Lądek Zdrój (województwo dolnośląskie, powiat kłodzki)

Ciekawe miejsca

Atrakcje turystyczne

Zakład Przyrodoleczniczy "Wojciech", Pl. Mariański 3
Punkt Informacyjny - tel. 074 811 54 74, e-mail: informacja@uzdrowisko-ladek.pl - czynny codziennie:
poniedziałek 9.00 -17.00,
wtorek - niedziela 10.00 -18.00;
można tu dokonać rezerwacji oraz wykupić zabiegi bez ordynacji lekarskiej, uzyskać informacje o dostępnej bazie hotelowej Uzdrowiska, kupić pamiątki oraz produkty firmy Oleofarm (oleje zimnotłoczone, soki naturalne, suplementy diety),
Basen termalny - bilet 15,- zł; czynne: wtorek - niedziela, wejścia od 10.00 do 18.00 co 45 minut,
Kąpiel perełkowa w wannie marmurowej - bilet 15,- zł; czynne codziennie, wejścia od godz. 10.15 do 16.45,
Pijalnia wód mineralnych - bilet dla osób dorosłych 0,50 zł, dla dzieci do 12 roku życia wstęp bezpłatny, cena kubka papierowego 1,- zł; czynne codziennie 10.00 - 18.00

Zakład Przyrodoleczniczy "Jerzy", ul. Ostrowicza 2
Punkt Informacyjny czynny codziennie:
poniedziałek-sobota 8.00-15.30,
niedziela 10.00-17.00;
można dokonać rezerwacji oraz wykupić zabiegi bez ordynacji lekarskiej, uzyskać informacje o dostępnej bazie hotelowej Uzdrowiska, kupić pamiątki oraz produkty firmy Oleofarm (oleje zimnotłoczone, soki naturalne, suplementy diety), skonsultować się z doradcą ds. diet.

Zabiegi dostępne bez ordynacji lekarskiej w Uzdrowisku Lądek:
Emanatorium, Kąpiel termalna w basenie "Jerzy", Masaż podwodny, Masaż wirowy kończyn, Półkąpiel wirowa, Kąpiel radonowo-siarczkowa, Sauna, Masaż relaksacyjny twarzy, Masaż relaksacyjny twarzy z regenerującą maseczką, Masaż suchy relaksacyjny, Masaż suchy odchudzający, Masaż suchy z drenażem limfatycznym, Kąpiel perełkowa, Kąpiel termalna w basenie "Wojciech", Kąpiel siarkowo-borowinowa, Natrysk termalny. Bilety na ww. zabiegi można nabyć w Punktach Informacyjnych w "Wojciechu" oraz "Jerzym".

Wody lecznicze

 

  • Źródło "Św. Jerzy" - znajduje się w budynku zakładu "Stary Jerzy", obejmuje osiem wpływów znajdujących się w rowie o długosci 3,8 metra, szerokości do 2,5 metra i głębokości do 2 metrów poniżej podłogi basenu. Temperatura wody wynosi 38,3 stopni Celsjusza, a wydajność źródła do 250 litrów/min. Charakterystyka wody: 0,02% woda słabozmineralizowana hipotermalna, fluorkowa, siarczkowa, radoczynna.

  • Źródło "Wojciech" - znajduje się w centrum zakładu przyrodoleczniczego "Wojciech", woda wypływa do studni wykutej w skale do głębokości 2 metrów, częściowo wymurowanej cegłami, a częściowo wycementowanej. Temperatura wody wynosi 29,6 stopni Celsjusza, a wydajność źródła do 75 litrów/min. Charakterystyka wody: 0,02% woda słabozmineralizowana hipotermalna, fluorkowa, siarczkowa, radoczynna.

  • Źródło "Marii Curie-Skłodowskiej" - położone jest po południowo-wschodniej stronie zakładu "Wojciech". Temperatura wody wynosi 24,5 stopni Celsjusza, a wydajność źródła do 50 litrów/min. Charakterystyka wody: 0,02% woda słabozmineralizowana hipotermalna, fluorkowa, radoczynna.

