K這dzko (wojew鏚ztwo dolno郵御kie, powiat k這dzki)

Atrakcje turystyczne

Muzeum Mineraów

Zapraszamy Pa雟twa do odwiedzenia mieszcz帷ego si przy ul. Czeskiej w K這dzku Muzeum Mineraów. Muzeum powsta這 w oparciu o jedn z najwi瘯szych w Polsce prywatnych kolekcji. Zaprezentowano tu zbiór ponad 3000 okazów zawieraj帷ych prawie 800 ró積ych mineraów.

Na ekspozycji „Minera造 安iata” okazy zosta造 pogrupowane pod wzgl璠em sk豉du chemicznego. W gablotach zobaczy mo瞠my m.in. nast瘼uj帷e grupy tematyczne: pierwiastki rodzime, siarczki, tlenki, siarczany, w璕lany, krzemiany itp. Taki uk豉d wystawy umo磧iwia obserwacj ró積orodno軼i wykszta販enia i barw w minera豉ch o zbli穎nym sk豉dzie chemicznym.

Osobn cz窷 wystawy stanowi ekspozycja „Minera造 Polski”. Pokazano tu m. in. okazy ze zó siarki w Tarnobrzegu, zó solnych w Wieliczce, Bochni i K這dawie, zó cynku i o這wiu rejonu Olkusza i Bytomia, a przede wszystkim bogaty zbiór mineraów i kamieni ozdobnych z Sudetów. Nale篡 nadmieni, 瞠 wiele z prezentowanych okazów ma du膨 warto嗆 historyczn gdy pochodz one z nieistniej帷ych ju stanowisk geologicznych.

Na wystawie zaprezentowano równie meteoryty (w tym kilka znalezionych w Polsce) wraz z ich nietypowymi, cz瘰to niespotykanymi na Ziemi minera豉mi. Niew徠pliwie najwi瘯sz atrakcj stanowi tu niewielkie fragmenty powierzchni Marsa i Ksi篹yca.

Ca這嗆 uzupe軟iaj okazy podstawowych ska magmowych, osadowych i metamorficznych, kamieni szlachetnych i skamienia這軼i (w tym równie inkluzji w bursztynie i innych 篡wicach kopalnych). Czas zwiedzania oko這 30 minut.

Przy Muzeum funkcjonuje ma造 sklepik z minera豉mi, skamienia這軼iami, bi簑teri i wyrobami z kamienia. Wst瘼 do sklepiku jest bezp豉tny.

 

Twierdza K這dzka

Prace fortyfikacyjne zamku prowadzono w XVI i XVII w., zintensyfikowano w XVIII w. po zaj璚iu ziemi k這dzkiej przez wojska króla pruskiego - Fryderyka II Wielkiego. Swój obecny kszta速 twierdza zawdzi璚za gównie temu w豉dcy.

Projekty twierdzy przygotowywa這 wielu wybitnych in篡nierów-fortyfikatorów - w XVII w. Walentyn Saebisch i Jakub Carove, w XVIII w. holenderski fortyfikator Gerhard Cornelius de Walrave, którego za這瞠nia realizowa pruski major in篡nierii i królewski kartograf Christian Friedrich von Wrede. Od 1775 r. pracami kierowa Ludwig Wilhelm von Regler.   

Prowadzone w II po這wie XVIII w. prace sprawi造, 瞠 w miejsce zamku powsta don穎n – centralne dzie這 obronne twierdzy – otoczony 豉鎍uchem bastionów, redut, kleszczy i fos wewn皻rznych. W don穎nie zbudowano trzypoziomowe kazamaty i magazyny o g喚boko軼i dochodz帷ej do 20 metrów, a w kazamatach - zbrojowni, aptek, laboratorium i pomieszczenia dla za這gi. Na terenie dawnego zamku dolnego powsta造 bastiony: Wysoki, Dolny, Widokowy, Alarmowy oraz Kleszcz Tumski. Warowni otoczono suchymi fosami o g喚boko軼i 10 metrów.

Swój obronny charakter twierdza straci豉 w II po這wie XIX w. przekszta販aj帷 si w magazyny i wi瞛ienie. W jej lochach osadzano polskich uczestników Powstania Styczniowego, wi篥niów politycznych, a w trakcie II wojny 鈍iatowej 穎軟ierzy podejrzanych o dzia豉nie na szkod III Rzeszy oraz  je鎍ów wojennych ró積ej narodowo軼i. Dzia豉造 tu tak瞠, przeniesione w 1944 r. z υdzi wraz z polsk za這g, zak豉dy AEG, produkuj帷e aparaty radiowe do 這dzi podwodnych (U-Boot) oraz cz窷ci do rakiet V1 i V2.

