Wisła (województwo śląskie, powiat cieszyński)

Ciekawe miejsca

Muzeum Beskidzkie

tel. 033/855 22 50,
ul. Stellera 1

muzeumwisla@neostrada.pl

www.muzeumbeskidzkie.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek: nieczynne
wtorek-piątek: 9.00-15.00, środa: 9.00 - 17.00
sobota-niedziela: 10.00-14.00

Wstęp:

bilet ulgowy: 2,00 zł
bilet normalny: 3,00 zł.


Wystawa eksponatów związanych z życiem i twórczością górali Beskidu Śląskiego.

Siedzibą muzeum jest budynek dawnej karczmy z 1794 roku. Na ekspozycji stałej są podstawowe działy kultury materialnej górali śląskich jak: pasterstwo, tkactwo, obróbka drewna, narzędzia rolnicze. Zobaczyć można osobliwości męskiego i kobiecego stroju ludowego oraz najpiękniejsze przykłady sztuki ludowej. Atrakcyjne dla turysty jest wnętrze dawnej kurnej chaty. Ekspozycję uzupełniają wystawy czasowe o różnorodnej tematyce. Muzeum posiada bogatą kolekcję malarstwa profesjonalnego: Czesław Kuryatto, Ludwika Konarzewskiego, Jana Wałacha, Pawła Stellera, oraz starodruki, archiwalia i cenny zbiór starej fotografii.

Muzeum Beskidzkie w Wiśle, będące od początku istnienia oddziałem Muzeum w Cieszynie otwarte zostało 16 sierpnia 1964 r. w czasie I Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle. Swoją działalnością obejmuje Istebną, Jaworzynkę, Koniaków, Wisłę i Brenną tj. miejscowości należące do grupy etnograficznej górali śląskich. Jego założycielem był Andrzej Podżorski.

Narodowy Zespół Zabytkowy

Tel. 033/854 65 00,
ul. Zameczek 1

zamekwisla@zamekwisla.pl

www.zamek.wisla.pl

godziny zwiedzania:
Od środy do soboty w godzinach 11:00, 12:30, 14:00 w co najmniej 15, 20-sto osobowych grupach z przewodnikiem.
Zapisy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Zwiedzanie połączone z wycieczką po Wiśle organizuje również PTTK o/Wisła, ul. Lipowa 4a, tel. 033/855 35 60, e-mail: PTTK@wisla.pl

Wstęp:
bezpłatnie
z wycieczką po Wiśle - 20,00 zł.

Rezydencję Prezydenta RP Zamek w Wiśle - Czarnym, na stoku Zadniego Gronia, budowano w latach 1929 - 1931. Autorem projektu był wybitny architekt i konserwator, Adolf Szyszko - Bohusz. Obiekt powstał jako dar ludu śląskiego dla głowy państwa.
W skład założenia Zamku, oprócz właściwej rezydencji, wchodzi również Zamek Dolny, funkcjonujący od początku jako budynek gospodarczy oraz drewniana kaplica p.w. św. Jadwigi Śląskiej, która powstała przed budową rezydencji, w 1909 roku. Powyżej Zamku znajduje się drewniana kaplica p. w. św. Jadwigi Śląskiej z 1909 roku. Została zbudowana z inicjatywy arcyksięcia Fryderyka Habsburga, niedaleko drewnianego zameczku myśliwskiego (niezachowany). Do jej wzniesienia użyto gotowych drewnianych elementów sprowadzonych z Przyszkowic koło Rybnika.
Na przełomie 1930 i 1931 roku zaistniały warunki do przekazania Zamku przez Śląską Radę Wojewódzką Skarbowi Państwa do dyspozycji Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP. Jeszcze 30 grudnia 1930 roku Prezydium Rady Ministrów, podjętą uchwałą, nadało Zamkowi wybudowanemu w Wiśle przez Skarb Śląski na obszarze byłej Komory Cieszyńskiej, charakter gmachu reprezentacyjnego i przekazało go do użytku Prezydenta RP i jego następców.
W latach trzydziestych XX wieku Zamek Prezydenta RP, jako gmach reprezentacyjny przeznaczony dla najwyższych władz państwa, wszedł w rejestr takich obiektów jak m.in. Wawel w Krakowie, Zamek i Łazienki Królewskie w warszawie, pałacyk myśliwski w Spale, pałac w Białowieży czy zamek w Poznaniu.