  • Źródło "Chrobry" - położone w pobliżu "Wojciecha", na dnie studni o głębokości prawie 9 metrów i wyłożonej płytami piaskowca. W 1936 roku wykonano dzisiejszy wypływ w parku, którym wypływa mała ilość wody, reszta poprzez położony obok zbiornik płynie do basenu i pijalni. Temperatura wody wynosi 26,7 stopni Celsjusza, a wydajność źródła do 20 litrów/min. Charakterystyka wody: 0,02% woda słabozmineralizowana hipotermalna, fluorkowa, siarczkowa, radoczynna.

  • Źródło "Dąbrówka" - znajduje się w pobliżu kaplicy zdrojowej, wypływa w studni o głębokości 3 metrów i średnicy od 1 metra w części górnej do 1,35 metra na dnie. Temperatura wody wynosi 19,7 stopni Celsjusza, a wydajność źródła do 16,5 litrów/min. Charakterystyka wody: 0,02% woda słabozmineralizowana hipotermalna, fluorkowa, siarczkowa, radoczynna.

  • Źródło "Stare" - wypływa u podnóża skarpy przy placu M. Skłodowskiej-Curie.Temperatura wody wynosi 17,5 stopni Celsjusza, a wydajność źródła do 17 litrów/min. Charakterystyka wody: 0,02% woda słabozmineralizowana hipotermalna, fluorkowa, siarczkowa, radoczynna.

  • Źródło "Zdzisław" (odwiert "L-2") - odkryte w wynikiu prac wiertniczych prowadzonych w latach 1972-73. Temperatura wody wynosi 43,9 stopni Celsjusza, a wydajność źródła do 265 litrów/min. Charakterystyka wody: 0,02% woda słabozmineralizowana hipotermalna, fluorkowa, siarczkowa, radoczynna.

Poszczególne źródła różnią się od siebie zawartością chemiczną wody.

 

Galeria Muzealna im. Michała Klahra Starszego
Od 16 stycznia 2008 r. nastąpiła zmiana godzin otwarcia Galerii Muzealnej im. Michała Klahra Starszego w Lądku Zdroju. Jednocześnie wprowadzone zostały bilety wstępu do Galerii.

Galeria jest otwarta dla zwiedzających
we wtorki od godz. 9.30 do 15.30
od środy do piątku w godz. od 10.00 do 16.00
oraz w niedziele od godz. 11.00 do 15.00.
W poniedziałki Galeria jest nieczynna. Wyjątek stanowią umówione wcześniej grupy zorganizowane.
Wstęp do Galerii:
- bilet normalny - 2 zł
- bilet ulgowy - 1 zł
. Ulga w opłacie za wstęp do Galerii przysługuje:
• 1) grupom zorganizowanym powyżej 10 osób
• 2) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich
• 3) emerytom, rencistom, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami
• 4) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
• 5) osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami" lub odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury"."
• Zwolnienie z opłaty za wstęp do Galerii przysługuje:
• 1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz osobom fizycznym, które zostały wyróżnione tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej",
• 2) dzieciom do lat siedmiu.".
Za prowadzenie prelekcji dla grup zorganizowanych pobierana jest oplata w wysokości 3 zł od każdej osoby uczestniczącej w prelekcji. W cenie prelekcji ujęty jest wstęp na teren Galerii. Prelekcje mogą być prowadzone także poza terenem Galerii.
Lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej ze szkół Gminy Lądek pozostają bezpłatne.

