Poznań (województwo wielkopolskie, powiat Poznań (m.n.p.p.))

Trasy i szlaki turystyczne

Trasa 1: Okolice Starego Rynku - część południowo - wschodnia

 

 

Stary Rynek i jego okolice to jedno z najciekawszych miejsc do zwiedzania w Poznaniu. Piękny renesansowy ratusz i zabytkowe kamieniczki, urokliwe uliczki, wiele muzeów, pomników, kawiarenki i spacerujący ludzie tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca.

 

Zwiedzanie zaczynamy od pl. Kolegiackiego położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Rynku. Wzdłuż południowej pierzei placu wznosi się kolegium jezuickie. Ten trzypiętrowy gmach w kształcie podkowy z obszernym dziedzińcem i dwuskrzydłowym krużgankiem został zbudowany w pierwszej połowie XVIII w. Obecnie mieści się tu Urząd Miasta Poznania. Nad bramą w północnym krużganku znajduje się wysoka wieża z hełmem z 1737 r. Po kasacie zakonu jezuitów Komisja Edukacji Narodowej utworzyła w gmachu kolegium Wojewódzką Szkołę Narodową. W 1806 r. przez trzy tygodnie mieszkał tu Napoleon.

W okresie Księstwa Poznańskiego kolegium było siedzibą namiestnika księcia Antoniego Radziwiłła. Przed głównym wejściem w 2002 r. umieszczono dwa trykające się koziołki z brązu. Figury zostały wyrzeźbione przez poznańskiego artystę Roberta Sobocińskiego.

 

Idąc ul. Gołębią, po lewej stronie mijamy kościół farny pw. Św. Stanisława.

Jest to jeden z najbardziej monumentalnych barokowych kościołów w Polsce. Trzynawowa bazylika z transeptem została zbudowana w latach 1651-1732. Wewnątrz znajduje się bogata dekoracja rzeźbiarska, sztukatorska i malarska. Na sklepieniu  nawy głównej można zobaczyć polichromię ze scenami z żywota Św. Stanisława, natomiast na skrzyżowaniu naw w pozornej kopule iluzjonistyczne malowidło Stanisława Wróblewskiego (1949 r.). Ołtarz główny z 1727 r.został stworzony przez Pompeo Ferrariego. W ołtarzu bocznym, w transepcie po prawej znajduje się obraz Szymona Czechowicza - Św. Stanisław Kostka, a w ołtarzu po lewej gotycka figura Chrystusa z ok. 1430 r. i obraz - Św. Ignacy Loyola. Po drugiej stronie ul. Gołębiej wznosi się XVIII - wieczna dawna szkoła jezuicka, która należała do kompleksu budowli pojezuickich. Podczas zaborów ulokowano tu królewsko - pruskie gimnazjum. Obecnie ma tu swoją siedzibę Państwowa Szkoła Baletowa. Sąsiadujący z nią budynek od ul. Koziej mieści Polski Teatr Tańca - Balet Poznański, który corocznie jest organizatorem Warsztatów Tańca Współczesnego.

 

 Skręcamy w ul. Świętosławską i dochodzimy do ul. Wodnej, gdzie mieści się zbudowany w

1548 r. pałac Górków . Przebudowany w XVIII w., zniszczony w 1945 r., po wojnie został odbudowany. Od ul. Klasztornej widać piękny renesansowy portal z piaskowca i wewnętrzny dziedziniec.

Obecnie pałac jest siedzibą Muzeum Archeologicznego. Ekspozycje stałe muzeum to: Pradzieje Wielkopolski oraz Śmierć i życie w starożytnym Egipcie. Pierwsza z nich prezentuje zabytki archeologiczne z pradziejów zachodniej Polski, życie ludzi w Wielkopolsce od epoki kamienia do schyłku starożytności, a także sylwetki ludzi i zwierząt w skali 1:1 i 1:10, pokazujące sceny z życia łowców, pasterzy, rolników. Ekspozycja druga przedstawia papirusy i pismo hieroglificzne, rozwój sztuki egipskiej, zabytki związane z religią i obrządkiem pogrzebowym (także mumie).