Prezydent Ignacy Mościcki po raz pierwszy przyjechał do Zamku 21 stycznia 1931 roku. Od tej pory bywał w nim regularnie, przynajmniej dwa razy do roku. Chętnie uczestniczył w wydarzeniach, które miały wówczas miejsce w Wiśle i Beskidach.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski podjął inicjatywę przywrócenia historycznej funkcji Zespołu Zabytkowego Zamek Prezydenta RP dzięki czemu spełnia obecnie oficjalnie funkcję rezydencji głowy Państwa.
Dolny Zamek funkcjonuje obecnie jako hotel i restauracja. Wejście do kaplicy możliwe jest tylko na msze i nabożeństwa w wyznaczonych dniach tj. niedziele i dni świąteczne. Kaplica stanowi jeden z punktów Szlaku Architektury Drewnianej.

Opracowano na podstawie broszury „Rezydencja Prezydenta RP
Narodowy Zespół Zabytkowy w Wiśle" z 2005r.)

Galeria „U Niedźwiedzia"

Tel. 033/855 22 50
Ul. Stellera 2

Godziny otwarcia:
poniedziałek - niedziela: 10:00 - 14:00

Wstęp:
Symboliczne 1,00 zł.


Galeria Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie" działająca w Wiśle w budynku „U Niedźwiedzia", stanowiącą część Enklawy Starego Budownictwa.
Można w niej zobaczyć twórczość wiślańskich artystów. Większą część prezentowanych prac i pamiątek można zakupić.

Muzeum narciarstwa

Tel. 033/855 27 98
Ul. Wodna 3

Godziny otwarcia:
poniedziałek - niedziela: 10:00 - 16:00

Wstęp:
bezpłatnie

Muzeum znajduje się w obiekcie „Zimowit". Zawiera bogatą kolekcję sprzętu narciarskiego, kolekcję starych nart, wśród nich narty z końca XIX w. i z lat 30-tych XXw. Wśród zgromadzonych eksponatów znajdują się m.in. narty Adama Małysza, na których zdobył Mistrzostwo Polski. Do ciekawszych można również zaliczyć „karple" czyli rakiety do chodzenia po śniegu. Kolekcja liczy ponad 80 eksponatów.

Muzeum spadochroniarstwa

tel. 033/855 13 53
Ul. Przylesie 1a

Godziny otwarcia:
Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Wstęp:
bezpłatnie


Znajduje się w obiekcie Agawa. Największe prywatne zbiory w zakresie spadochroniarstwa. W izbie znajdują się wszelkie pamiątki związane z polskim, tak cywilnym, jak i wojskowym spadochroniarstwem począwszy od czasów II RP po współczesne. Są to odznaki rozpoznawcze i pamiątkowe, mundury, wyposażenie, dokumenty, walory numizmatyczne i filatelistyczne oraz bibliofilistyczne, jak również spora ilość zdjęć z okresu II Wojny Światowej. Ponadto w izbie można zobaczyć kolekcję orłów i oznak rozpoznawczych, noszonych przez wszelkie polskie formacje mundurowe od czasów II Wojny Światowej.


Chata Kocyana

Tel. 033/855 51 98
Os. Bajcary 6

Godziny otwarcia:
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Wstęp:
bezpłatnie

Do niewątpliwych osobliwości etnograficznych Beskidu Śląskiego należy otwarta w 1987 roku Izba Pracy Twórczej Jana Kocyana. Mieści się ona w drewnianej chałupie z 1930 roku, przeniesionej z Wisły Czarnego z Osiedla Borowina na Nową Osadę gdzie została zrekonstruowana. Dwuwnętrzny układ tworzą dwie izby połączone przelotową sienią na przestrzał. W pierwszej izbie większej urządzona została ekspozycja rzeźb Jana Kocyana - dawne naczynia, żelazne garnki, formy na masło, drewniane łyżki, cedzaki. W przelotowej sieni oko cieszą dawne narzędzia bednarskie, kołodziejskie i stolarskie. Drugie pomieszczenie pełni funkcje sali wystawowej dokumentując współczesny stan twórczości ludowej, amatorskiej nawet profesjonalnej Beskidu Śląskiego. Wystawiają tu swoje prace rzeźbiarze, malarze, hafciarki, koronkarki. Zgromadzono tu także ciekawe współczesne malarstwo na szkle. Ekspozycja uzupełniona jest pracami twórców ludowych z terenu Zaolzia. Założyciel Izby Pracy Twórczej Jan Kocyan jest uznanym twórcą ludowym na terenie Beskidu Śląskiego. W zadbanym otoczeniu wśród kwiatów i ziół Jan Kocyan odtworzył dawna pasiekę pszczelarską. Ule zostały obite tradycyjnym sposobem używając kory. Stanowią one kolejną ozdobę tego otoczenia. Izba Pracy Twórczej to nie tylko wiernie odtworzona i uratowana jedna z niewielu brył architektury drewnianej Wisły. Stanowi ona harmonijne połączenie przeszłości z warsztatem współczesnego twórcy ludowego. Pełni ważną i istotną funkcję popularyzowania wiślańskiej tradycji.