W ofercie Galerii przewidziane są lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej poświęcone historii, historii sztuki regionu a także wybranym problemom z zakresu teorii sztuki, prowadzone w kamienicy Klahra oraz w terenie. Galeria została otwarta 28 kwietnia 2007 r. podczas III Obchodów Dnia patrona Miasta.
Ekspozycja czasowa „Historia Lądka Zdroju" - aktualnie w lądeckiej Galerii zobaczyć można ekspozycję czasową poświęconą rozwojowi miasta na przestrzeni dziejów, począwszy od średniowiecza, aż do wieku XX. Atrakcję stanowią fotokopie dokumentów związanych z historią miasta, a także plany, foldery i dzieła sztuki pozyskane specjalnie na wystawę ze zbiorów prywatnych.
Siedziba Galerii mieści się w barokowej kamienicy, przy ul. Rynek 1, należącej w latach 1724 - 1742 do Michała Klahra Starszego, wybitnego artysty rzeźbiarza czynnego na Śląsku w 1 poł. XVIII w.
zobacz więcej: Galeria Muzealna im. Michała Klahra Starszego

Kościół Parafialny Narodzenia NMP - barokowa budowla, trzecia z kolei (po gotyckiej i renesansowej), poświęcona w 1697 r. Nawa sklepiona kolebkowo z lunetami, salowe wnętrze, na sklepieniu freski E. Reimanna. Cenne rzeźby figuralne z warsztatu najwybitniejszego rzeźbiarza Ziemi Kłodzkiej, Michała Klahra (Grupa Ukrzyżowania) i jego syna Ignacego (ambona, rokokowy konfesjonał). Obaj twórcy - mieszkańcy Lądka - byli autorami 39 pełnych i półpełnych rzeźb drewnianych.
Adres: ul. Kościelna


Most św. Jana - dwuprzęsłowy, gotycki obiekt (1565 r.) oparł się wszystkim powodziom, co jest podobno efektem zastosowania białek kurzych zamiast wapna. W wiekach średnich tuż obok mostu znajdował się dom celnika. Figura św. Jana Nepomucena z 1709 r. jest w miarę dokładną kopią figury z mostu Karola w Pradze i należy do najstarszych na Śląsku.
Adres: ul. Krótka

Arboretum - leśny ogród drzew i krzewów egzotycznych. Najwyżej położone w Polsce, czynne od wiosny do jesieni, a podziwiać w nim można ponad 250 gatunków drzew i krzewów pochodzących z całego świata, m.in. metasekwoję chińską, mamutowca olbrzymiego, szydlicę japońską. Wiosną zachwycają pięknie kwitnące azalie i różaneczniki.
Adres: ul. Moniuszki
Czynne: od maja do października w godz. 10-13 i 14-18 (bilety).

Zobacz więcej: Arboretum


Ruiny zamku Karpień (niem. Karpenstein) - na szczycie Karpiaka (758 m n.p.m.). Karpień w XIV i XV w. był centrum państewka obejmującego obszar doliny górnej Białej Lądeckiej i jej dopływów powyżej Radochowa. Zamek strzegł położonej w pobliżu Przełęczy Karpowskiej, którędy biegł szlak kupiecki - Solna Droga. Zniszczony w czasie wojen husyckich, stał się siedzibą rycerzy-rabusiów.
W XVI w. pozyskiwano stąd kamień do budowy najstarszego zakładu leczniczego "Jerzy".
Dojście: Z Lądka szlakiem niebieskim, czerwonym, od Rozdroża Zamkowego niebieski, zielony, ok. 2,15 godz.

Jaskinia Radochowska - do 1966 r. największa znana jaskinia w polskiej części Sudetów Wschodnich, ponad 256 metrów podziemnych korytarzy. Zwiedzając Grotę Stalaktytową (dawna nazwa) - wyposażony w latarkę - możesz poczuć się jak odkrywca. W pobliżu, na szczycie Cierniaka kaplica górska MB Wspomożenia Wiernych, do której prowadzi 214 kamiennych stopni z połowy XIX w. Wokół świątyni Droga Krzyżowa z klinkierowanymi kapliczkami, częściowo glazurowanymi.
Dojście: z Lądka niebieskim szlakiem 1,30 godz.
Czynne: codziennie oprócz wtorków od 10:00 do 18:00. Grupy oprowadzają wykwalifikowani przewodnicy - (telefon do przewodnika 502 147 701 po godz. 18-tej, gdyż pod jaskinią nie ma zasiegu).
Bilet wstępu: 6 zł
Zobacz więcej: Jaskinia Radochowska