Po wojnie na terenie twierdzy mie軼i造 si sk豉dy i magazyny wojskowe, a od lat 50. do 90. XX w. m.in. wytwórnia win. Od 1960 r., kiedy obiekt wpisano do rejestru zabytków, twierdza podlega ochronie konserwatorskiej.

Obecnie zwiedza mo積a du膨 cz窷 twierdzy. Niezapomnianych wra瞠 dostarcza w璠rówka podziemnym labiryntem korytarzy minerskich, a widok z bastionu widokowego na miasto i okolice zachwyci ka盥ego. Dodatkow atrakcj turystyczn stanowi udost瘼niony w 2012 r. fort Wielki Kleszcz, który przeszed gruntown modernizacj. Wyremontowane i zaadaptowane pomieszczenia - sypialnia, kantyna, kasyno, lazaret, kazamata dowódcy, kazamata strzelecka - pe軟i dzi funkcje edukacyjno-muzealne, prezentuj帷 odwiedzaj帷ym ró積e aspekty codziennego 篡cia pruskich 穎軟ierzy, stacjonuj帷ych przed laty na twierdzy, i dostarczaj帷 wiedzy o dziedzictwie przesz這軼i. Wykorzystanie nowoczesnej technologii (multimedia) w ramach eskpozycji dodatkowo utrwala przekazywane tre軼i.

Du膨 atrakcj dla zwiedzaj帷ych twierdz s organizowane corocznie w sierpniu Dni Twierdzy K這dzkiej, które przypominaj o militarnej historii tego miejsca. Odbywa si wówczas rekonstrukcja bitwy o twierdz z udzia貫m kilkuset 穎軟ierzy. W鈔ód wystrzaów i huków armatnich, na stokach bojowych, odtwarzane s wydarzenia, jakie rozegra造 si podczas kampanii napoleo雟kiej, kiedy dosz這 do obl篹enia K這dzka przez armi francusk. Po bitwie tury軼i mog uczestniczy w Biesiadzie Fortecznej, a wieczorem, w鈔ód murów twierdzy, wys逝cha koncertu rockowego lub wzi望 udzia w nocnych manewrach. Dodatkowo na k這dzkim rynku odbywa si Jarmark Forteczny, prezentuj帷y dorobek artystyczny i kulinarny ziemi k這dzkiej oraz ró積ego rodzaju rekonstrukcje historyczne.

Ciekawostka
Niektórzy osadzeni w twierdzy wi篥niowie ws豉wili si brawurowymi, d逝go i precyzyjnie przygotowywanymi ucieczkami, jak np. czeski magnat Wac豉w Kinsky, który w 1616 r. uciek z celi przez wydr捫ony w 軼ianie tunel, albo adiunkt Fryderyka II – Fryderyk von Trenck, któremu, po wielu perypetiach uda這 si opu軼i wi瞛ienie dopiero za trzecim razem czy Karol Eugeniusz Lux, francuski kapitan wywiadu, który w grudniow noc 1911 r., otwar連zy wytrychem swoj cel… opu軼i K這dzko poci庵iem jad帷ym do Kudowy-Zdroju i Nachodu, a stamt康 do Wiednia.

 

wi璚ej informacji na www.twierdza.klodzko.pl

Most 安. Jana

Most 鈍. Jana jest jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków K這dzka, 陰cz帷y starówk z cz窷ci miasta zwan  Wysp Piasek. Pocz徠ek budowy mostu datowany jest bardzo ró積ie, poniewa istniej dwa 廝ód豉 mówi帷e o jego powstaniu. Wed逝g pierwszego jest to 1281 rok, data ta zosta豉 wykuta pod figur Chrystusa na krzy簑 i nie zgadza si ona z drugim 廝ód貫m czyli dat 1286 rok podan przez kronikarza Georga Promnitza. Budow mostu w wersji pierwotnej prawdopodobnie zako鎍zono w 1390 roku a figury znajduj帷e si na mo軼ie zacz窸y si pojawia od XVI do XVIII w. fundowane przez hojnych i zamo積ych mieszczan, tworz帷 tym samym osobliw galeri. W ci庵u wielu wieków istnienia most by wielokrotnie przebudowywany i wzmacniany, szczególnie w czasie wojen husyckich (1428-1434) oraz wielokrotnie by remontowany np. w latach 1626, 1701, 1889 i 1978. W przesz這軼i most posiada dwie bramy mostowe tzw. Brama Mostowa Górna wzniesiona pod koniec XIII w. prawdopodobnie nie mia豉 charakteru obronnego, tworzy豉 ca這嗆 z murami obronnymi otaczaj帷ymi miasto i Brama Mostowa Dolna powsta豉 prawdopodobnie w drugiej po這wie XV w. Obie bramy zosta造 rozebrane.

