Giżycko (województwo warmińsko-mazurskie, powiat giżycki)

Ciekawe miejsca

Zabytki na terenie Giżycka:
Neoklasycystyczny kościół z 1827 roku -
świątynia ewangelicka budowana na tle prostokąta, salowa, z wysuniętą wieżą zachodnią, murowana, otynkowana, dach dwuspadowy kryty dachówką, wieża na planie kwadratu, w 1881r. dobudowano apsydę chóru. Ołtarz i ambonę projektował prawdopodobnie Karol Fryderyk Schinkel, jeden ze słynniejszych architektów niemieckich pierwszej połowy XIX w. (pl. Grunwaldzki).


XIX i XX - wieczne kamienice przy ul. Pionierskiej i Dąbrowskiego - jedyna nienaruszona w czasie działań wojennych część miasta.

Skrzydło zamku pokrzyżackiego z XIV w.,
była siedziba komornika, starosty oraz komendanta twierdzy. Położony tuż nad brzegiem Niegocina. Pierwotnie zlokalizowany prawdopodobnie na miejscu starego grodziska pruskiego. Zniszczony przez Litwinów w 1365 r. Budowę nowego zamku zakończono ok. 1377 r. Stanowił on istotny element łańcucha krzyżackich strażnic zabezpieczających pogranicze litewsko-jaćwieskie. Ponownie zniszczony i odbudowany na nowym miejscu po wojnie 13-letniej. Wybudowany na planie czworoboku, pierwotnie jednoskrzydłowy z podzamczem, otoczony fosą. Przebudowywany w XVI i XVII w. zatracił cechy obronne. W 1749 r. spłonęły całkowicie dwa dobudowane skrzydła mieszkalne, natomiast po 1945 r. rozebrano budynek posadowiony na południowym murze kurtynowym, z niską cylindryczną basztą w części wschodniej. Najstarsze zachowane do dziś fragmenty zamku to gotycki dom mieszkalny, trójkondygnacyjny, podpiwniczony, piwnice z XV w. ze sklepieniami krzyżowymi, szczyty w formach renesansowych.

"Twierdza Boyen" - obiekt fortyfikacyjny z połowy XIX w. położony na terenie tzw. "wyspy giżyckiej", a więc obszaru ograniczonego jeziorami Kisajno i Niegocin, oraz kanałami: Niegocińskim i Łuczańskim. Zaporowy fort artyleryjski na planie nieregularnej gwiazdy z sześcioma frontami o narysie bastionowym i poligonalnym, centralnie położonym majdanem oraz donżonem. Całość otoczona murem Carnota i suchą fosą. Na wałach liczne stanowiska artyleryjskie, obserwacyjne, ceglane i betonowe schrony. W narożach bastionów kaponiery i kojce. Twierdza stanowiła od początku XX w. element "Mazurskiej Pozycji Jeziornej", a od 1935 r. Giżyckiego Rejonu Umocnionego. Odegrała znaczną rolę w powstrzymaniu ofensywy rosyjskiej w 1914 r. W latach 1941-1944 na terenie twierdzy funkcjonował szpital wojskowy oraz komórka oddziału wywiadu wojskowego Fremde Heere Ost.

Most obrotowy na Kanale Łuczańskim - zbudowany w połowie XIX w., jeden z dwóch tego typu mostów w Europie. Sprawny, obsługa ręczna.

"Piekarnia Regelskiego" przy ul. Warszawskiej - jeden z najstarszych budynków murowanych w Giżycku, konstrukcja szachulcowa, aktualnie siedziba Stowarzyszenia "Wspólnota Mazurska" i "Archiwum Mazurskiego".


"Krzyż Brunona"
- wzgórze nad Niegocinem z wzniesionym w 1910 r. przez mieszkańców Giżycka żeliwnym krzyżem upamiętniającym prawdopodobne miejsce męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu (1009 r.)