 

 

Trasa 2: Stary Rynek

 

 

Stary Rynek ma regularny kształt kwadratu o boku 140 m, a wokół niego znajduje się sieć krzyżujących  się pod katem prostym ulic. Otaczające rynek kamieniczki zostały zrekonstruowane po zniszczeniach II wojny światowej w stylu nawiązującym do architektury baroku i renesansu. Dominującą budowlą na rynku jest renesansowy ratusz z połowy XVI w., dzieło Jana Baptysty Quadro. Monumentalna fasada frontowa z trzykondygnacyjną arkadową loggią jest zwieńczona wysoką ścianą attyki z trzema wieżami. Najstarsza część to piwnice - 4 kwadratowe izby o wczesnogotyckich sklepieniach krzyżowych. Tutaj i w reprezentacyjnych salach pierwszego piętra ­ z Salą Renesansową (tzw. Wielką Sienią) nakrytą słynnym sklepieniem z 1555 r. - mieści się Muzeum Historii Miasta Poznania . Stała ekspozycja jest poświęcona dziejom Poznania od X w. do 1945 r. Są to zbiory archeologiczne z terenu Poznania, model grodu poznańskiego, wyroby  rzemiosła artystycznego, fragmenty rzeźb, detali architektonicznych, obrazy.

 

W 1551 r. na ratuszu został zainstalowany zegar z koziołkami. Jego twórcą był Bartłomiej Wolf z Gubina. Codziennie, gdy zegar ratuszowy wybija godzinę dwunastą w południe, w wieżyczce nad zegarem umieszczonym we frontowej elewacji otwierają się drzwiczki i ukazują się dwa blaszane koziołki. Poruszane mechanizmem zegarowym trykają się rogami 12 razy. Z założeniem koziołków wiąże się legenda. Po wykonaniu zegara Bartłomiej Wolf postanowił pokazać go rajcom i wojewodzie poznańskiemu. Przygotowano ucztę, lecz z powodu nieuwagi kuchcika przygotowywany udziec sarni spłonął. Kuchcik ukradł wówczas 2 koziołki, by upiec je na rożnie, ale te uciekły na ratuszowa wieżę. Przybyli goście zobaczyli je trykające się na gzymsie. Wówczas wojewoda polecił dołączyć do zegara jeszcze odpowiedni mechanizm z koziołkami.

 

Obok ratusza wznoszą się tzw. domki budnicze z charakterystycznymi podcieniami. Są to dawne kamieniczki kramarzy. W czterech narożnikach Starego Rynku stoją cztery fontanny: fontanna Prozerpiny, Apollina, Posejdona i Marsa. Pierwsza, rokokowa, pochodzi z XVIII wieku. Pozostałe postawiono w latach 2002-2005 w miejsce historycznych studzienek rozebranych w XIX wieku. Całości dopełnia pręgierz zwieńczony rzeźbą kata z mieczem w ręku, znajdująca się za domkami budniczymi studzienka z pomnikiem Bamberki oraz barokowa figura Św. Jana Nepomucena.

 

Obok ratusza znajduje się Odwach - wzniesiony w XVIII w. klasycystyczny budynek  (pierwotnie drewniany), dzieło warszawskiego architekta Jana Chrystiana Kamsetzera. Inicjatorem i fundatorem przedsięwzięcia był Kazimierz Raczyński, ówczesny starosta generalny Wielkopolski. Jego herb Nałęcz został umieszczony na attyce. Odwach jest siedzibą Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych oraz Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 .

 

W południowej części rynku, w wybudowanych po wojnie pawilonach, mieści się Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. Ekspozycja stała muzeum poświęcona jest dziejom oręża polskiego i obejmuje: mundury Wojska Polskiego, broń białą, palną i drzewcową, uzbrojenie ochronne i oporządzenie wojskowe od X do XX w. oraz fragment panoramy "Bitwa pod piramidami" Wojciecha Kossaka z 1901 r.

 

Trasa 3: Muzea Starego Rynku

 

 

Na Starym Rynku naprzeciw domków budniczych, we wnętrzach trzech kolejnych kamienic, znajduje się Muzeum Instrumentów Muzycznych (1) . To jedyne tego typu muzeum w Polsce, a trzecie co do wielkości w Europie. Powstało w 1945 r. Zebrane instrumenty muzyczne pochodzą ze wszystkich zakątków świata. Muzeum posiada kolekcję liczącą obecnie około dwóch tysięcy eksponatów. Wystawę stałą stanowi kolekcja instrumentów lutniczych (na uwagę zasługują skrzypce polskich i włoskich lutników), bogata kolekcja fortepianów, zbiór instrumentów drewnianych i blaszanych. Część ekspozycji została poświęcona polskim instrumentom ludowym oraz instrumentarium pochodzącemu z Afryki, Australii i Oceanii, obu Ameryk, Azji, a także Europy. Są tu zarówno instrumenty prehistoryczne, jak i powstałe w pierwszej połowie XX w. Muzeum organizuje w swoich wnętrzach spotkania i koncerty kameralne.