Opracowała Małgorzata Kiereś

Muzeum Turystyki PTTK

Ul. Czarna Wisełka 3

Godziny otwarcia:
sobota: 10:00 - 16:00
niedziela: 9:00 - 13:00

Wstęp:
bezpłatnie


Znajduje się w małym drewnianym budyneczku z 1951r. Otwarte zostało w 1994 roku dzięki staraniom osób z Sekcji Baraniogórskiej KTG PTTK. Zbiory dokumentują historię rozwoju turystyki na tym obszarze. Uzupełniają je eksponaty etnograficzne.

Izba Leśna na Przysłopiu

Ul. Czarna Wisełka 3

Prelekcje dla grup PTTK Wisła tel. 033/855 35 60,
Nadleśnictwo Wisła tel. 033/855 24 26

Wstęp:
bezpłatnie

Na jej cel zaadaptowano starą leśniczówkę z 1863r. Jest to najstarszy drewniany budynek na terenie Wisły. Leśniczówka była pierwszym obiektem na tej polanie, wybudowano ja jako miejsce noclegowe dla myśliwych polujących na głuszce. Później jego rolę przelał wybudowany w 1898r. Zameczek Myśliwski - przeniesiony obecnie do centrum Wisły obok dworca PKS. W izbie obejrzeć można okazy roślin i zwierząt z tutejszych lasów, trofea łowieckie oraz dawne narzędzia leśne. W jednym z pomieszczeń izb prezentowane są przedmioty związane z turystyką oraz bezpieczeństwem w górach.


Galeria Sportowe Trofea Adama Małysza

Ul. 1 Maja 48a

Godziny otwarcia:
poniedziałek: nieczynne
wtorek - niedziela: 10:00 - 17:00

Wstęp:
dzieci do 15l. - 3,00 zł.
dorośli - 5,00 zł.

galeria@malysz.org.pl

www.malysz.org


Galeria znajduje się na Oazie. Można w niej podziwiać większość zdobytych przez Adama Małysza trofeów łącznie z kryształowymi kulami.

Wiadukt kolejowy

Wisła Łabajów

Wymiary wiaduktu:

długość 120 m.,

wysokość: do 25 m.

Posiada siedem przęseł.
Powstał w latach 1931 - 1933 a jego budowniczym był inż. Ksawery Goryanowicz.
Cały czas czynny.
Były zameczek myśliwski Habsburgów

Ul. Lipowa 4a

Wstęp:
bezpłatnie


 

Pierwotnie wybudowany na Przysłopiu pod Baranią Górą (1989r.) jako pałacyk myśliwski dla arcyksięcia Fryderyka Habsburga. Pełnił również funkcję schroniska turystycznego aż do roku 1986 kiedy to został przeniesiony do centrum Wisły. Obecnie znajduje się w nim wiślański oddział PTTK.
Wybudowany był w stylu alpejskim z jego typowymi cechami tj. na planie kwadratu, z drewnianymi ścianami zbudowanymi z bali, budynek piętrowy. W obrębie pierwszego pietra znajduje się charakterystyczna galeria otaczająca budynek z czterech stron. We wnętrzu zachowany jest pierwotny układ pomieszczeń. Stanowi jeden z punktów na terenie Wisły szlaku architektury drewnianej.

Wieża widokowa na Baraniej Górze
Wisła Czarne

Wieża widokowa na najwyższym szczycie polskiej części Śląska Cieszyńsiego. Można z niej podziwiać krajobraz Beskidu Śląskiego. Przy dobrej widoczności można z niej zobaczyć Tatry. Wysokość wieży: 15,25 m. Może na niej przebywać jednorzowo20 osób. Jej właścicielem jest Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach.
Wyposażona jest w instalację odgromową - nie zwalnia to jednak turystów z zakazu przebywania na niej podczas burzy.