Wieża Ciśnień zwana również Wodną Wieżą „WASSERTURM" zbudowano w 1900 roku. W całości wykonana została z czerwonej, nieotynkowanej cegły. Zasadniczy zbiornik wodny stanowił urządzenie wyrównawcze, zrobione z cynkowanej blachy. Umiejscowiony w kopule zaprojektowanej przez inż. Otto INTZE (1843-1904) mieścił w sobie ok. 200 m3 wody. Doprowadzana na wysokość ok. 25 m (od podstawy), rozprowadzana była za pomocą wodociągów po terenie całego miasta. Pomimo prostoty zasady funkcjonowania, był to na ówczesne lata namacalny dowód postępu i rozwoju miasta. Przez 96 lat Wieża zaopatrywała Giżycko w bieżącą wodę, aż do chwili przebudowy wodociągów, to jest 1997 roku. Na uwagę zasługuje neogotycki styl architektury, z ciekawymi sklepieniami zewnętrznymi wokół korony wieży. Jest ona odmienna od podobnych obiektów technicznych na terenie dawnych Prus Wschodnich. Widoczne nad wejściem herby: Mazurski i Miasta utożsamiły Wieżę Ciśnień z lokalną rzeczywistością. Po 96 latach Wieża Ciśnień odnalazła swoje nowe oblicze. Nabyta w dniu 28.10.1996 roku przez giżycczanina Henryka Górnego, została poddana wielkiej renowacji i przebudowie wewnętrznej. Stała się niepowtarzalną atrakcją turystyczną. W jej wnętrzu stworzone zostało nowe zaplecze turystyczno-kulturalne. Poza kawiarnią, tarasem widokowym z lunetami, zwiedzać można mazurskie mini-muzeum. Dokumenty, zdjęcia, drobne przedmioty obrazują codzienne życie ludzi mieszkających w okolicy Wieży na przestrzeni minionych 100 lat.Najciekawsze obiekty zabytkowe na terenie Gminy Giżycko

Doba:
Późnogotycki, murowany kościół z XVI w. (1574), obecnie mieści się tu parafia rzymsko-katolicka. Cmentarz z kaplicą rodową z 1844 roku. Kuźnia z połowy XIX w.

Pierkunowo:
Zespół dworski - składa się z dworu, domku ogrodnika, dwóch obór, spichlerza, magazynu oraz parku - połowa XIX w.

Sterławki Małe:
Wiatrak holenderski - drewniany, druga połowa XIX w., później przebudowany (fragmenty murowane).

Upałty:
zespół dworsko - parkowy z dużym podwórzem gospodarczym, położony na rozległym wzniesieniu. Dwór ciekawy architektonicznie pochodzi z początku XX w. Zachowały się zabudowania inwentarskie i gospodarcze oraz zaniedbany park.

Gorazdowo:
niewielki były majątek ziemski z XIX w. Dwór położony jest między parkiem a podwórzem, usytuowany na wysokim wzniesieniu.

Mioduńskie:
były majątek ziemski w, zachował się dwór z XIX w.

Najciekawsze obiekty zabytkowe na terenie Gminy Kruklanki

Grądy Kruklaneckie: "zwalony most".
Most kolejowy nad rzeką Sapiną należał do większych budowli kolejowych na tutejszym terenie. Stanowił budowlę pięcioprzęsłową, żelbetonową, pełnościenną. W sierpniu 1914 r. podczas I wojny światowej, saperzy niemieccy wysadzili jedno przęsło (wschodnie), zniszczenia te zostały naprawione jeszcze podczas wojny, wówczas też wprowadzono dodatkowe podpory łuków skrajnych oraz usunięto z zachowanych filarów płyty kamienne. W 1945 r. przed spodziewanym nadejściem wojsk radzieckich most zaminowano, mostu jednak nie wysadzono. Z niewidomych przyczyn ładunki wybuchowe nie zostały rozbrojone przez pół roku. 8 września 1945 r. most został wysadzony przez miejscową ludność, która miała nadzieję, że w ten sposób zapobiegnie dalszej grabieży tych terenów przez wojska radzieckie.

Kruklanki:
Kościół parafialny w wzniesiono w 1574 r. Budowla murowana z kamienia polnego i cegły, drewniany strop. Ołtarz i ambona pochodzą z 1612 roku. Na 25 metrowej wieży znajdują się XVIII-sto wieczne dzwony.

Brożówka: We wsi znajduje się dawny zespół dworsko - parkowy, malowniczo położony nad jeziorem Brożówka. Dwór pochodzi z drugiej poł. XIX w. Styl późnoklasyczny z elementami neogotyku. W czasie II wojny światowej siedziba Heinricha Himmlera.

Nowe Sołdany: Były majątek ziemski, zespół dworsko - parkowy z podwórzem gospodarczym oraz parkiem. XIX -wieczny dwór, jednokondygnacyjny z obustronnym ryzalitem.

Żywki - pozostałości zespołu dworskiego z II poł. XIX w. obejmujące budynek mieszkalny, inwentarski, murowaną bramę i park.

Żywy: Niewielki były majątek ziemski. Zachował się dwór, zabudowania gospodarcze oraz szczątkowo park. Elewacja budynku zdobiona jest klasycznym detalem architektonicznym, naroża budowli opięte czworokątnymi sterczynami.