 

Podążamy w kierunku północno - zachodniego narożnika rynku, gdzie na rogu Starego Rynku i ul. Zamkowej znajduje się kamienica, w której mieści się Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza działające od 1978 r. Muzeum powstało ze zbiorów osoby prywatnej - poznańskiego kupca Ignacego Mosia (zm. 2001 r.). Od tego czasu zbiory były i są uzupełniane zarówno przez I. Mosia, jak i innych prywatnych darczyńców. Znajduje się tu księgozbiór liczący około 4 tysiące  woluminów i obejmujący przede wszystkim twórczość Sienkiewicza, różnojęzyczne wydania jego dzieł, a także rękopisy (korespondencja, autografy) i inne archiwalia. Ekspozycja stała prezentuje materiały biograficzne, wydania dzieł w 38 językach, dzieła sztuki inspirowane osobą i twórczością pisarza - laureata Nagrody Nobla, pamiątki (maska pośmiertna i odlew prawej dłoni), dokumenty ilustrujące związki Sienkiewicza z Wielkopolską. Muzeum zajmuje dwa piętra staromiejskiej kamieniczki. Ciekawostką - szczególnie chętnie oglądaną przez młodzież - są projekty scenografii do filmu "W pustyni i w puszczy" autorstwa Wiesława Śniadeckiego. Poza obiektami ściśle związanymi z Sienkiewiczem, kolekcja obejmuje zbiór medali (500 sztuk) o tematyce dotyczącej literatury i historii Polski.

 

Następnie kierujemy się na wprost, po prawej stronie mijamy Wagę Miejską i skręcamy w lewo, w ul. Wroniecką. Tam, pod numerem 14, znajduje się Pracownia - Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, powstała w 1986 r.dzięki darowi poznańskiego bibliofila i kolekcjonera Mariana Walczaka (1926-1987). Na tę bogatą kolekcję składają się: rękopisy i rysunki pisarza oraz księgozbiór (ponad 2000 woluminów) z wydaniami dzieł pisarza, wśród których jest ponad 200 pierwodruków, a ponadto szereg opracowań dotyczących jego twórczości. Znalazł tu również swoje miejsce zbiór pamiątek i darów jubileuszowych, które pisarz otrzymał od społeczeństwa polskiego z okazji 50 - lecia pracy literackiej w 1879 r. Dar ten stanowią: albumy i adresy jubileuszowe, puchary, rzeźbiony fotel, szafka do monet, medale oraz liczne bibeloty wykonane z najwyższym kunsztem.

 

 

Trasa 4: Stary Rynek i okolice - część zachodnia

 

 

Na zachodniej ścianie Starego Rynku, u wylotu ul. Franciszkańskiej, znajduje się późnobarokowy pałac Działyńskich . Został on zbudowany w latach 1773-87.

Klasycystyczną fasadę wieńczy bogata dekoracja rzeźbiarska. Na attyce umieszczone są płaskorzeźby przedstawiające pochód triumfalny i ofiarny, a pośrodku zwraca uwagę rzeźba łabędzia z rozpostartymi skrzydłami. Posiadająca wspaniały wystrój Sala Czerwona to miejsce wielu prestiżowych spotkań. Dziś pałac jest siedzibą jednostek Polskiej Akademii Nauk, mieści się tu m.in. ekspozytura Biblioteki Kórnickiej.

 

 Wychodząc ze Starego Rynku ul. Franciszkańską dochodzimy do kościoła Franciszkanów . Ten późnobarokowy budynek powstał w latach 1674 1728 wg projektu poznańskiego budowniczego Jana Koskiego. Trzynawowy, bazylikowy kościół z 2 kaplicami na zakończeniu ramion transeptu kryje we wnętrzu bogate rzeźby i malowidła na ścianach, sklepieniach i w kopułach obu kaplic. Twórcą polichromii był miejscowy franciszkanin Adam Szwach, natomiast rzeźb Antoni Szwach. W prezbiterium ustawione są bogato rzeźbione dębowe stalle, intarsjowane i inkrustowane. Zachowały się również 23 portrety staropolskie, w tym kilkanaście trumiennych. Od ponad 300 lat w kościele znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej w Cudy Wielmożnej, zwanej Panią Poznania.