W 1655 roku ustawiono na mo軼ie pierwsz z sze軼iu ufundowanych przez mieszka鎍ów K這dzka i miejscow szlacht, figur wotywn: by豉 to Pieta i tak oto rozpocz窸o si dekorowanie mostu barokowymi figurami:

Pieta (Matka Boska z cia貫m Chrystusa)

Rze嬌a ta umiejscowiona jest na zachodniej balustradzie mostu na najwi瘯szym, kaplicznym filarze i dodatkowym cokole. Wykonana zosta豉 z piaskowca przez nieznanego artyst a ufundowana przez ówczesnego starost K這dzka, hrabiego Jana Jerzego von Götzena i jego ma鹵onk, Mari El瘺iet, 鈍iadcz o tym ich herby oraz wyryte poni瞠j figury na cokole inskrypcje w j瞛yku niemieckim : “J.G. Graf von Götzen, Landeshauptmann zu Glatz. M.E. Graefin v. Götzen geb. Gr. Von Hoditz 1655”. Pozosta豉 cz窷 napisu jest nieczytelna.

安i皻y Wac豉w 

Figur tego 鈍i皻ego, patrona Czech, ustawiono na po逝dniowo-zachodniej stronie mostu naprzeciw 鈍. Franciszka Ksawerego co mia這 wskazywa na podobie雟twa obu postaci w sensie kompozycyjnym i ideologicznym. Rze嬌a 鈍. Wac豉wa ustawiona zosta豉 w XVIII w. o czym 鈍iadczy s豉bo widoczny napis : “Errichtet im Jahre 1715” co znaczy “Wykonano w roku 1715”. Wykonana zosta豉 z piaskowca podobnie jak inne figury. Nieznane s informacje na temat fundatora owej rze嬌y oraz nieznany jest równie jej wykonawca. Autor przedstawi 鈍i皻ego jako rycerza dzier膨cego sztandar co mia這 by nawi您aniem do jego s豉wnych czynów w obronie suwerenno軼i pa雟twa. W 1729 roku papie Benedykt XIV zatwierdzi w 800-lecie 鄉ierci Wac豉wa, jego kult. W 1908 roku w Pradze, na placu 鈍. Wac豉wa postawiono pomnik przedstawiaj帷y go jako rycerza na koniu.

安i皻y Jan Nepomucen( z Nepomuka) 

Fundatorem figury 鈍i皻ego, patrona Czech by syn hrabiego von Götzena – Franciszek w 1707 roku. 安iadcz o tym wyryte na cokole herby fundatora i jego 穎ny, z domu ksi篹niczki Lichtenstein. Rze嬌a wykonana zosta豉 z piaskowca i uznana jest za bardzo przeci皻ne dzie這, autor nie jest znany. Figury 鈍i皻ego najcz窷ciej by造 ustawiane na mostach i mia造 chroni przed powodziami.

安i皻y Franciszek Ksawery 

Pos庵 przedstawiaj帷y patrona K這dzka, ufundowany przez mieszka鎍ów w 1714 roku jako wotum po zarazie jaka nawiedzi豉 miasto. 安i皻emu towarzysz trzej chorzy m篹czy幡i i Indianin trzymaj帷y tarcz z herbem K這dzka. Rze嬌a wykonana zosta豉 ze s豉bego piaskowca dlatego przy kolejnej renowacji jaka mia豉 miejsce w 1915 roku podj皻o decyzje o zast徙ieniu orygina逝 kopi. Replik rze嬌y wykona rze嬌iarz Tschötschel, jego pomocnikami byli Wagner i Busch. Pozosta這軼i orygina逝 zosta造 umieszczone w muzeum.