Najciekawsze obiekty zabytkowe na terenie Gminy Miłki

Miłki: gotycki kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Polski, najstarsza świątynia na Mazurach, wzniesiona z kamienia polnego i cegły w końcu XV w. Trójnawowy, ze sklepieniem kolebkowym. Spalony przez Tatarów, odbudowany w 1699 r. Z tego okresu pochodzi dobudowana wieża barokowa, a także aktualne wyposażenie świątyni: dwukondygnacyjny ołtarz z warsztatu królewieckiego z 1688 r. oraz empora organowa z 1698 r. Najstarszą częścią jest ośmioboczne prezbiterium ze skarpami na narożach.

Rydzewo: kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Boboli z 1591 roku, salowy, wzniesiony z kamienia polnego, z wysuniętą wieżą zachodnią (1772 r.) oraz zakrystią i kruchtą boczną. Nosi cechy gotyku i baroku, zbudowany na rzucie prostokąta. Ołtarz z 1600 roku z rzeźbą św. Anny Samotrzeć, ambona z 1630, mosiężna misa chrzcielna z XVII w., zdobione drzwi do zakrystii i kruchty z końca XVI w.

Jagodne Małe - pozostałości założenia dworskiego z przełomu XIX i XX w. Dwór - budynek parterowy z dwoma mansardami, pokryty dwuspadowym dachem, zdobionym wieżyczkami w narożnikach, pozostałości założenia parkowego, grobowiec ostatniego właściciela Rudolfa Iwana. Między 1659, a 1662 r. majątek w Jagodnem zamieszkiwał Zbigniew Morsztyn.

Staświny: Grodzisko zwane "Świętą Górą" lub "Srebrną Górą", będące najprawdopodobniej miejscem kultu średniowiecznych Prusów. Pozostałości po dwóch małych majątkach ziemskich. Pozostały fragmenty zabudowań gospodarczych i parku.

Przykop: Dawny majątek ziemski nad jeziorem Buwełno. Z dawnego kształtu pozostał przebudowany dwór, park, zabudowania gospodarcze z kuźnią i stajnią.

Konopki Wielkie: dziewiętnastowieczny młyn wodny, konstrukcja murowano-drewniana.

Marcinowa Wola, Borki, Paprotki, Przykop, Wierciejki: cmentarze wojskowe z I wojny światowej.

Najciekawsze obiekty zabytkowe na terenie Gminy Ryn

Ryn:
Zamek krzyżacki z II poł. XIV w., ogniwo systemu obronnego wschodniej części państwa zakonnego, siedziba komturstwa. Budowla czteroskrzydłowa z dużym dziedzińcem w środku. Na dziedzińcu, przy jednym z narożników - okrągła baszta. Obiekt murowany, z cegły i kamienia granitowego w dolnych partiach. Trójkondygnacyjny, kryty ceramicznym dachem dwu i czterospadowym. Najciekawsze pomieszczenia znajdują się w piwnicach - oryginalne, ze sklepieniami opartymi na filarach. Zamek wielokrotnie przebudowywano, m.in. W XVI, XVIII i XIX w. Obecnie znajduje się w nim Hotel Zamek Ryn****

- Trzydzieści zabytkowych domów z XIX w.
- Wiatrak holenderski (murowany) z 1873 roku.
- Młyn wodny z drugiej połowy XIX w.
- Magazyn zbożowy, murowany z przełomu XIX / XX w.
- Kaplica ewangelicka murowana z II połowy XIX w.

Głąbowo: Majątek powstały z nadania rycerskiego w 1416r. W skład wchodzi dwór z 2 poł. XIX w., zabudowania gospodarcze i park.

Monetki: Wzniesiony na początku XX wieku dworek, w kształcie prostokąta, pokryty dachem mansardowym. Z byłego majątku prócz dworu pozostały jeszcze zabudowania gospodarcze i park.

Zielony Lasek: Dawny niewielki siedemnastowieczny majątek ziemski położony nad jeziorem Kotek. Zachował się układ starego założenia: dwór między parkiem schodzącym do jeziora a podwórzem gospodarczym. Dwór zachowany w bardzo dobrym stanie, parterowy, przykryty dachem dwuspadowym.

Ławki: Były majątek ziemski z XIX w. Zachował się w dobrym stanie dwór, duże podwórze gospodarcze. W parku pozostały pojedyncze starodrzewa.

Szymonka: Kościół parafialny w zbudowany po zniszczeniu starego w wyniku działań wojennych w 1914 roku, wg planów miał wyglądać jak poprzedni.

