Iława (województwo warmińsko-mazurskie, powiat iławski)

Ciekawe miejsca

Skarby natury

 

Pojezierze Iławskie stanowi cenny fragment Zielonych Płuc Polski. Występujące tu licznie unikatowe gatunki roślin i zwierząt, a także ciekawe ukształtowanie terenu czynią z tego miejsca jeden z najpiękniejszych zakątków naszego kraju.

 

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego:

 

Utworzony w 1993 roku rozpościera się w centralnej części Pojezierza Iławskiego na powierzchni 20 045 ha. W granicach Parku utworzono kilka rezerwatów przyrody, chroniących liczne unikalne fragmenty lasów, terenów lęgowych ptactwa leśnych jezior i torfowisk. Wśród nich należy wyróżnić rezerwaty: Jezioro Czerwica - utworzone w celu ochrony kolonii kormoranów, Jezioro Karaś i Jezioro Gaudy - chroniące miejsca lęgowe ptactwa wodnego, błotnego i interesujące zespoły roślinności oraz unikatowe Jezioro Jasne z przejrzyście czystą wodą. Na terenie Parku znajduje się 31 akwenów wodnych, na czele z najdłuższym jeziorem Polski - Jeziorakiem. Stwierdzono tu występowanie 187 gatunków kręgowców, w tym 135 gatunków ptaków (116 chronionych), 32 gatunków ssaków, 11 gatunków płazów i 5 gatunków chronionych gadów. Wśród licznych gatunków objętych ochroną występuje wiele zwierząt zagrożonych wyginięciem w skali kraju, a nawet świata. Do gatunków ptaków zagrożonych globalnie należą występujące na terenie parku: orzeł bielik, derkacz i podgorzałka. Równie ciekawy i bogaty jest świat roślinności. Głównym elementem tutejszej flory są duże zbiorowiska leśne i licznie zgromadzona roślinność wodna. Stwierdzono tu 790 taksonów roślin, co stanowi 35% flory Polski.

 

Na terenie Parku znajduje się ponad 60 pomników przyrody ożywionej. Do najciekawszych należą:

- Gruba Sosna, obwód 310 cm, znajdująca się na południe od Siemian, przy drodze leśnej,

- „Aleja Napoleona" - kilkadziesiąt sosen rosnących wzdłuż drogi z Szymbarka do Iławy,

- Grupa 8 dębów koło Gostyczyna,

- Dąb na rozstajach dróg leśnych koło Doliny (droga w kierunku Jerzwałdu).

 

DODATEK:

 

Rezerwat wodny obejmujący Drwęcę od źródeł do ujścia z dopływami: Grabiczka, Dylewka, Pobórska Struga, Gizela, Iławka, Elsza, Wel, Rypienica i Ruziec oraz J. Ostrowin i J. Drwęckie. Rezerwat utworzony został w celu ochrony środowiska wodnego, a w szczególności bytujących w nim ryb: pstrąga, łososia, troci i certy. Jest to najdłuższy rezerwat ichtiologiczny w Polsce o powierzchni chronionej ponad 444 ha. Drwęca jest prawym dopływem Wisły, płynącym z Garbu Lubawskiego przez Pojezierze Iławskie, dolinę Drwęcy i Kotlinę Toruńską.

 

Pojezierze Iławskie pod względem przyrodniczym należy bez wątpienia do najciekawszych i najpiękniejszych regionów naszego kraju. Bogactwo tutejszej fauny i flory, ciekawa rzeźba terenu i bezmiar wód stanowią o dużej atrakcyjności tego miejsca.

Wyjątkowa malowniczość terenu położonego w zachodniej części Warmii i Mazur, między Wisłą, Osą, Drwęcą i Pasłęką, niewątpliwy urok i dostępność komunikacyjna sprawiły, że Pojezierze Iławskie stało się miejscem wymarzonego wypoczynku dla wielu turystów odwiedzających te strony. Przybywający z zachodu, północy czy południa, w tych okolicach po raz pierwszy stykają się z urokami krainy tysiąca jezior. Tu właśnie wita turystów jedno z największych jezior Polski - Jeziorak. Tędy przepływa niezwykle urokliwa rzeka Drwęca. Tu biegnie znaczna część Kanału Elbląskiego.

Położenie Pojezierza Iławskiego wyznacza od zachodu dolina dolnej Wisły, od wschodu Pojezierza Mazurskie, od północy sąsiaduje z Pobrzeżem Gdańskim, od południa zaś z Pojezierzem Chełmińsko-Dobrzyńskim. Ze względu na atrakcje turystyczne i tradycje historyczne oraz kulturowe - utożsamia się je z terytorium administracyjnym powiatu iławskiego, jego pięcioma miastami: Iławą, Lubawą, Kisielicami, Suszem i Zalewem oraz prawie setką większych i mniejszych wsi. To właśnie tu, poza ciekawymi obiektami dawnej kultury mieszczańskiej i dworskiej, są też, pamiętające średniowiecze, obiekty sakralne oraz ruiny warowni i pałaców dawnej arystokracji pruskiej. Urozmaicony krajobraz, czyste środowisko, obecność licznych, cennych gatunków roślin i zwierząt, duża liczba jezior, lasów, liczne rezerwaty i pomniki przyrody, wydarzenia kulturalne, bogata przeszłość, cenne zabytki architektury oraz miejsca ważnych wydarzeń historycznych to atuty, które zdecydowały o zaliczeniu regionu do jednego z najpiękniejszych i najbardziej interesujących w tej części Europy.

 

Napoleon Bonaparte - bez wątpienia jeden z najwybitniejszych wodzów w dziejach świata. Do historii przeszedł pobyt Napoleona w pałacu w Kamieńcu i na zamku w Szymbarku. Stąd cesarz dyktował swoje orędzia do senatu francuskiego i administrował obejmującym niemal pół Europy Cesarstwem. Legendą owiana jest historia domniemanego zamachu na cesarza w Zalewie.

 

Jan Paweł II - wielki papież Polak. Gościł dwa razy nad Jeziorakiem i w Iławie - w 1959 roku jako biskup krakowski i w 1973 jako kardynał. W 1999 roku dla uczczenia pobytu papieża w regionie, otwarto kajakowy szlak wodny. Jego trasa wiedzie z Ostródy, przez Miłomłyn, Siemiany, Gizerek do Iławy. Wybudowano również kaplicę na Gizerku, która dokumentuje pobyt Jana Pawła II w regionie.

 

We wsi Jerzwałd mieszkał i tworzył prozaik i dramatopisarz Zbigniew Nienacki. W swojej pracowni z oknami wychodzącymi na szeroką płaszczyznę wód jeziora Płaskiego stworzył między innymi „Pana Samochodzika i templariuszy". Dzisiaj pamiątki po Nienackim można zobaczyć w utworzonej w jego jerzwałdzkim domu - Izbie Pamięci.

 

W 1269 roku w okolicach Lubawy doszło do bitwy pruskiego plemienia z armią krzyżacką mistrza krajowego Helmericha von Rechenberga. W bitwie poległ wódz Krzyżaków i wielu rycerzy zakonnych.

 

W 1991 roku w Zalewie został odnaleziony skarb złotych florenów. Monety pochodzą z lat 1252 - 1334. Zostały prawdopodobnie ukryte w fundamentach jednej z kamienic. Przypuszcza się, że mogło być ich ok. 200 sztuk i mogły należeć do bogatego kupca, dostojnika kościelnego lub dygnitarza.

 

Źródło: Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy w Iławie

 
FB dlaMaturzysty.pl reklama