Skałki do wspinaczki - rejon Trojaka (766 m n.p.m.) i Stołowe Skały (mocno rozproszony łańcuch od wysokości 465 m aż do 784 m n.p.m.) oferują kilkadziesiąt dróg pozwalających wspinać się osobom o bardzo różnym stopniu zaawansowania. Wiosną 1996 r. umieszczono w skałkach ponad 130 spitów i ringów i ukazał się przewodnik wspinaczkowy "Skałki Lądeckie".
Góry Złote, na wschód i południe od Lądka Zdroju.
zobacz więcej: Skałki lądeckie


Izba Pamięci św. Jerzego
Lądek Zdrój, ul. Ostrowicza (Zakład Przyrodoleczniczy Stary Jerzy).
Z okazji II Obchodów Dnia Patrona Miasta Św. Jerzego, Ksiądz Kardynał Gulbinowicz poświęcił 22 kwietnia 2006 r. nowootwartą Izbę Pamięci Patrona. Usytuowana w historycznym dla rozwoju lądeckiego kurortu obiekcie tzw. Starym Jerzym, Izba stanowi zalążek zbiorów poświęconych historii uzdrowiska i postaci św. Jerzego. Wizerunek Patrona, w charakterystycznym ujęciu, jako rycerza pokonującego smoka wykonał lądczanin, pan Janusz Łaskawiec. Na monumentalnym obrazie o wymiarach 200 x 120 cm znajdują się też elementy zabudowy naszego miasta. Kolejny eksponat, rzeźbę św. Jerzego, kopię z portalu przy ulicy Kosciuszki wykonał pan Tomasz Szpala. Obraz przedstawiający Karola, jednego z trzech braci Podiebradowiczów, twórców i fundatorów „Kąpieliska Świętego Jerzego" w 1498 r. wykonał również pan Janusz Łaskawiec. W Izbie możemy obejrzeć oryginalną rurę drewnianą z XVIII w., będącą fragmentem dawnych urządzeń doprowadzających wodę termalną do basenu oraz pamiątki z ubiegłorocznych obchodów pierwszej edycji dnia patrona miasta. Jest również wystawa wyróżnionych prac plastycznych dzieci i młodzieży z lądeckich szkół, fotografie z obchodów święta w 2005 r. Ksiądz Kardynał zaoferował swoją pomoc w doposażeniu Izby w kolejne eksponaty.
Czynne:
- w czwartki i soboty w godz. 14.00 - 18.00
- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Centrum Kultury i Rekreacji 074 81 46 562.
Wstęp bezpłatny.

Stacja Narciarska Lądek Zdrój www.narty.ladek.pl
Wyciągi:
1. Wyciąg orczykowy DOPPELMAYER o dł. 600 m i przepustowości 1200 osób na h różnica poziomów 120 m
2. Wyciąg talerzykowy o dł. 400 m i przepustowości 800 osób na h firmy ELSTER różnica poziomów 70 m
Trasy:
A o długości 600 m czerwona ,
B i C o długości 400 m niebieskie.
System naśnieżania - 4 armatki,
Oświetlenie stoku na trasie A
Ceny karnetów:
- cały dzień normalny 35 zł,
- cały dzień ulgowy 30 zł,
- pół dnia normalny 25 zł,
- pół dnia ulgowy 20 zł,
- 1 godzina 10 zł,
Wypożyczalnia nart
- ceny od 20 - 50 zł za komplet.
Bar - restauracja
Jazda nocna:
17.00 - 19.00 - cena 20 zł
19.00 - 21.00 - cena 20 zł
Wyciągi czynne od 9.00 - 21.00


