安idnica (wojew鏚ztwo dolno郵御kie, powiat 鈍idnicki)

Symbole miasta

Herb

Czteropolowy herb 安idnicy zosta ustalony przez Rad Miejsk w dniu 28 stycznia 1999 r. (uchwa豉 Rady Miejskiej nr V/37/99). Nawi您uje do tradycyjnego historycznego herbu miasta sprzed 1966 r. (przez 33 lata, od 1966 do 1999 r. obowi您ywa jednopolowy herb 安idnicy przedstawiaj帷y czerwonego gryfa skrzydlatego). Na tarczy czwórdzielnej w krzy, w czarnych polach - pierwszym i czwartym - znajduje si z這ta korona, w drugim polu srebrnym czerwony gryf, a w trzecim srebrnym polu czarny dzik.

Gryf jest symbolem dzielno軼i rycerskiej, dzik - odwagi, a korona - w豉dzy suwerena, symbolem zwyci瘰twa i odwagi. Zgodnie z przyj皻ymi powszechnie zasadami heraldyki w豉軼iwym herbem miasta mo瞠 by tylko ten herb, który by u篡wany najd逝瞠j. W przypadku miasta 安idnicy jest nim herb czteropolowy, nawi您uj帷y do starego herbu ksi瘰twa 鈍idnickiego, nadany miastu w 1452 r. przez króla czeskiego W豉dys豉wa Pogrobowca.

Dokument herbowy, okre郵aj帷 posta i barwy nowego herbu miasta, stawia do wyboru dwojak struktur heraldyczn: albo dwie obok siebie wyst瘼uj帷e tarcze herbowe z dawnymi motywami: gryfem na jednej i dzikiem na drugiej, nakryte wspóln koron, albo jedn tylko w krzy prosty dzielon na cztery pola tarcz z wyobra瞠niami: korony w polach I i IV, gryfa w polu II oraz dzika w polu III. Obydwie postacie herbu odtworzone zosta造 graficznie na pergaminie listu herbowego w barwnych wzorach.

W 1452 r. rada miejska poleci豉 sporz康zi piecz耩 z nowym herbem, stosuj帷 pierwszy z dwóch podanych w dokumencie uk豉dów god豉, to jest: dwie nachylone ku sobie tarcze z postaciami dzika wspi皻ego po stronie prawej oraz gryfa w podobnej pozycji po lewej zawieszone na ogniwach 豉鎍ucha sp造waj帷ego spod pi璚iolistnej, wie鎍z帷ej obydwie tarcze korony. Wyryte w polu piecz璚i cyfry: 1452, okre郵a造 czas jej powstania, upami皻niaj帷 jednocze郾ie dat nadania miastu przywileju herbowego.

Rok 1501 jest rokiem otwieraj帷ym now faz w rozwoju herbu miasta 安idnicy. Sporz康zono wówczas piecz耩, która odtwarza herb miasta w nowej strukturze obrazowej, zgodnej z zaleceniami dyplomu herbowego, to jest: tarcza w krzy prosty dzielona na cztery pola z wyobra瞠niami dawnych motywów: gryfa w polu II, dzika w polu III oraz królewskiej korony w dwóch pozosta造ch polach - by豉 to pe軟a posta herbu 安idnicy, symbolizuj帷 wysuni皻ym na pierwsze miejsce nowym motywem z roku 1452 - koron, powtórzon w dwóch polach tarczy - zwierzchni w豉dz królewsk nad miastem, a uk豉dem ca這軼i i jej struktur heraldyczn, przypominaj帷 herb ksi瘰twa 鈍idnickiego, zarazem god這 starostwa krajowego.

Herb czteropolowy obowi您ywa do 1966 r. Uchwa陰 Nr IX/38/66 Miejskiej Rady Narodowej w 安idnicy z dnia 19 kwietnia 1966 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany herbu miasta 安idnicy wprowadzono herb miasta 安idnicy przedstawiaj帷y czerwonego gryfa skrzydlatego, wspi皻ego w prawo, w polu srebrnym (bia造m), który u篡wany by do roku 1999.

Projekt obecnie obowi您uj帷ego herbu miasta zosta opracowany przez Centrum Heraldyki w Warszawie.

* informacja stworzona na podstawie historycznej dokumentacji herbu miasta 安idnicy prof. dr M. Haisinga - zamieszczonej w organie Wroc豉wskiego Towarzystwa Mi這郾ików Historii "Sobótka" - Rocznik III, Wroc豉w 1948 r.

 

Logo miasta

Oprócz herbu 安idnica ma logo, przygotowane na potrzeby kreowania wizerunku miasta. Ma ono oddawa charakter promowanego miejsca i budzi wyraziste, pozytywne skojarzenia.

Tak te jest w przypadku 安idnicy. Logo zawiera panoram zabudowy miasta wraz z dominuj帷 nad ni wie膨. Przywo逝je to bezpo鈔ednie skojarzenia z miastem o bogatej historii, tradycj i do鈍iadczenie. Ca這軼i nadano uproszczon, nowoczesn form, by nie budzi skojarze wy陰cznie historycznych. Znak w dolnej cz窷ci przecina czarna linia, symbol szlaku, drogi nawi您uj帷ej do dogodnego komunikacyjnie usytuowania miasta, a tak瞠 rozszerzaj帷ego wymow znaku poza 軼is貫 granice 安idnicy. Daje on wra瞠nie miasta otwartego, z du篡mi mo磧iwo軼iami.

Has這 – Rynek z tradycjami – nawi您uje do symboliki i warto軼i zawartych w logo. Jest proste, ale wieloznaczne. Odnosi si zarówno do bogatej handlowej i kupieckiej historii miasta, a tak瞠 do zabytkowej zabudowy starówki.

 

Hejna

Uchwa喚 o ustanowieniu hejna逝 Rada Miejska w 安idnicy przyj窸a 29 czerwca 2000 r. (uchwa豉 nr XIX/238/00). Hejna, w wersji na tr帳k, którego kompozytorem jest 鈍idniczanin Marek Banaszczyk, rozbrzmiewa na Rynku cztery razy dziennie - o godz.: 10.00, 12.00, 14.00 i 16.00. Kompozycja nawi您uje do piastowskich tradycji muzycznych, a jego charakter odpowiada historii miasta.

 

 

毒ód這: www.um.swidnica.pl

 
FB dlaMaturzysty.pl reklama