Sterławki Wielkie: Kościół parafialny murowany, halowy. Zbudowany w 1832 roku wg. projektu K.F. Schinkla na fundamentach starego kościoła częściowo przy użyciu starego materiału budowlanego. Misa chrzcielna z mosiądzu pochodząca z XVII w. W 1882 r. dobudowano wieżę o wys. 38 m.

Orło: Kopiec strażniczy - zwany też Górą Strażniczą - pochodzi z czasów średniowiecznych. Sztuczny pagórek wysokości ok. 5m i obwodzie u podstawy 90 m. U góry płaszczyzna o obwodzie 41m. Roztaczał się stąd widok na 12 jezior: Wersminię, Orło, Iławki, Guber, Ołów, Ławki, Jagodne, Ryńskie, Szymon, Kotek Wlk., Tałtowisko i Śniardwy.

Jeziorko - dawne średniowieczne grodzisko pruskie.
Najciekawsze obiekty zabytkowe na terenie Gminy Wydminy

Wydminy: Kościół ewangelicki , murowany , z połowy XVI w., obecnie parafia rzymsko- katolicka. Budynki mieszkalne przy ulicy Grunwaldzkiej , murowane , z przełomu XIX / XX w.

Berkowo: Zespół dworski z przełomu XIX / XX w., składa się z murowanego dworu i dwóch obór.

Pamry: Były majątek, zespół dworsko - parkowy z podwórzem gospodarczym, malowniczo usytuowany nad brzegiem jeziora Pamer. Pozostał w dobrej kondycji pozostał dwór i park krajobrazowy z cennym różnogatunkowym starodrzewem.

Hejbuty: Zespół dworski z pierwszej poł. XIX w. Niestety pozostał mocno zniszczony dwór, niewielkie pozostałości po parku i zabudowaniach gospodarczych.

Grabnik: Zespół dworski z końca XIX w. Pozostał dwór, fragmenty parku i resztki zabudowań gospodarczych.

Gawliki Małe: Zespół dworski z przełomu XIX / XX w., składa się z dworu , oficyny, stajni, obory, dwóch magazynów, gorzelni oraz parku.

Grądzkie: Murowany wiatrak holenderski z połowy XIX w.

Orłowo: Neogotycki kościół ewangelicki zbudowany w połowie XIX w., obecnie cerkiew prawosławna.

Zelki: Kościół ewangelicki - obecnie parafia rzymsko - katolicka, murowany z połowy XVI w. przebudowany w XIX w., dzwon z 1691 roku.

Atrakcje w Powiecie Giżyckim

Rejsy statkiem

BOSMAN
tel./fax 087 428 57 86, kom. 0603 288 359, 0603 258 601

OSJAN - Piotr Konstantynowicz
tel. 0502 536 279
ul. Staszica 14

Statek "Dźwina" (100 miejsc)
11-500 Giżycko, B. Z. Kurowiccy tel. 0609 185 675

Żegluga Mazurska
11-500 Giżycko, Al. Wojska Polskiego 8
tel. 087 428 53 32, fax 087 428 30 50

Port Giżycko, 11-500 Giżycko, ul. Kolejowa 9, tel. 087 428 25 78

Rezerwat Żubrów
W 1953r. założono Ośrodek Hodowli Żubra (243 ha) w Nadleśnictwie Borki utworzonym w roku 1945 r. Pierwsze żubry do zagrody w Wolisku zostały przywiezione w 1956r. z Niepołomic przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk. W 1969r. rozpoczęto wymianę żubrów na czystej krwi (białowieskie). W trakcie remontu ogrodzenia w 1977r. żubry uciekły poza ogrodzenie do lasu i wówczas zaczęła się hodowla na wolności.

W okresie letnim na terenie byłego Ośrodka Hodowli Żubrów funkcjonuje zagroda pokazowa z pomostem widokowym (7 ha, na których w tym okresie zamyka się 4 - 5 szt. żubrów). Turyści przez cały rok mogą oglądać te zwierzęta w pokazowej zagrodzie.

W ciągu pięciu lat stado żubrów w Puszczy Boreckiej ma wzrosnąć z 72 do 90 sztuk i tym samym może stać się drugim pod względem liczebności stadem tych zwierząt w Polsce.

Stacja Hodowli Żubrów w Wolisku
Godziny otwarcia
maj-czerwiec: 8.00-10.00 i 18.00 - 20.00
lipiec: 7.00-9.00 i 18.00 - 20.00
sierpień: 7.00- 9.00 i 17.00 - 19.00
wrzesień: 8.00-10.00 i 16.00 - 18.00
Bilety wstępu
2 zł bez względu na wiek.