Sanktuarium Matki Bożej „UZDROWIENIE CHORYCH"
Kaplica Zdrojowa pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny „Na pustkowiu" została zbudowana z inicjatywy hrabiego Zygmunta Hoffmanna. Kaplicę wzniesiono w 1679 r., rok później poświęcił ją dziekan M. Podchorski, a w 1690 r. poszerzono ją o dwie nawy boczne. Jest to budowla trzynawowa, o sklepieniach kolebkowych. W ołtarzu głównym znajduje się barokowa figura Matki Bożej z Dzieciątkiem (1674 r.) zaś nad ołtarzami bocznymi, wykonanymi przez Aloisa Schmidta w 1926 r., obrazy św. Anny i św. Józefa. Obrazy te jak i pozostałe (Wniebowzięcie NPM, Zmartwychwstanie, Chrzest Chrystusa) pochodzą z XVIII w. i są przypisywane Michałowi Willmannowi, największemu śląskiemu malarzowi barokowemu. Pewną osobliwością wystroju kaplicy są też malowidła ścienne z nawy głównej. Są to przedstawienia Czterech Ewangelistów, a na sklepieniu - siedem malowideł opatrzonych kartuszami. Od strony prezbiterium widzimy wymalowane litery alfa i omega - symbole Chrystusa. Pośrodku znajduje się malowidło przedstawiające przechyloną wagę - symbol Sądu Ostatecznego, a naprzeciwko prześwietlone niebiańskim światłem chmury - symbol nieba. Elewacja frontowa, o podziale pilastrowym, zwieńczona jest rzeźbami Matki Bożej, św. Anny i św. Józefa. Minister von Hoym ufundował dla kaplicy bijący zegar, który uroczyście zaczął odmierzać czas w dniu 56 urodzin fundatora: 20 VII 1795 roku o godzinie 12.00.
Budowniczy kaplicy, hrabia Zygmunt Hoffmann von Leuchtenstern, zarządca hrabstwa kłodzkiego, twórca całego „nowego zdroju", którego ośrodkiem był „Marienbad" (obecnie „Wojciech"), spoczął po śmierci w 1697 r. w krypcie tej świątyni. Kamienny kartusz z jego herbem znajduje się nad wyjściem do zakrystii.
W roku 1998, duszpasterz tutejszej parafii zainicjował konieczny remont i konserwacje kaplicy, która dokonała się dzięki ofiarom Parafian, Kuracjuszy i Turystów modlących się w tym miejscu.
Przed kaplicą stoi figura Matki Boskiej ufundowana ok. 1887 r. przez Antoniego Krzyżanowskiego, budowniczego i fabrykanta poznańskiego, częstego gościa w Lądku.
Skansen "Gotwaldówka"
W Kątach Bystrzyckich 23 to zabytkowy zespół gospodarski funkcjonujący jako atrakcja turystyczna od 2003 r. Gospodarze zapraszają do obejrzenia wystaw: "Sudety w grafice Ericha Fuchsa" i "Śląskie koronki z babcinego kufra".
Czynne: od czwartku do niedzieli od maja do października, uzgodnienia telefoniczne: 74/ 81 47 802.
Zobacz więcej: Skansen Gotwaldówka

Arboretum

Arboretum - z łacińskiego arbor-is znaczy drzewo, krzew, czyli leśny ogród drzew i krzewów egzotycznych. Lądeckie arboretum zostało założone w latach 1972-1974, a jego pomysłodawcą i głównym architektem był Mieczysław Wilczkiewicz.