Chrystus na krzy簑 (Ukrzy穎wanie)

Figur Chrystusa wraz z towarzysz帷 mu 鈍. Mari Magdalen umieszczono po wschodniej stronie mostu, w miejsce gdzie sta niegdy drewniany krzy. Postawiono j 5 pa寮ziernika 1734 roku na polecenie hrabiego von Herbertsteina lub jego ma鹵onki. Autor k這dzkiego “Ukrzy穎wania” nie jest znany, przypuszcza si 瞠 móg to by miejscowy kamieniarz, który przyj掖 zlecenie od fundatora.

Trójca 安i皻a i ukoronowanie Naj鈍i皻szej Marii Panny

Ciekawa, pó幡obarokowa grupa figur, b璠帷a chyba najmasywniejsz rze嬌 spo鈔ód wszystkich znajduj帷ych si na mo軼ie. Fundatorem by w 1714 roku Franciszek Ferdynand baron Fitschen, w豉軼iciel Gorzuchowa, którego herb i nazwisko zosta造 umieszczone na ozdobnym cokole. Rze嬌a wykonana z piaskowca, twórca tak jak w poprzednich przypadkach nie jest znany

 

Podziemna Trasa Turystyczna

Powstanie podziemnych korytarzy i tuneli pod ulicami K這dzka zawdzi璚zamy dzia豉lno軼i mieszka鎍ów, którzy na prze這mie XIII i XVII wieku dr捫yli swoje piwnice pod budynkami starówki w celach gospodarczych jak i militarnych. Piwnice wykorzystywali gównie handlarze jako magazyny, w których przechowywali swoje towary, a w czasie wojen jakie nawiedza造 K這dzko te same podziemne korytarze s逝篡造 za schrony.

Z powodu braku zabezpiecze podziemnych przej嗆, w latach pi耩dziesi徠ych XX w. znaczna cz窷 starówki by豉 zagro穎na, zacz窸y osiada fundamenty i p瘯a 軼iany kamienic. Z pomoc k這dzkiej starówce przysz豉 ekipa specjalistów z AGH w Krakowie, warszawska grupa speleologów oraz górnicy z Przedsi瑿iorstwa Robót Górniczych w Wa豚rzychu. W kwietniu 1962 roku rozpocz窸y si wieloletnie prace zwi您ane z zabezpieczeniem podziemi, w wyniku prac konieczne sta這 si wyburzenie wielu warto軼iowych architektonicznie budynków pó軟ocnej pierzei rynku oraz kilku zabudowa przy ulicy ㄆkasi雟kiego, uda這 si natomiast uchroni przed zburzeniem fundamenty i podziemia pod po逝dniow, wschodni i cz窷ci zachodniej pierzei pl. B. Chrobrego.

Wieloletnie prace zabezpieczaj帷e pozwoli造 ocali najstarsz cz窷 K這dzka, pojawi豉 si równie mo磧iwo嗆 wyodr瑿nienia wielopoziomowej trasy podziemnej pod ulicami starówki. Projekt owej trasy przygotowany zosta przez grup specjalistów z krakowskiej AGH w 1966 roku, st康 te pochodzi nazwa trasy – 1000–lecia Pa雟twa Polskiego.

Podziemna Trasa Turystyczna liczy ok. 600 metrów d逝go軼i i przebiega od ulicy Zawiszy Czarnego ku wyj軼iu przy Twierdzy w obr瑿ie ulicy Grodzisko. Udost瘼niona do zwiedzania zosta豉 4 grudnia 1976 roku, stanowi jedn z ciekawszych w Polsce podziemnych tras.


Zapraszamy Pa雟twa do Podziemnej Trasy Turystycznej w K這dzku,  codziennie w godzinach od 9.00 do 18.00.  Ruch na trasie jest jednokierunkowy -  zwiedzanie rozpoczynamy od ul. Zawiszy Czarnego, a ko鎍zymy u podnó瘸 Twierdzy K這dzkiej /ul. Czeska/.

