Wisła (województwo śląskie, powiat cieszyński)

Opis

Wisła - miejscowość położona w Beskidzie Śląskim, na terenie "Śląska Cieszyńskiego", w rozgałęzionej dolinie rzeki Wisły. Rdzennymi mieszkańcami są górale śląscy. Teren miasta obejmuje obszar źródliskowy rzeki Wisły. Ze źródeł na Baraniej Górze wypływają potoki Czarna i Biała Wisełka, które po połączeniu się i przyjęciu wód potoku Malinka tworzą rzekę Wisłę.

Centrum Wisły położone jest średnio na wysokości 430 m.n.p. Otaczające je grzbietowiska przewyższają doliny o 300 do 600m.

Najwyższe wzniesienia:
Barania Góra (1220 m.n.p.m.),
Stożek (978mnpm).

Powierzchnia miasta - 110 km2, w tym 75% stanowią las. Najpiękniejsze okazy starodrzewu znajdują się w Baraniogórskim Rezerwacie Przyrody im. Karola Buzka liczącym 383 ha, a utworzonym w 1953 roku. Potoki Czarna i Biała Wisełka oraz Malinka objęte są rezerwatem pstrąga potokowego. Lasy należące do Nadleśnictwa Wisła wchodzą w skład Promocyjnego Kompleksu Leśnego.

Wg danych z dnia 28 lutego 2008r Wisła liczy 11 290 mieszkańców, w tym 5 493 mężczyzn i 5 797 kobiet.  Wiele zabudowań, zarówno mieszkalnych jak i letniskowych, usytuowanych jest poza Centrum w bocznych dolinach (m.in. Malinka, Gościejów, Partecznik, Głębce Łabajów, Dziechcinka, Jawornik, Gahura) oraz na stokach okoliczny gór(Wierch Skolnitego, Kamiennego, Kobylej, Kozińców, Bukowej).

Specyficzną cechą jest wielowyznaniowość. Dominuje wyznanie protestanckie (Kościół Ewangelicko-Augsburski, 50%), katolicy (30%), resztę stanowią mniej popularne konfesje, m.in. Świadkowie Jehowy, Baptyści, Zielonoświątkowcy, Adwentyści Dnia Siódmego, Ruch Stanowczych Chrześcijan. Na terenie miasta znajduje się 5 świątyń ewangelickich, 5 kościołów katolickich, 4 świątynie innych wyznań.

W Wiśle jest 5 szkół podstawowych (w głównych dolinach), gimnazjum, liceum ogólnokształcące, Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich, Państwowa Szkoła Muzyczna stopnia I.

Wisła posiada łącznie 170 km dróg. Komunikacja autobusów pozwala na szybkie dotarcie do wszystkich dolin oraz zapewnia bezpośrednie połączenia z Katowicami, Krakowem, Opolem, Bielskiem. Na zelektryfikowanej linii kolejowej znajdują się w obrębie miasta dwa dworce i trzy przystanki kolejowe. Na trasie do Wisły - Głębce pociągi jadą przez dwa piękne wiadukty wybudowane w latach trzydziestych przez doliny Dziechcinki i Łabajowa. Turyści przyjeżdżający do Wisły mają, do dyspozycji około 100 km szlaków turystycznych. Latem - wiele tras dla turystów pieszych i rowerzystów górskich o różnej skali trudności. W zimie - piękne trasy dla narciarstwa śladowego, ponad 20 wyciągów narciarskich w tym większość z z oświetlonymi trasami, 3 skocznie narciarskie. Latem - otwarty basen kąpielowy, liczne korty tenisowe, boiska sportowe (Ośrodek sportowy Jonidło, Ośrodek sportowy Start).

Źródło: Urząd Miasta w Wiśle

 

 
FB dlaMaturzysty.pl reklama