Naprzeciwko kościoła Franciszkanów znajduje się Zamek Królewski . Został on wzniesiony w drugiej połowie XIII w. na szczycie Góry Przemysła i włączony w system obwarowań miejskich. Od czasów Władysława Łokietka w zamku rezydowali starostowie generalni Wielkopolski, a w XVIII w.odbywały się w nim sądy grodzkie i przechowywano tu akta grodzkie. Zamek był wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Obecnie mieści się tu Muzeum Sztuk Użytkowych. Ekspozycja stała w muzeum to: przedmioty codziennego użytku - ozdobne i kultowe (od średniowiecza po czasy współczesne), meble, tkaniny, wyroby złotnicze i z metali półszlachetnych, zegary, naczynia ceramiczne i szklane, przedmioty z Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

 

 Schodząc z Góry Przemysła i idąc ul. Zamkową, skręcamy w lewo - w ul. 23 Lutego. Dochodzimy do Al. Marcinkowskiego i skręcamy w lewo. Tu pod numerem 9 mieści się Muzeum Narodowe Galeria Malarstwa i Rzeźby . Gmach muzeum zbudowano na początku XX w. Znajdują się tu bogate zbiory malarstwa polskiego, m.in. Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Jana Matejki i europejskiego - przegląd malarstwa włoskiego XV - XVIII w., holenderskiego z XVII w. i flamandzkiego z XVI i XVII w. Ekspozycje stałe to: Galeria Sztuki Średniowiecznej - zabytki romańskie i gotyckie od XII do początku XIV w.: rzeźby, niemieckie i francuskie ołtarze z terenu ziem polskich, malarstwo; Galeria Sztuki Obcej - najcenniejsza w Polsce kolekcja malarstwa hiszpańskiego, z dziełami Francisco Zurbarana i Jose Ribery na czele.

 

 

Trasa 5: Okolice Starego Koryta Warty

 

 

Wychodząc ze Starego Rynku idziemy prosto ul. Woźną, przecinamy jedną z głównych ulic Poznania - ul. Garbary i dochodzimy do ul. Grobla. Tam znajduje się zbudowany w stylu klasycystycznym kościół Wszystkich Świętych zaprojektowany przez Antoniego Hohne. Pierwotnie był to zbór ewangelicki, którego budowę rozpoczęto w drugiej połowie XVIII w. Kościół został ukończony dopiero na początku XIX w., na skutek długotrwałych prac przy fasadzie i wyposażaniu wnętrz. Nad wejściem, w czworobocznej wieży świątyni, umieszczone są figury świętych Piotra i Pawła. Późnobarokowy ołtarz przedstawia scenę Wieczerzy Pańskiej, a po bokach widać figury czterech ewangelistów. Kościół ma doskonałą akustykę i dlatego też co jakiś czas odbywają się tu koncerty.

 

Skręcając w ul. Mostową dochodzimy do Wielkopolskiego Muzeum Etnograficznego, które mieści się w budynku dawnej loży masońskiej pod numerem 7. Wzniesiony na początku XIX w. gmach należał do najwspanialszych w Europie. Jest on przykładem  późnoklasycystycznej architektury z pierwszej połowy XIX w. W 1936 r. zabudowania przejęło Miasto, a stało się to po rozwiązaniu loży masońskiej. W 1986 r. Muzeum Etnograficzne ostatecznie udostępniło zwiedzającym swoje sale wystawiennicze. W muzeum zgromadzono zabytki wielkopolskiej kultury ludowej. Ekspozycja stała to Sztuka ludowa w Wielkopolsce - rzeźba, malarstwo, stroje, hafty, zdobnictwo (ceramika, żelazo, drewno) oraz rekwizyty obrzędowe i instrumenty muzyczne z XIX i XX w. Eksponaty podzielone są na cztery działy: Dział Tkanin i Ubiorów Ludowych - zgromadzono tu stroje, tkaniny i hafty reprezentatywne dla terenu całej Polski, Dział Sztuki Ludowej - są tu przedmioty z dziedziny rzeźby, malarstwa, ludowej plastyki obrzędowej, instrumenty muzyczne, zabawki pochodzące głownie z terenu Wielkopolski, Dział Kultury Technicznej - zebrano tu eksponaty z dziedziny kultury materialnej wsi, obrazujące życie codzienne, pracę na roli i w gospodarstwie ludności wiejskiej, a także narzędzia pochodzące z wyposażenia tradycyjnych warsztatów rzemieślniczych (koła garncarskie, warsztaty tkackie, kołowrotki) oraz Dział Kultur Pozaeuropejskich - zabytki zgromadzone w tym dziale pochodzą niemal ze wszystkich kontynentów świata: z Ameryki Środkowej i Południowej, Dalekiego Wschodu i Afryki (bogata kolekcja ceramiki prekolumbijskiej, rzeźby, naczynia, urny figuralne, figurki związane z cywilizacją Olmeków, datowane na lata 1250-150 p.n.e., tkaniny, stroje, ozdoby).