 

ZABYTKI SAKRALNE

Bez wzgl璠u na to, jak rozwija si jakikolwiek region kraju czy 鈍iata i bez wzgl璠u na to, jak ukierunkowana jest jego gospodarka, ka盥e z miejsc na ca造m ziemskim globie posiada dobra, które pozostawili przodkowie. Mog to by dzie豉 sztuki, przedmioty lub budowle. Na szczególn uwag zas逝guj z pewno軼i budowle sakralne. W豉郾ie na ich przyk豉dach obserwowa mo積a jak 陰cz si tradycje kulturowe z dawnymi stylami architektonicznymi i z podziwianymi dzi kierunkami w malarstwie i rze嬌ie. Oto zabytki sakralne, które znajduj si w K這dzku. Niektóre z nich s prawdziwymi per豉mi uznawanymi i docenianymi na ca造m 鈍iecie.

 

Ko軼ió Parafialny Wniebowzi璚ia NMP

Za prawdopodobny pocz徠ek budowy ko軼io豉 uznaje si 1194 rok, ale nie ma to dowodów, natomiast kamie w璕ielny po這穎ny zosta przez k這dzkich joannitów oko這 1344 roku. Inicjatorem budowy by arcybiskup praski Arnost z Pardubic, mocno zwi您any z K這dzkiem, który umieraj帷 w 1364 roku zapisa znaczne sumy pieni璠zy na kontynuacj budowy. Budowa ko軼io豉 ruszy豉 dopiero w drugiej po這wie XV wieku. W 1462 roku rozpocz皻o budow wie篡 po逝dniowej, zwan Bia陰 a wie輳 pó軟ocn zwan Czarn rozpocz皻o budowa w 1487 roku ale uko鎍zono dopiero na pocz徠ku XVI wieku.W 1562 roku ko軼ió przej瘭i protestanci a w 1624 roku jezuici, którzy rozpoczynaj jego modernizacj. W wyniku d逝gotrwa造ch, bo blisko 350 –letnich , prac powsta豉 okaza豉 pó幡ogotycka budowla.

Wn皻rze ko軼io豉 posiada wystrój barokowy cho nie brak w nim równie cech pochodz帷ych z innych okresów. Wielce zas逝篡 si w tym wzgl璠zie Micha Klahr, rze嬌iarz który sw karier rozpoczyna w豉郾ie przy wystroju tego ko軼io豉. Szczególn uwag przykuwa m.in. pochodz帷y z lat 1727-1729 o速arz gówny, wykonany przez Krzysztofa Tauscha, nast瘼nie ufundowana w 1717 roku ambona, autorstwa Micha豉 Klahra, pochodz帷a z XIV wieku “K這dzka Madonna z Czy篡kiem” oraz pomnik biskupa Arnosta. W bocznej nawie ko軼io豉, po lewej stronie od o速arza gównego znajduj si nagrobek arcybiskupa Arnosta, z jego osob wi捫 si dwie legendy. Podobno jako m這dy ch這piec ucz瘰zcza do szko造 prowadzonej przez k這dzkich joannitów, b璠帷 na jednym z nabo瞠雟tw spostrzeg 瞠 figurka Matki Boskiej odwraca od niego swoj twarz, wtedy to postanowi zosta duchownym. W roku 1343 zostaje praskim biskupem a rok pó幡iej obejmuje funkcj arcybiskupa praskiego. Arnost z Pardubic zmar 30 czerwca 1364 roku i zgodnie z jego wol, cia這 sprowadzono do K這dzka gdzie zosta pochowany w nawie gównej, w krypcie przed o速arzem. Niebawem król Karol IV zleci przygotowanie nagrobka, prawdopodobnie s造nnej praskiej pracowni Piotra Parlera. Prawie 100 lat od 鄉ierci arcybiskupa mia這 miejsce dziwne zdarzenie, które szybko uznano za cud, z jego nagrobka zacz窸a wycieka oleista ciecz o intensywnym i przyjemnym zapachu, zdarzenie powtórzy這 si w dzie Bo瞠go Cia豉. Owy cud mia 鈍iadczy o szczególnej opiece jak darzy K這dzko arcybiskup. Z nagrobkiem duchownego zwi您ana jest jeszcze jedna historia, otó z nie znanych przyczyn zacz掖 p瘯a. Zdarzenie wi您ano z przepowiedni samego arcybiskupa Arnosta , który spisa j jeszcze przed swoja 鄉ierci. Pop瘯any nagrobek w XIX w. podczas renowacji ko軼io豉 zosta przeniesiony do nawy pó軟ocnej. Obecnie w nawie pó軟ocnej pod pierwszym filerem znajduje si jeszcze marmurowy pomnik kl璚z帷ego arcybiskupa, wykonany przez czeskiego rze嬌iarza Jana Jand.