Arboretum zajmuje obszar 2,03 ha i jest położone na terenie lasów komunalnych miasta Lądka, w kotlinie otoczonej wzniesieniami Gór Złotych, nad krystalicznym potokiem Jadwiżanka (dojście ulicą Moniuszki). Jest to najwyżej usytuowane arboretum w Polsce, około 475-500 m n.p.m. Dogodne warunki klimatyczne i glebowe tworząc specyficzny mikroklimat, sprzyjający rozwojowi ponad 250 gatunkom i odmianom drzew i krzewów pochodzących z całego świata. Materiał roślinny został częściowo wyprodukowany przez założyciela ogrodu w szkółce doświadczalnej w Romanowie lub pozyskany z takich ośrodków jak: Zakład Doświadczalny PAN w Kórniku, Zakład Leśny SGGW w Rogowie, AR w Poznaniu, Ogród Botaniczny we Wrocławiu, Arboretum w Wojsławicach k/Niemczy.


Ciekawsze gatunki drzew i krzewów rosnących w arboretum to:

iglaste: szydlica japońska, mamutowiec olbrzymi, metasekwoja chińska, cyprysik błotny, cyprysik Lawsona, cyprysik groszkowy, żywotnik zachodni odmiana złocista, żywotnikowiec japoński, sosna dalmatyńska, sosna żółta, sosna Jeffreya, jodła olbrzymia, jodła jednobarwna, jodła kaukaska, jodła Nikko, choina kanadyjska, świerk pospolity odmiana wężowa, świerk kaukaski, świerk sitkajski;

liściaste: lilak Josiki, magnolia japońska, tulipanowiec amerykański, orzech czarny, klon palmowy, korkowiec amurski, różanecznik katawbijski, azalia pontyjska, pigwowiec japoński, laurowiśnia wschodnia, jarząb brekinia, buk pospolity (odmiany: purpurowa i zwisajaca), lipa krymska, lipa srebrzysta, dąb kaukaski.


Arboretum jest czynne
w okresie wiosennym i letnim
w godzinach od 10.00 do 18.00.


CENTRUM MIKROKLIMATU MORSKIEGO JASKINIA SOLNO-JODOWA GALOS


ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY „STARY JERZY''
UL. OSTROWICZA 2, 57-540 LĄDEK ZDRÓJ, tel. 074 814 66 76

strona: www.galos.pl, mail: biuro@galos.pl

ZAPRASZAMY DO JASKINI SOLNO-JODOWEJ GALOS -
OAZY ZDROWIA, RELAKSU I WYPOCZYNKU

Wykorzystując w pełni swój wypoczynek w Lądku Zdroju wstąp do tajemniczej krainy Jaskini Solno-Jodowej GALOS. Odizolujesz się tutaj od świata i przy dźwiękach relaksującej muzyki poddasz się zbawiennemu oddziaływaniu leczniczej soli morskiej, z której zbudowane są Jaskinie GALOS.

Jaskinie Solno-Jodowe GALOS to najnowsza oryginalna metoda zastosowania soli morskiej w celach leczniczych i rekreacyjnych.

Firma Everet istnieje na polskim rynku od 2000 r. i jako pierwsza rozpoczęła budowę Jaskiń Solno Jodowych.. Uzyskanie tak dużego doświadczenia w budowie Jaskiń Solno-Jodowych z własnym mikroklimatem morskim, wymagało 15-stu lat badań naukowych na Ukrainie, Białorusi i Rosji oraz zostało poparte 5 letnimi badaniami w Polsce. Technologia budowy Jaskiń Solno-Jodowych GALOS została opatentowana już w 108 krajach z prawem wyłączności. Oparta jest na całkowitym wykonaniu z soli morskiej znad Morza Czarnego z Krymu, z Jezior Saskich.
„Od 2000 roku firma EVERET wybudowała ponad 40 Jaskiń GALOS, z tego 8 na Dolnym
Śląsku, jedna z nich -moim zdaniem najładniejsza- będąca darem firmy EVERET dla szpitala hematologicznego, znajduje się w miejscowości Orlik na Bukowinie (Kudowa Zdrój). Obserwacje poczynione przez mnie w tej jaskini wykazują wzrost odporności dzieci chorych hematologicznie, czyli z białaczkami. Dzieci te mniej się przeziębiają i rzadziej chorują, a ilość leków, które wydajemy na leczenie w okresie wiosenno-jesiennym spadła prawie o połowę od czasu funkcjonowania jaskini w szpitalu rehabilitacyjnym Orlik na Bukowinie."- Ordynator Szpitala lek. med. Janusz Chechelski