 

Idąc dalej ul. Mostową, skręcamy w prawo, w ul. Dowbora Muśnickiego i dochodzimy do pl. Bernardyńskiego. Znajduje się tu kościół pw. św. Franciszka Serafickiego (franciszkanów -bernardynów). Pierwotnie był budowlą gotycką wzniesioną w 1473 r. Obecnie barokowy, posiada dwie wieże z charakterystycznymi wysokimi ażurowymi hełmami z początku XVIII w. Wtedy to przeprowadzono renowację kościoła, która zdecydowanie wpłynęła na dzisiejszy kształt świątyni. Fasada została zaprojektowana przez Jana Adama Stiera. Kościół był wielokrotnie niszczony, a zabytkowe wyposażenie zostało prawie w całości zniszczone w czasie wojny. Przetrwały jedynie białe figury dwunastu apostołów umieszczone na filarach wzdłuż nawy głównej oraz grupa pasyjna na łuku tęczowym. Z kościołem sąsiadują zabudowania klasztoru, w którym działa niewielkie muzeum misyjne.

 

 

Trasa 6: Centrum miasta

 

 

 Naszą wędrówkę zaczynamy od Zamku Cesarskiego usytuowanego na jednej z głównych arterii Poznania ­ na ul. Św. Marcin. Ta potężna neoromańska budowla została zaprojektowana przez Franza Schwechtena. Zbudowano ją w latach 1905-10, a na uroczyste otwarcie przyjechał cesarz Wilhelm II. W  okresie międzywojennym zamek był siedzibą prezydentów II RP, natomiast w czasie II wojny światowej rezydencją Hitlera. Wówczas to został przebudowany przy udziale Alberta Speera. Do dzisiaj można oglądać pokój przywódcy III Rzeszy - kopię gabinetu z Kancelarii Rzeszy w Berlinie. Obecnie w zamku mieści się Centrum Kultury "Zamek", Teatr Animacji oraz wiele innych instytucji. Odbywają się tu liczne wystawy, spotkania, koncerty.

 

Z ul. Św. Marcin skręcamy w ul. Gwarną, a dalej w ul. 27 Grudnia, jedną z głównych handlowych ulic Poznania. Kierujemy się w stronę pl. Wolności. Po lewej stronie mijamy "okrąglak" - charakterystyczny dom handlowy w kształcie walca, a za nim Teatr Polski , na którego budowę środki pochodziły ze składek Polaków we wszystkich zaborach. Dalej znajduje się odnowiony budynek Arkadii, obecnie siedziba Centrum Informacji Miejskiej . W XIX w.działał tu teatr, a w 1927 r.ulokowało się w nim studio poznańskiego radia.

Dochodzimy do pl. Wolności, przy którym wznosi się gmach Biblioteki Raczyńskich. Ten klasycystyczny gmach z pierwszej połowy XIX w. zbudowano  dzięki fundacji Edwarda Raczyńskiego, który w 1829 roku podarował miastu zbiory wraz z budynkiem. Piękna, klasycystyczna kolumnada nawiązuje do wschodniej fasady Luwru. W 1945 r. biblioteka spłonęła wraz z księgozbiorem. Na szczęście ocalały wywiezione wcześniej rękopisy i stare druki. Odbudowano ją w 1956 r. Obecnie jest tu biblioteka i czytelnia zbiorów specjalnych. Organizuje się tu rożnego rodzaju spotkania i wystawy.

 

Skręcając w prawo, w Al. Marcinkowskiego dochodzimy do kościoła św. Marcina. Został on zbudowany na początku XVI w., był wielokrotnie przebudowywany, a odbudowano go w latach 40-50. XX w. Wnętrze zdobią malowidła Wacława Taranczewskiego. W wielkim ołtarzu znajduje się tryptyk gotycki pochodzenia śląskiego z 1498 r. W nawie widnieje gotycka, drewniana i polichromowana rzeźba Madonny z około 1510 r.

 

Schodząc w dół ul. Św. Marcin docieramy do pl. Wiosny Ludów. Na wprost widać ul. Półwiejską, zwaną potocznie "deptakiem". Jest to jedna z najpopularniejszych handlowych ulic Poznania. Na jej początku stoi pomnik Starego Marycha. Postać Starego Marycha została stworzona i wykorzystana w felietonach pisanych w gwarze poznańskiej przez Juliusza Kubla. Stary Marych stał się symbolem typowego, tradycyjnego poznaniaka udającego się do pracy - z rowerem i skórzaną teczką. Pomnik jest bardzo popularny wśród mieszkańców Poznania. Jego autorem jest Robert Sobociński.

