Walim (województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski)

Ciekawe miejsca

Do najatrakcyjniejszych zabytków na terenie gminy można zaliczyć:


Sztolnie Walimskie:

Od 1943 roku w rejonie Gór Sowich Niemcy prowadzili zakrojone na szeroką skalę i z ogromnym rozmachem prace budowlane pod wspólnym kryptonimem "Riese" ("Olbrzym"). Budowa nie została nigdy ukończona, a jej pozostałością jest szereg podziemnych kompleksów i budowli naziemnych do dziś owianych mgłą tajemnicy co do ich przeznaczenia. Niezwykłość tych obiektów od lat przyciąga w rejon Dolnego Śląska rzesze badaczy i poszukiwaczy przygód. Przez dziesięciolecia możliwość podziwiania ogromu pracy, jaką włożono w drążenie kilometrów tuneli w litej skale kosztem tysięcy istnień ludzkich była dostępna tylko nielicznym śmiałkom. Dziś jednak udało nam się stworzyć możliwości, aby i Państwo mogli w sposób bezpieczny poznać choć część projektu "Riese".


Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim z XIII wieku - obecnie muzeum
Zamek Grodno jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych zamków śląskich. Powstał w XIII wieku jako jedno z ogniw systemu ochronnego na południowej granicy księstwa Świdnicko - Jaworskiego. Początkowo w rękach Piastów, potem Czechów mocno związanej z Polską rodziną panów z Łągowa - którzy przebudowują gotycki zamek w stylu renesansowym. Kolejnym właścicielem jest feudał niemiecki Jerzy von Eben. W 1789 roku wali się ściana południowa na dziedzińcu gotyckim oraz sąsiednie skrzydło mieszkalne.
Prace konserwatorskie podjęte w 1824 roku miały przystosować zamek na potrzeby ruchu turystycznego. Prowadzone również w latach 1957 - 1858 kiedy to umocniono wieżę, zabezpieczono mury i stworzono muzeum. Zespół zamkowy składa się z gotycko - renesansowego zamku górnego, wieży na skale oraz zamku dolnego - najmłodszej części zamku. Zamek zbudowany jest z kamienia, a cegły użyto w późniejszych przybudówkach i renesansowych antykach. Wieża jest u dołu czworokątna, a wyżej ośmioboczna. Górna część zamku jest w ruinie, a w ocalałych salach mieści się niewielkie muzeum Wałbrzyskiego Oddziału PTTK. Na szczególną uwagę zasługują renesansowe portale oraz grafitowe dekoracje budynku bramnego. Na dziedzińcu znajduje się zabytek przyrody - stara lipa.


Zapora wodna zbudowana w latach 1911 - 1914 na Jeziorze Bystrzyckim - zabytek techniki.

Wielkość zapory 44 m wysokości i 230 m długości. Powstały w ten sposób zbiornik wody gromadzi do 8 mln m3 wody. Jezioro ma około 3,3 km długości przy szerokości nie przekraczającej średnio 200 m w najszerszym miejscu około 480 m.


Kościół św. Anny w Olszyńcu z XVI wieku.

Kościół św. Anny w Olszyńcu - jest to późnorenesansowy kościół po ewangelicki obecnie katolicki z 1593 roku restaurowany w 1926 roku kościół ma drewniany strop kasetonowy. Obecnie dach kościoła - blaszany - w przeszłości był Na obronny charakter obiektu wskazuje jego położenie na wzniesieniu oraz otoczenie murem i otworami strzelniczymi na strychu.


Kościół św. Rodziny w Niedźwiedzicy

Kościół św. Rodziny z ok. 1600 r. jest to kamienny kościół o cechach późnogotyckich, wewnątrz późnogotycki tryptyk (Madonna z Dzieciątkiem, św. Wawrzyniec i św. Mikołaj) z 1629 roku. W kościele zachowały się renesansowe portale, zabytek w dniu dzisiejszym nadal spełnia funkcję służąc mieszkańca wsi. Na zewnątrz znajduje się jeden z krzyży pokutnych oraz lipy - pomnik przyrody.


Drewniana XIX wieczna dzwonnica w Jugowicach

Drewniana XIX w. dzwonnica powstała w 1828 r. i restaurowana była w 1893 roku.


Krzyże pokutne

Oprócz krzyża pokutnego w Niedźwiedzicy na terenie gminy można spotkać jeszcze inne np. w Glinnie. Wokół koscioła kamienny mur cmentarny z kapliczką. Po obu stronach kapliczki wmurowane są dwa krzyże pokutne o wymiarach: 108 x 66 cm z wyrytym narzędziem zbrodni - kuszą oraz 77 x 63 cm z wyrytym mieczem.


Zabytkowe kamieniczki na terenie całej gminy

Zabytkowe kamieniczki można spotkać na terenie całej gminy. W samym Walimiu jest wiele kamieniczek z XVIII wieku przebudowanych w wieku XX. Zabytkiem techniki jest zespół budynków byłych Zakładów Przemysłu Lniarskiego w Walimiu. Wszystkie obiekty powstały ok. 1870 roku.


Pomniki przyrody - stare drzewa

Są to stare lipy - Zagórze Śląskie, Walim ul. Kilińskiego 3, Niedźwiedzica przy kościele.


Koscioł św. Barbary w Walimiu

Kościół parafialny św. Barbary z 1548 roku. Obecny wygląd uzyskał po przebudowie w latach 1803 - 1804. W ścianach bocznych wstawiono trzy wysokie półkoliście zamknięte okna. Portal główny z 1777 roku posiada archiwoltę o interesującym, trójkolistym wykroju. W wyposażeniu kościoła uwagę zwraca barokowa rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XVIII wiek). Na terenie dawnego cmentarza przykościelnego znajduje się klasyczna kaplica grobowa Klinbergów z 1810 roku, mieszcząca sarkofag i marmurową rzeźbę kobiecą - alegorię smutku i żałoby. Fasada z wolno stojącymi kolumnami jońskimi wspierającymi belkowanie, nad którym zwieńczenie z wazą na szczycie ma cechy barokowo - klasycystyczne. W pobliżu kościoła, przy ulicy, budynek plebani z 1815 roku, piętrowy, o skromnie dekorowanych elewacjach.


Kościół św. Jadwigi w Walimiu

Kościół pomocniczy św. Jadwigi powstał w latach 1748 - 1751 jako świątynia ewangelicka, zastępując drewniany dom modlitwy z 1741 roku. Wybudowano go na gruncie ofiarowanym w 1748 roku przez wdowę Kramer. W 1771 lub w 1795 roku dokonano niewielkiej przebudowy. Kościół został opuszczony po wysiedleniu Niemców w 1946 roku. Po okresie nie użytkowania kościół poddany został restauracji w latach 1959 - 1964 z przeznaczeniem dla parafii katolickiej. Jest to skromna, salowa budowla o cechach barokowo - klasycystycznych, z kwadratową wieżą na osi, którą nakrywa hełm. Wyposażenie wnętrz jest skromne. Zachowały się dwukondygnacyjne empory oraz trzy piaskowcowe epitafia inskrypcyjne von Zedlitzów, z przełomu XVII/XVIII w. w kruchcie.

 

 

Źródło: Centrum Informacji Turystycznej w Walimiu

 

 
FB dlaMaturzysty.pl reklama