Szczawnica (województwo małopolskie, powiat nowotarski)

Trasy i szlaki turystyczne

Opis techniczny tras rowerowych w okolicach Szczawnicy:

Trasa nr 1 - kolor znaków czarny

Przebieg trasy: początek Szczawnica Wyżna- Sewerynówka - dol. Jastrzębiego potoku - Przehyba - dol. Sopotnickiego potoku - Sewerynówka - Szczawnica.

Znakowanie i ruch w obydwu kierunkach,

Długość ok. 30 km,

Czas ok. 4h,

Różnica wysokości 750m.

Rodzaj nawierzchni: asfalt, droga bita, ścieżka leśna.

Z hali Przehyba możliwość zjazdu do Gabonia, do Rytra przez Hale Konieczną, do Piwnicznej przez Rogacze, szlakami turystyki pieszej.

 

Trasa nr 2 - kolor znaków niebieski

Przebieg trasy: początek Szczawnica PKS - Bereśnik - Szczawnica.

Znakowanie i ruch w jednym kierunku,

Długość ok. 8 km,

Czas ok. 1h 30 min.,

Różnica wysokości 450m.

Rodzaj nawierzchni: drogi bite.

 

Trasa nr 3 - nie znakowana

Przebieg trasy: od parkingu nad Dunajcem w górę biegu Dunajca Starą Drogą Pienińską - przejście graniczne - Czerwony Klasztor.

Długość ok. 25 km (w obydwie strony),

Czas ok. 2h 30 min.,

Różnica wysokości 50m.

Rodzaj nawierzchni: droga bita.

Uwaga! Konieczność posiadania paszportu.

 

Trasa nr 4 - kolor znaków czerwony

Przebieg trasy: początek Jaworki parking „Homole" - schronisko pod Durbaszką - Rabsztyn - pod Jarmutą - Szczawnica Wyżna.

Znakowanie i ruch w jednym kierunku,

Długość ok. 10 km,

Czas ok. 1h 40 min.,

Różnica wysokości 30m.

Rodzaj nawierzchni: drogi bite, ścieżki leśne.

 

Trasa nr 5 - kolor znaków zielony

Przebieg trasy: początek Jaworki parking „Homole" - rezerwat Biała Woda - Przeł. Rozdziela - Obidza.

Znakowanie i ruch w obydwu kierunkach,

Długość ok. 25 km (w obydwie strony),

Czas ok. 3h,

Różnica wysokości 450m.

Rodzaj nawierzchni: drogi bite, ścieżki leśne.

Z przełęczy Obidza możliwość dojazdu do Piwnicznej szlakami rowerowymi: nr 2 - koloru zielonego przez Wil. Rogacz ok. 15 km oraz nr 3 - koloru niebieskiego przez Eliaszówkę ok. 18 km, również szlakiem turystyki pieszej koloru czerwonego.

 

Uwaga! Trasy znakowane wymagają od korzystających dostatecznego przygotowania kondycyjnego i technicznego.

Ze względu na specyfikę sportu rowerowego, wykonawcy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki zaistniałe podczas korzystania z wyznakowanych tras.

Kolory tras nie mają odpowiednika skali trudności.

 

Opis tras konnych:

1)  Jaworki - Szlachtowa, przejście przez potok Grajcarek nad kościołem, koło leśniczówki „Stare", lokalnymi ścieżkami przez pola i hale w stronę Szlachtowej,

2)  Szlachtowa - Staszowa, kierunek przez Niterbag, Gabańkę, lokalnymi ścieżkami do Staszowej,

3)  Staszowa - Przysłop, drogą gminną i leśną nr 12 wzdłuż potoku Sopotnickiego, osada Potoki, do przysiółka Przysłop,

4)  Przysłop - Krościenko, wzdłuż czerwonego szlaku przez Dzwonkówkę, Groń, Stajkową do Krościenka,

5)  Przehyba - Przysłop:

     - nartostradą do stokówki biegnącej wzdłuż potoku Jastrzębiego do kościółka

       Sewerynówka,

     - nartostradą do stokówki biegnącej nad Halą Koszarki do potoku Sopotnickiego przez

       Krzemieniny do osady Potoki (w kierunku Przysłopu),

6)  Jaworki - Biała Woda:

     - z Jaworek przez Rezerwat Biała Woda na halę wypasową do szlaku niebieskiego w

       kierunku Obidzy Piwniczańskiej,

     - z Jaworek czerwonym szlakiem przez Rusinowy Wierch, Jasielnik do Obidzy

       Piwniczańskiej,

     - trasa Obidza Piwniczańska - Przehyba - wzdłuż szlaku czerwonego przez Wielki Rogacz,

       Zawór Ryterski, stokówkę leśną do szlaku zrywkowego prowadzącego na grzbiet Pasma

       Radziejowej dalej na czerwony szlak w kierunku Złomistego Wierchu i Przehyby,

7)  Trasy w obrębie Małych Pienin:

- z Jaworek drogą bitą do schroniska Durbaszka, dalej szlakiem niebieskim turystycznym   w kierunku Szczawnicy ze zjazdem drogami lokalnymi - polnymi na przysiółek Potoki,

     - z Jaworek drogą przez Bukowiny (nad Rezerwatem Homole na halę wypasową pod

       Wysoką), następnie w kierunku Durbaszki - halami, a w kierunku Obidzy Piwniczańskiej halami do niebieskiego szlaku.

 
FB dlaMaturzysty.pl reklama