 

 

Trasa 7: Międzynarodowe Targi Poznańskie i okolice

 

 

Poznań szczyci się tradycjami targowymi sięgającymi XIII w., kiedy to w 1254 r. Przemysł I wydał przywilej,  będący najwcześniejszym spośród zachowanych do naszych czasów w oryginale dokumentów dotyczących dziejów handlu poznańskiego. Pomysł utworzenia specjalistycznej instytucji targowej zrodził się w kręgach bardzo aktywnego poznańskiego kupiectwa w 1917 r., a cztery lata później odbył się I Targ Poznański. Targi Poznańskie tuż przed wybuchem II wojny światowej stanowiły czołówkę targów europejskich. W 1947 r. zorganizowano pierwsze po wojnie Międzynarodowe Targi Poznańskie. Dzięki nim Poznań, dynamicznie rozwijające się miasto, zyskał status handlowej stolicy kraju. MTP to jedna z najstarszych tego typu instytucji w Europie. Tereny targowe położone są w centrum miasta. Wiele pawilonów pochodzi z lat międzywojennych. Bardzo charakterystycznym punktem jest pawilon nr 11, tzw. Iglica - pozostałość Wieży Górnośląskiej wzniesionej w 1911 r. wg projektu wybitnego niemieckiego architekta Hansa Poelziga. Kalendarz MTP obejmuje co roku około 40 specjalistycznych imprez, które gromadzą tysiące producentów, firm handlowych, placówek naukowych i badawczych ze wszystkich kontynentów.

 

Mijając tereny targowe od strony ul. Bukowskiej, skręcamy w lewo w ul. Gajową, którą dochodzimy do ul. Zwierzynieckiej, gdzie znajduje się wejście do Starego Zoo. Początki poznańskiego Starego Zoo sięgają drugiej połowy XIX w. Za oficjalną datę powstania Starego Zoo przyjmuje się dziś 24 lutego 1874 r. Zajmuje ono powierzchnię 5,6 ha. Można tu zobaczyć m.in.zebry, hipopotamy karłowate, wiele gatunków małp. Tu również znajduje się akwarium, gadziarnia i ptaszarnia. Na uwagę zasługuje woliera z alpinarium dla ptaków drapieżnych z początku XX w. oraz woliera dla ptaków brodzących z 1924 r. W 1972 r. Stare Zoo wpisane zostało do rejestru zabytków Poznania i objęte nadzorem konserwatorskim.

 

Idziemy dalej ul. Zwierzyniecką i skręcamy w lewo w ulice Kraszewskiego. Przecinamy ruchliwa ul. Bukowska, następnie kuntunuujemy spacer prosto ul. Szylinga i dochodzimy do ul. Matejki. Wzdłuż bogato zdobionych secesyjnych kamienic dochodzimy do Parku Wilsona. Tu, znajduje się Palmiarnia Poznańska. Zbudowano ją w 1929 r. wg projektu S. Cybichowskiego, a w latach 1982-92 całkowicie przebudowano. Palmiarnia posiada ogromne zbiory roślin i jest jedną z największych tego typu placówek w Europie. Zgromadzono tu około 17 tysięcy roślin siedmiuset gatunków i odmian z krajów o klimacie śródziemnomorskim, subtropikalnym, tropikalnym, sawanny, pustyń. Znajduje się tu również bogata kolekcja ryb egzotycznych.

 

 

Trasa 8: Ostrów Tumski i okolice

 

 Najstarszą część Poznania tworzą Śródka, Komandoria i Ostrów Tumski położone po prawej stronie Warty. Kościół św. Kazimierza położony jest na wzgórzu przy ul. Bydgoskiej, zaraz obok Rynku Śródeckiego. Jest to kościół poreformacki, zbudowany w latach 1663-85 według projektu Krzysztofa Bonadury i Jerzego Catenazziego. Jednonawowy budynek nakryty sklepieniami kolebkowymi z lunetami stoi ukryty pośród drzew. We wnęce, nad zamkniętym trapezowo wejściem, stoi XIX - wieczna figura św. Kazimierza. Do kościoła przylegają budynki klasztorne powstałe na przełomie XVII i XVIII w. Rokokowe wyposażenie wnętrza pochodzi z połowy XVIII w. Obecnie kościół należy do parafii polsko - katolickiej.

 

W samym środku Rynku Śródeckiego stoi zbudowany w pierwszej połowie XIII w. kościół św. Małgorzaty. Przebudowany na przełomie XV i XVI w., od 1665 do 1805 r.był kościołem kongregacji filipinów. Jednonawowe wnętrze ma gwiaździste sklepienie, a w kruchcie znajdują się 2 wczesnogotyckie portale z pierwszej połowy XIII w. Pozostałe wyposażenie wnętrza jest późnobarokowe z pierwszej połowy XVIII w. Znajdują się tu m.in. chrzcielnica wykonana z białego i czerwonego stiuku, a także 2 obrazy z początku XVII w. z warsztatów poznańskich malarzy cechowych.

