Wisła (województwo śląskie, powiat cieszyński)

Informacje organizacyjne, telefony, instytucje

Urzędy

 

Urząd Miejski

 

Pl. B. Hoffa 3,

tel. 033/855 24 25,

fax. 033/855 29 95

um@wisla.pl

www.bip.wisla.pl  

 

Poczta Polska

 

Pl. B. Hoffa 1

tel. 033/857 72 42 - Naczelnik

033/855 25 10 - Kasa

033/857 72 53 - fax (automat)

 

Urząd Skarbowy

 

ul. Kraszewskiego 4, 43-400 Cieszyn

tel. 033/852 63 00

us2407@sl.mofnet.gov.pl    

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

ul. Bielska 29, 43-400 Cieszyn

tel. 033/856 30 00

 

ul. Krasińskiego 34, 43-300 Bielsko - Biała

tel. 033/825 20 00

 

Sąd Rejonowy

 

ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn

tel. 033/852 11 16, 851 19 39

 

Starostwo Powiatowe

 

ul. Bobrecka 29, ul. Szeroka 13, 43-400 Cieszyn

tel. 33/477 71 44, 477 71 56

www.powiat.cieszyn.pl

 

Straż Pożarna - zawodowa

 

Numer alarmowy: 998, 112 telefonia komórkowa

 

Ustroń, ul. Wczasowa 12

tel. 033/854 59 98

 

Ochotnicze Straże Pożarne

 

Wisła Centrum

ul. 1 Maja 3

tel. 033/855 25 05

 

Wisła Czarne

ul. Czarne 22

tel. 033/855 37 08

 

Wisła Jawornik

ul. Jawornik 41

tel. 033/855 23 33

 

Wisła Malinka

ul. Malinka

tel. 033/855 36 33

 

Służby porządkowe

 

Posterunek policji

 

Numer alarmowy 997

 

ul. 1 Maja 44a

tel. 033/855 24 13

 

Straż Miejska

 

Numer alarmowy 986

 

Pl.B.Hoffa 4

tel. 033/855 25 21, 0 604 640 032

sm@um.wisla.pl

 

Straż graniczna

 

Strażnica Jaworzynka

Istebna 437

tel. 033/857 88 60

Inne

 

Wiślańskie Centrum Kultury (WCK)

 

Pl.B. Hoffa 3,

tel. 033/ 855 29 67,

kultura@wisla.pl

 

Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół (MZEAS)

 

tel. 033/855 20 78, 855 29 44

mzeas@um.wisla.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)

 

tel. 033/ 855 35 53

mops@um.wisla.pl

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. J.Śniegonia

 

Pl. B.Hoffa 4

tel. 033/855 26 91

biblioteka@wisla.pl

 

Posterunek energetyczny

 

ul. 1 Maja 5

tel. 033/855 27 06

 

Źródło: Urząd Miasta w Wiśle

 

 
FB dlaMaturzysty.pl reklama