Kościół ewangelicko - augsburski

Tel. 033/855 24 90

ul. 1 Maja 49, Wisła Centrum

wisla-centrum@luteranie.pl,

www.luteranie.pl/wislaNabożeństwa:
w każdą niedzielę nabożeństwo poranne o godz. 8:45, nabożeństwo główne o 11:00
spowiedź i komunia święta o godz. 10:00


Kościół ewangelicko - augsburski Apostołów Piotra i Pawła w Wiśle wzniesiono w latach 1833 - 1838 według projektu Edwarda Koerbera. Pierwotnie był trójnawową halą o cechach klasycystycznych, bez wieży i dzwonów. Poświęcenia dokonano w 1838 roku. Trójkondygnacyjną wieżę wzniesiono dopiero w latach 1861 - 1863.
Wnętrze kościoła jest trójnawowe, z typowym dla kościołów protestanckich układem dwukondygnacyjnych empor w nawach bocznych. Poprzez purystyczny wystrój wnętrza, który utrzymany jest w kolorze białym, uwaga skupia się na następujących elementach: ołtarzu z witrażem i ambonie.
W części ołtarzowej dominuje dużych rozmiarów witraż z przedstawieniem apostołów Piotra i Pawła Witraż został wykonany w 1932, o czym świadczy sygnatura na witrażu SGŻ 1932. Wykonawcą był Krakowski Zakład Witraży, a projekt należał do Adama Ciompy, który wyraźnie w kompozycji i estetyce nawiązał do sztuki młodopolskiej. Jak już wspomniano kolorystyka wnętrza jest dosyć monochromatyczna, zawężona niemal wyłącznie do bieli. Trzeba jednak wskazać na dyskretne złocenia, zastosowane do motywów ornamentalnych, oraz błękity, stanowiące tło motywu słonecznikowego w kasetonach. Inicjatorem wprowadzenia tych subtelnych akcentów kolorystycznych w latach siedemdziesiątych był Ignacy Płazak, konserwator i ówczesny dyrektor zamku w Pszczynie.

Opracował: Małgorzata Kiereś

Zbiornik na Jeziorze Czerniańskim

Wisła Czarne

Zbudowana w latach 1968 - 1973 jako zbiornik wody pitnej. Łączy wody potoków Białej i Czarnej Wisełki.
Wymiary: pojemność 4.941.000 m3, wysokość tamy 30 m, długość 280 m.
Tama oprócz swoich funkcji użytkowych stanowi również atrakcję turystyczną jako deptak spacerowy.

Figura Adama Małysza z białej czekolady

Pl.B.Hoffa 3, holl Domu Zdrojowego

Wstęp:
bezpłatny

Figura rzeczywistych wymiarów jest dziełem członków Stowarzyszenia Cukierników RP.
Wykonana została w 2001r. z bloku białej czekolady o wadze 330 kg.
Wymiary: wysokość 2,5 m, waga 180 kg
W 2007r. figura przeszła gruntowną renowację w trakcie której uzupełniono również czwartą kryształową kulę Mistrza.

Kaskady Rodła

Biała Wisełka - Wisła Czarne.

To najpiękniejszy zespół naturalnych progów wodnych na terenie Beskidów. Nazwę Kaskady Rodła otrzymały z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Wisły p. Jana Kropa, 19 września 1987r. w 65 rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech. Była to organizacja utworzona przez ludność polską walczącą o zapewnienie Polakom praw mniejszości narodowej. Nie mogli oni posługiwać się znakiem godła polskiego, w związku z czym w 1933r. wprowadzili symbol rodła w stylizowanej formie odtwarzający bieg Wisły z zaznaczeniem Krakowa, symbol łączności z macierzą oraz zjednoczenia ziem polskich.

Autorem znaku była Janina Kłopocka z Olesna, natomiast nazwę wymyślił Edmund Omańczyk z Opola, który z 15 Polakami spod znaku Rodła uczestniczył w uroczystości 65-lecia ZPwN, zorganizowanych w Wiśle przez Towarzystwo Miłośników Wisły, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Opolskie Towarzystwo Kulturalno - Oświatowe, PTTK o/Wisła.

Wysokość wodospadów na Białej Wisełce waha się od 0,5 - 5 m. Nachylenie koryta jest tu duże i wynosi od 8 do 10%. Dolne progi znajdują się w warstwach istebniańskich. Można tu zobaczyć pięknie wyżłobione kotły erozyjne, czyli przegłębienia skalnego koryta rzeki u podnóża wodospadów. Zbocza jarów obok wodospadów porastają pomnikowe świerki i jodły w wieku ok. 170 lat. Pod nimi są piękne odnowienia naturalne świerka, jodły i buka

Dodatkowe atrakcje:

3 Parki Linowe
Bajeczna Ciuchcia
Wesołe Miasteczko
Quady

Dodatkowe atrakcje opisane są na stronie www.wisla.pl

Źródło: Urząd Miasta w Wiśle


 
FB dlaMaturzysty.pl reklama