Ko軼ió WNMP by niegdy otoczony murem cmentarnym, który zosta rozebrany w wyniku likwidacji cmentarza pod koniec XIX w. Pozosta豉 jedynie okaza豉 pó幡obarokowa brama z trzema figurami 鈍i皻ych: 鈍. Franciszka Ksawerego, 鈍. Ignacego Loyola i 鈍. Franciszka Borgiasz , zwana Brama Czarn.

 

Ko軼ió i klasztor OO. Franciszkanów 

Pocz徠ek ko軼io豉 datuje si na rok 1257, istnia豉 wtedy kaplica 鈍. Klary i 鈍. Franciszka odwiedzana przez pielgrzymów. W 1270 roku franciszkanie otrzymali od Ottokara II znaczne tereny na Wyspie Piasek, a w 1350 roku w dokumencie odpustowym mowa jest ju o ko軼iele Naj鈍i皻szej Marii Panny i 鈍. Franciszka. Przybycie franciszkanów do K這dzka spotka這 si z du篡m niezadowoleniem ze strony zakonu joannitów i samych mieszka鎍ów miasta. Kolejne budowane ko軼io造 przez franciszkanów niszczy造 wojny, po瘸r w 1463 roku a pó幡iej powód w 1475 roku. W XVI w. Zgromadzenie przesta這 istnie, jedynym 郵adem ich obecno軼i by豉 kaplica na terenie za這穎nego w 1542 roku cmentarza.W 1604 roku do K這dzka przybywa dwóch braci zakonnych z Pragi, którym wed逝g niektórych 廝óde uda這 si do 1612 roku odbudowa ko軼ió, niestety zosta on skonfiskowany i utworzono w nim drukarni i szko喚 niemiecko-ewangelick. W 1622 roku prawnie odzyskuj mienie a w 1628 roku rozpoczynaj budow obecnego ko軼io豉. Ko軼ió w stanie surowym uko鎍zono w 1631 roku, natomiast wn皻rze wyko鎍zono dopiero w 1697 roku. W 1783 roku ko軼ió i klasztor zostaje zniszczony przez kolejna powód. Fundamenty budynków zosta造 mocno naruszone. W 1810 roku w wyniku dekretu o sekularyzacji franciszkanie zostali usuni璚i a budynki ko軼io豉 zosta造 przez rz康 pruski przemianowane na szpital wojskowy a ko軼ió zyskuje miano ko軼io豉 garnizonowego. W wyniku tych dzia豉 zniszczona zosta豉 cz窷 wystroju ko軼io豉 ale przetrwa造 do naszych czasów freski Feliksa Antoniego Schefflera, zdobi帷e sklepienie sali jadalnej. Malowid這 przedstawia Trójc 安i皻, 鈍. Franciszka oraz innych 鈍i皻ych i m璚zenników.Ko軼ió pw. 安. Jerzego i 鈍. Wojciecha

Wed逝g kronik teren na którym stoi obecnie ko軼ió przy ulicy ㄆkasi雟kiego nale瘸 kiedy do joannitów. W 1275 roku istnia豉 w tym miejscu kaplica szpitalna dla chorych na tr康 pw. 鈍. Jerzego. Kaplic opiekowali si zakonnicy. W 1344 roku joannici opu軼ili ten teren pozostawiaj帷 jedynie szpital, który uleg spaleniu w XV w. Ksi捫 zi瑿icki i hrabia k這dzki Henryk Starszy oddaje w 1478 roku bernardynom zbudowany w miejscu zgliszcz ko軼ió i klasztor. W roku 1479 biskup wroc豉wski Rudolf z Rudesheim po鈍i璚i ko軼ió i o tej pory by to ko軼ió pod wezwaniem 鈍. Jerzego i 鈍. Wojciecha. W 1517 roku zosta uszkodzony przez po瘸r, a zakon wkrótce zostaje rozwi您any. Teren po ko軼iele zajmuje rada miejska, która organizuje w nim szpital. W 1622 roku cz窷 przedmie軼ia sp這n窸a a z nimi budynki po zakonie bernardynów. Bernardyni po prawie stu latach wracaj do K這dzka, na miejscu swoich dawnych budowli buduj wkrótce kaplice. Najpierw w 1662 roku powstaje kaplica 鈍. Antoniego Padewskiego, pó幡iej w 1667 roku Naj鈍i皻szej Panny Marii oraz w 1700 roku 鈍. Józefa i 鈍. Barbary. W wyniku obl篹enia wojsk austriackich w 1760 roku ko軼ió ponownie ucierpia , a w 1834 roku zosta przemianowany na ko軼ió ewangelicki garnizonowy. Od 1946 roku ko軼ió zajmuj siostry Klaryski od Wiecznej Adoracji.