 

 Ostrów Tumski był kiedyś jednym z pierwszych grodów stołecznych państwa Piastów. To tu właśnie w 968 r.powstało pierwsze polskie biskupstwo. Katedra została zbudowana w 968 r., była wielokrotnie niszczona przez klęski żywiołowe, katastrofy budowlane, wojny. Obecnie prezentuje się jako trójnawowa bazylika gotycka z reliktami architektury przedromańskiej i romańskiej, otoczona wieńcem kaplic. Wieże frontowe i 3 wieże nad wschodnią częścią kościoła otrzymały hełmy barokowe. W gotyckim portalu z połowy XV w.znajdują się nowoczesne w formie drzwi spiżowe ze scenami z życia świętych Piotra i Pawła, wykonane w 1979 r. W specjalnej krypcie, w podziemiach można obejrzeć najstarsze fragmenty katedry z czasów przedromańskich i romańskich: fragmenty murów, misy chrzcielnej i grobowców pierwszych władców. Gotycki ołtarz główny, w formie szafy z dwiema parami ruchomych skrzydeł, pochodzi z 1512 r. W kaplicach katedry znajdują się liczne nagrobki biskupów i dostojników świeckich (XIV - XX w.). W 1405 r. na miejscu starszej wzniesiono najbardziej znaną - tzw. Złotą Kaplicę. W XIX w.stała się mauzoleum Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Znajduje się tu grobowiec władców w stylu bizantyjskim oraz pomnik Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

 

W bezpośrednim sąsiedztwie katedry znajduje się gotycki kościół Najświętszej Marii Panny, zbudowany w pierwszej połowie XV w. Jego trójnawowe, halowe wnętrze nakryte jest sklepieniem gwiaździstym. Współczesna polichromia, witraże i ołtarz w formie poliptyku powstały wg projektu Wacława Taranczewskiego w 1954 r.

 

 

Trasa 9: U stóp Cytadeli

 

 

 Na północ od Starego Miasta wznosi się Wzgórze św. Wojciecha, gdzie znajduje się kościół św. Wojciecha . Jest to gotycka budowla, obok której postawiono dzwonnicę pochodzącą z początku XVII w. Nad nawami widać sklepienie gotyckie. Ściany i sklepienia pokryte są secesyjnymi polichromiami Antoniego Procajłowicza, wykonanymi na początku XX w. W okresie świąt Bożego Narodzenia wielką atrakcją jest ruchoma szopka z korowodem postaci historycznych: władców, bohaterów narodowych, uczonych i artystów. W 1923 r. pod kościołem powstała Krypta Zasłużonych Wielkopolan. Znajdują się tu groby m.in. Józefa Wybickiego, Feliksa Nowowiejskiego, urna z sercem generała J. H. Dąbrowskiego. W podziemiach spoczywają również dawni proboszczowie kościoła.

 

Naprzeciw kościoła św. Wojciecha stoi kościół św. Józefa. Utrzymany w charakterystycznych dla wielkopolskiego baroku formach, został wzniesiony w 2 połowie XVII w. Jest to dzieło architekta Krzysztofa Bonadury Starszego. Wnętrze jest bardzo ascetyczne. Został tu pochowany zbarażczyk Mikołaj Jan Skrzetuski, pierwowzór bohatera "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. Do kościoła przylega klasztor karmelitów bosych.

Obok kościoła rozciąga się najstarsza w Poznaniu nekropolia Cmentarz Zasłużonych . Założono go na  początku XIX w. jako cmentarz parafii farnej. Są tu pochowani m.in. weterani wojen napoleońskich i powstań narodowych, zasłużeni dla nauki i kultury, trzej prezydenci Poznania.

 

Schodząc ze wzgórza ul. Księcia Józefa, skręcamy w prawo, w al. Niepodległości i dochodzimy do Cytadeli . Położone na północ od Starego Miasta Wzgórze Winiarskie w XIX w. zamieniono w twierdzę. W trakcie kilkutygodniowych ciężkich walk w 1945 r. fortyfikacje zostały zniszczone, a na tym terenie utworzono rozległy park. Południowo - wschodni stok wzgórza zajmują cmentarze żołnierzy poległych podczas I i II wojny światowej. W pozostałościach twierdzy mieści się dzisiaj Muzeum Uzbrojenia, Muzeum Armii Poznań oraz Muzeum Martyrologii Wielkopolan w forcie VII. Obecnie Cytadela to rozległy park o powierzchni około 100 ha, popularne miejsce spacerów i aktywnego wypoczynku. W 2002 r. na terenie Cytadeli umieszczono rzeźby Magdaleny Abakanowicz, światowej sławy polskiej rzeźbiarki. Ekspozycja stała Muzeum Uzbrojenia jest poświęcona walce mieszkańców Wielkopolski z naporem germańskim w czasie zaboru pruskiego, walce związanej z wyzwoleniem miasta przez Armię Radziecką oraz bój o Cytadelę w 1945 r. Znajdują się tu zbiory militariów ­ bogata kolekcja broni i sprzętu wojskowego. W Muzeum Armii Poznań prezentowane są militaria, fotografie, dokumenty dotyczące armii. Ekspozycje stałe to: Dzieje Armii Poznań ­ dzieje wojska i wojskowości na terenie Wielkopolski w latach 1918-1939; Wielkopolska walcząca 1939-1945 ­ ekspozycja obrazuje kształtowanie się i działalność polskich organizacji konspiracyjnych w okupowanej Wielkopolsce, w okresie II wojny światowej; Eksponaty pobojowiskowe znad Bzury­ ze zbiorów Juliusza Molskiego.