Indiańska Wioska

"Indiańska Wioska" na skraju miejscowości Spytkowo koło Giżycka to plenerowe muzeum, w którym w kilkunastu namiotach indiańskich zwanych tipi prezentowanych jest ponad sto eksponatów obrazujących życie dawnych Indian z obszaru Wielkich Równin.

Eksponaty zaaranżowane w odpowiedni sposób tworzą poszczególne stacje tematyczne wioski, takie jak: kompletnie wyposażone domostwo typu tipi, stroje i broń wojowników, przedmioty związane z religią i magią, narzędzia, stroje i ozdoby kobiece, dziecięce zabawki itd. Przedmioty te ożywają w barwnych opowieściach profesjonalnie przygotowanych, posiadających bardzo bogatą wiedzę przewodników.
Turyści indywidualni mogą zwiedzać "Indiańską Wioskę" codziennie w godz. 10.00 - 18.00, od początku maja do połowy października. Dla grup zorganizowanych (po wcześniejszym ustaleniu) ofertę wzbogaconą; wzbogacono o 2,5-godzinny blok programowy.

kontakt:

Bogdan Zdanowicz
Firma USŁUGI TURYSTYCZNE "VIKTORIO"

Spytkowo 48, 11-500 Giżycko
tel. 502 448 504 (przez cały sezon)

Pole golfowe

Pole golfowe znajduje się w Talkach,

malowniczej mazurskiej wsi, leżącej 25 km od Giżycka.

To miejsce otoczone zewsząd lasami, morenowymi wzgórzami i jeziorami -

Pamerek i Pamer z gminnym kąpieliskiem.

Do dyspozycji wszystkich osób odwiedzających udostępnione są:

Driving Range - teren służący do trenowania długich i średnich uderzeń

Pitch & Putt - 9-cio dołkowe pole golfowe Par 27

Minigolf - 18 dołków do gry w Minigolfa

Pole jest powszechnie dostępne.

Wstęp bez kart członkowskich.

Ubiór dowolny.

Kontakt:

TALKI GOLF S.A.
TALKI 46, 11 - 510 WYDMINY
TEL / FAX : +48 87 420 92 41

Wieża Ciśnień

Wieża Ciśnień - Giżycko, ul. Warszawska, tel. 087 428 51 70

Obiekt całoroczny. Godz. otwarcia: 9.00-23.00
Bilety wstępu
5 zł mieszkańcy powiatu giżyckiego za okazaniem dowodu osobistego, 10 zł osoby spoza powiatu Giżyckiego, 5 zł uczniowie i studenci za okazaniem legitymacji, 2 zł wycieczki szkolne zorganizowane w godz. 10.00-16.00; 9.00- grupy od 10 osób. Dzieci do lat 7 bezpłatnie pod opieką osoby dorosłej.
Parking: dla autokarów gratis, samochody osobowe - 1 zł
Lupa 1 zł

Wyciąg narciarski
Morenowa Stacja Narciarska
PENSJONAT "SIELANKA"
Okrągłe nr. 10
11-510 Wydminy
tel. 087 421 06 15, 087 421 06 14 , 0660 811 811

Loty balonem
Dariusz Brzozowski
szef pilotów
tel. kom. 0601 394 794
marketing tel. 0502 464 667, 087 420 70 29

Zamek pokrzyżacki w Rynie

Zamek krzyżacki z II poł. XIV w., ogniwo systemu obronnego wschodniej części państwa zakonnego, siedziba komturstwa. Budowla czteroskrzydłowa z dużym dziedzińcem w środku. Na dziedzińcu, przy jednym z narożników - okrągła baszta. Obiekt murowany, z cegły i kamienia granitowego w dolnych partiach. Trójkondygnacyjny, kryty ceramicznym dachem dwu i czterospadowym. Najciekawsze pomieszczenia znajdują się w piwnicach - oryginalne, ze sklepieniami opartymi na filarach. Zamek wielokrotnie przebudowywano, m.in. W XVI, XVIII i XIX w. Obecnie znajduje się w nim Hotel Zamek Ryn****

Zwiedzanie z przewodnikiem (wstęp - 5 zł od osoby)
-w dni powszednie w godzinach 12.00 i 15.00;
- w soboty i niedziele - tylko po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 087/429-70-00, Bilety do nabycia w Recepcji Hotelu.

    
   

 

Źródło: www.gizycko.turystyka.pl

 

 
FB dlaMaturzysty.pl reklama