 

Muzeum Ziemi K這dzkiej

to miejsce, które powinien zwiedzi ka盥y turysta odwiedzaj帷y K這dzko. Placówka mie軼i si w barokowym gmachu dawnego konwiktu jezuickiego, którego budow rozpocz皻o w II po這wie XVII i ostatecznie zako鎍zono w I po這wie XVIII w. Konwikt (w XVII-XVIII w. tak okre郵ano internat dla uczniów szko造, mieszcz帷y si poza jej terenem) to jeden z najpi瘯niejszych obiektów w mie軼ie. Za projektantów i budowniczych konwiktu uwa瘸 si architekta w這skiego pochodzenia Andrea Carove, dzia豉j帷ego gównie w Pradze architekta i sztukatora Carla Lurago oraz k這dzkiego mistrza budowlanego - Augustina Reinsbergera. Budynek przez ca造 okres swego istnienia s逝篡 celom o鈍iatowym (z krótkimi przerwami podczas wojen 郵御kich i napoleo雟kich). Po II wojnie 鈍iatowej w konwikcie mie軼i si krótko Pa雟twowy Urz康 Repatriacyjny, a nast瘼nie Szko豉 Podstawowa i Liceum Ogólnokszta販帷e dla Pracuj帷ych. W 1971 r. obiekt przekazano na cele muzealne.

Muzeum powo豉no w 1963 r. i administracyjnie podporz康kowano miastu. Pierwsz jego siedzib by budynek dawnej komendantury twierdzy przy pl. Boles豉wa Chrobrego 22, zwany Pa豉cem Komendanta. Po kilku latach dzia豉lno軼i, na skutek zapadania si podziemi pod k這dzk starówk, budynek zosta rozebrany. Zbiory muzeum ulokowano w renesansowym dworze, w Jaszkowej Górnej. W 1971 r. na cele muzealne przeznaczono obecne lokum przy ul. ㄆksiewicza 4. W latach 1976-1986, w trakcie remontu, przywrócono 鈍ietno嗆 konwiktowi zachowuj帷 wszystkie elementy zabytkowej budowli, na zewn徠rz stylow elewacj, wewn徠rz pierwotny uk豉d i wystrój architektoniczny. Na parterze, w dawnym refektarzu konwiktu, urz康zono bibliotek, na pierwszym i drugim pi皻rze kolejno: barokowy salon, zwany „Z這tym”, sal konferencyjn, w dawnej dwukondygnacyjnej kaplicy 鈍. Alojzego sal koncertow oraz obszerne sale wystawiennicze. Dobudowano te now cz窷 obiektu, gdzie znalaz造 si magazyny i pracownie muzeum. Na wewn皻rznym dziedzi鎍u urz康zono muzealne lapidarium. Odremontowano te 鈔edniowieczne, si璕aj帷e 6 metrów w g陰b, podziemia konwiktu, stanowi帷e du膨 atrakcj dla zwiedzaj帷ych.

Nowa siedziba Muzeum Ziemi K這dzkiej otwarta zosta豉 w grudniu 1986 r. staj帷 si pierwszym w mie軼ie obiektem kultury dysponuj帷ym odpowiednimi warunkami do w豉軼iwego funkcjonowania tego typu placówki. 

Od pocz徠ku istnienia muzeum gromadzi i przechowuje spu軼izn kulturaln ziemi k這dzkiej, jak równie prowadzi bogat dzia豉lno嗆 badawcz, wystawiennicz, wydawnicz i popularyzatorsk. Gromadz帷 pozyskuje dobra kultury z zakresu historii, etnografii, archeologii, numizmatyki, medalierstwa, rzemios豉 i sztuki oraz obiekty przyrodnicze regionu k這dzkiego. W鈔ód najwi瘯szych kolekcji wyró積i mo積a zbiory cyny, szk豉 artystycznego, numizmatów, zegarów 郵御kich doby uprzemys這wienia na Dolnym 奸御ku, malarstwa, grafiki i rysunków oraz map i planów ziemi k這dzkiej.