 

 

Trasa 10: Jezioro Maltańskie i okolice

 

 

 Jezioro Maltańskie to nazwa sztucznego zbiornika utworzonego przez spiętrzenie wód Cybiny - prawobrzeżnego dopływu Warty. Budowę rozpoczęli Niemcy w latach II wojny światowej. Napełnienie zbiornika nastąpiło w 1952 r. Jezioro zajmuje powierzchnię 64 ha, jego długość wynosi 2220 m, największa szerokość 460 m, a maksymalna głębokość około 5 m. Obecnie mieści się tu jeden z najnowocześniejszych torów regatowych w Europie o długości 2000 m i szerokości 175 m. Został on oddany do użytku w 1990 r. Przy południowym brzegu zbiornika znajduje się kąpielisko.

 

Wzdłuż jeziora biegnie trasa Kolejki Parkowej Maltanka, która została uruchomiona w 1972 r. Trasa kolejki ma długość około 3,8 km i biegnie wzdłuż północnego brzegu Jeziora Maltańskiego. Stacja początkowa to "Maltanka", a końcowa to "Zwierzyniec" (niedaleko wejścia do Nowego Zoo). Na trasie znajdują się trzy przystanki: "Ptyś" (niedaleko hotelu Novotel Poznań Malta), "Balbinka" i "Przystań". W 1994 r. wprowadzono do eksploatacji wagon motorowy, ze względu na swój kształt zwany Ryjkiem. Jest on obecnie najstarszym czynnym wagonem motorowym w Europie.

 

 Przy południowym brzegu jeziora położone jest C entrum Sportowo - Rekreacyjne Malta - Ski . Największą atrakcję centrum stanowi całoroczny sztuczny stok narciarski o długości około 150 m, oddany do użytku w 1993 r. Znajdują się tu również dwa wyciągi: orczykowy i krzesełkowy oraz niewielki stok do nauki jazdy na nartach. W 1998 r. obok stoku uruchomiono letni tor saneczkowy o długości 560 m. Centrum posiada również wypożyczalnię sprzętu narciarskiego oraz łyżworolek i rowerów rodzinnych. Amatorzy mocnych wrażeń mogą skorzystać ze ściany wspinaczkowej. Poniżej toru saneczkowego jest plac zabaw dla dzieci.

 

Po wschodniej stronie Jeziora Maltańskiego znajduje się, położone w dolinie Cybiny, Nowe Zoo. Ma ono powierzchnię 116,33 ha. Budowane od 1967 r., w 1974 r.zostało udostępnione publiczności. Około 60 proc. powierzchni zajmują drzewostany sosnowe i lasy mieszane. Strumień płynący przez teren Zoo spiętrzono, tworząc szereg stawów o ogólnej powierzchni ponad 16 ha. Znajduje się tu prawie 2 tysiące zwierząt około 260 gatunków. Zwierzęta przebywają w warunkach zbliżonych do naturalnych. Zoo posiada otwarty w 1995 r. Pawilon Zwierząt Nocnych. Dla odwiedzających wytyczono trzy trasy zwiedzania o rożnej długości. Od maja 2002 r. na terenie Zoo można podziwiać tygrysy syberyjskie. Specjalnie na ich potrzeby zbudowano nowy wybieg, który pozwala na obserwację zwierząt w warunkach zbliżonych do naturalnych. Od maja do sierpnia można również zwiedzać halę wolnego lotu motyli, gdzie około 100 tropikalnych, bajecznie kolorowych motyli lata w otoczeniu bujnej egzotycznej roślinności.

 

 

Źródło: Tekst Marta Stawińska; Zdjęcia Dariusz Krakowiak

 
FB dlaMaturzysty.pl reklama