Najważniejszą cechą wyróżniającą Jaskinie GALOS jest sól, z której są one zbudowane. Jest to tzw. sól żywa, określana tak z powodu wysokiej zawartości neutralnych, ale ważnych dla ludzkiego zdrowia, organicznych mikroelementów.
Do budowy Jaskiń Solno-Jodowych GALOS zużywa się od 12 do 20 ton soli z krymskich Jezior Sakskich. Woda z Morza Czarnego wpływa do specjalnych basenów, gdzie przez 5-6 lat pod wpływem słońca ulega krystalizacji. Proces otrzymywania soli jest naturalny, dzięki czemu nasza sól jest czysta i pozbawiona konserwantów, barwników oraz jakichkolwiek dodatków chemicznych a przede wszystkim ma najwyższe stężenie jodu, co zostało potwierdzone wieloletnimi badaniami.

Sól żywa różni się od innych rodzajów soli, które są używane do budowy jaskiń. Są to mianowicie sole kamienne, wydobywane z głębokich pokładów ziemi sprzed około 15 milionów lat, jak na przykład sól bocheńska czy wielicka. Ze względu na swoją kamienną strukturę, sól ta nie może emitować w łatwy sposób zawartych w niej mikroelementów. Uwolnienie ich z tego rodzaju soli może nastąpić dopiero w warunkach dużej wilgotności, która jednak powoduje rozwój szkodliwej dla człowieka flory bakteryjnej.

O tym, że morze jest lekarzem ciała i duszy wiadomo od dawna, a sól morska jest jednym z najważniejszych czynników leczniczych. Konstrukcja Jaskini pozwala w trakcie inhalacji podtrzymywać pożądany poziom wymiany jonów w organizmie. Właściwości bakteriobójcze aerofonów obniżają bakteryjne unasiennienie powietrza, co wyklucza zanieczyszczenia spowodowane bakteriami i kurzem. Liczba bakterii na m² nie przekracza 1000szt.
W skład krymskiej soli - podstawowego budulca Jaskiń GALOS - wchodzi pokaźna liczba mikroelementów (m.in. jony wapnia, sodu, i magnezu), które w połączeniu z niską wilgotnością działają przeciwzapalnie i odprężająco, pobudzają układ immunologiczny do aktywności niezbędnej dla optymalnego funkcjonowania organizmu.

Jeden 45 minutowy seans = 3 dni nad morzem
Poprawa zdrowia zauważalna jest już po trzech-czterech zabiegach

CZYSTE ZJONIZOWANE POWIETRZE POZWALA POLEPSZYĆ KONDYCJĘ ZDROWOTNĄ I WSPOMAGA LECZENIE:
- górnych dróg oddechowych: nosa, gardła, krtani, zatok, astmy oskrzelowej;
- przewlekłego zapalenia oskrzeli i płuc, jak również pylicy;
- niedoczynność tarczycy;
- dysfunkcji wegetatywnego układu nerwowego;
- nerwic, stanów przemęczenia, spadku odporności na stres;
- schorzeń sercowo-naczyniowych: niewydolność krążenia, stanów pozawałowych, nadciśnienie;
- schorzeń dermatologicznych: łuszczycy, zapalenia skóry, alergii;

KONSULTACJA LEKARSKA WYMAGANA JEST PRZY NIEDOCZYNNOŚCI TARCZYCY, NISKIM CIŚNIENIU, CHOROBACH NOWOTWOROWYCH, UCZULENIU NA JOD,

 

Źródło: Gminne Centrum Informacji

 
FB dlaMaturzysty.pl reklama