Muzeum realizuje bogaty program regionalny, w zwi您ku z którym prowadzi szereg prac badawczych i dokumentacyjnych. Ich owocem s wystawy, odczyty, konferencje i sesje naukowe, jak równie edycje publikacji, w鈔ód których wymieni nale篡 m.in., wydawany od 1985 r. periodyk, „Zeszyty Muzeum Ziemi K這dzkiej”, monografi K這dzko, dzieje miasta (K這dzko 1998) czy materia造 pokonferencyjne, jak np. Zdroje Ziemi K這dzkiej. Historia, przyroda, kultura, przysz這嗆 (K這dzko ; Wroc豉w 2001), Marianna Ora雟ka a ziemia k這dzka (K這dzko 2010).   

Obok sta造ch wystaw, jak Zegary mechaniczne popularne na 奸御ku w XIX w i na pocz徠ku XX w. czy Wspó販zesne k這dzkie szk這 artystyczne na tle tradycji szklarstwa ziemi k這dzkiej, nieustannie organizowane s tu wystawy czasowe, odbywaj si koncerty muzyki dawnej i wspó販zesnej, z udzia貫m znakomitych polskich i zagranicznych wykonawców, a tak瞠 wyk豉dy i odczyty dotycz帷e historii regionu.

Muzeum na przestrzeni ostatnich lat, tak瞠 dzi瘯i muzealnej bibliotece, w której gromadzone s wszelkie pi鄉iennicze materia造 regionalne, sta這 si gównym o鈔odkiem wiedzy i informacji o ziemi k這dzkiej.

Placówka jest organizatorem cyklicznych, lubianych przez mieszka鎍ów i turystów wydarze, m.in. od lat organizowanych targów staroci i gie責 mineraów, maj帷ych sta貫 miejsce tak瞠 w ogólnopolskim kalendarzu imprez. Rokrocznie w陰cza si w organizacj Europejskich Dni Dziedzictwa, Dni Twierdzy, a dla dzieci i m這dzie篡 przygotowuje, pe軟e niespodzianek,  Lato w Muzeum i Ferie w Muzeum. Niezmiennie du篡m wydarzeniem jest organizowana w maju Noc w Muzeum, podczas której mo積a nie tylko zwiedzi placówk noc, ale te uczestniczy w specjalnie na t okoliczno嗆 przygotowanych atrakcjach – widowiskach teatralnych, koncertach, wystawach, pokazach multimedialnych, happeningach.

Dodatkow atrakcj muzeum jest dziedziniec, gdzie w鈔ód zgromadzonych zabytków – kamiennych rze嬌, fragmentów zabytkowej kamieniarki i zieleni mo積a odpocz望 i zaduma si nad histori i urod tego  miejsca.

Ciekawostka:
Nad gównym wej軼iem do muzeum znajduje si popiersie patrona konwiktu, Alojzego Gonzagi, 鈍i皻ego kanonizowanego w 1726 r. K這dzcy jezuici bardzo starannie i celnie wybrali dla swoich wychowanków wzór do na郵adowania. 安. Alojzy Gonzaga by bowiem patronem m這dzie篡, zw豉szcza studiuj帷ej. Z okazji 鈍i皻a patrona (21 czerwca) w konwikcie odbywa造 si uroczyste msze, a jego pomieszczenia by造 specjalnie dekorowane. Tego dnia wychowankowie konwiktu spo篡wali te bardziej wykwintne posi趾i.

Muzeum Ziemi K這dzkiej czynne jest:

od listopada do kwietnia

wtorek, 鈔oda, czwartek, pi徠ek od 10.00 do 16.00
sobota  i  niedziela od 11.00  do 17.00

od maja do pa寮ziernika:

wtorek, 鈔oda, czwartek, pi徠ek od 10.00 do 17.00
sobota i niedziela od 11.00 do 17.00

Biblioteka muzealna czynna jest w 鈔ody, czwartki i pi徠ki od 10.00 do 16.00.

tel.: 074 867 35 70, 074 867 38 95
fax: 074 865 96 65
e-mail: sekretariat@muzeum.klodzko.pl
www.muzeum.klodzko.pl

 

廝ód這: www.klodzko.pl

 
FB dlaMaturzysty.pl reklama