Gdańsk (województwo pomorskie, powiat Gdańsk (m.n.p.p.))

Trasy i szlaki turystyczne

ROWEREM PRZEZ WYSPĘ SOBIESZEWSKĄ


Zachęcamy do odbycia niezwykłej wycieczki - rowerowego objazdu Wyspy Sobieszewskiej - ekologicznej enklawy Gdańska o powierzchni 35 km2, oddalonej od centrum miasta o 15 km, bogato zalesionej, posiadającej najdłuższą wśród gdańskich plaż (11 km!).

Od 1994 roku Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej. Wyjątkowe walory przyrodnicze i mikroklimat czynią z niej idealne miejsce do spędzenia urlopu lub aktywnego weekendu dla piechurów, cyklistów i wodniaków. 24 -kilometrowa trasa rowerowa biegnie wzdłuż Sobieszewa - poczynając od Sanktuarium Matki Boskiej Saletyńskiej, obok Izby Pamięci Wincentego Pola przy ulicy Turystycznej, Domu Kultury "Wyspa Skarbów" oraz ciekawej galerii - Bursztynowe Centrum przy ulicy Promienistej. Na trasie podziwiać można budowle z początku dwudziestego wieku - neorenesansowy dom z 1906 roku, eklektyczny dworek z końca XIX w., a dalej drewniany dom na kamiennej podmurówce z 1741 roku. Na szlaku wzdłuż Martwej Wisły występują rzadkie chronione rośliny. Warto również obejrzeć północną śluzę z 1895 roku między Wisłą Martwą a Przekopem Wisły (na końcu ul. Przegalińskiej) opisaną przez Güntera Grassa w powieści „Blaszany bębenek". Oryginalne urządzenia z końca XIX w. napędzające niegdyś śluzę zobaczyć można w sąsiednim budynku. Obok znajduje się także śluza południowa służąca do transportowania jednostek wodnych. Jadąc wzdłuż Przekopu Wisły warto spojrzeć na odrestaurowane tradycyjne domy rybackie. Na skrzyżowaniu ulic Świbnieńskiej i Boguckiego znajduje się obelisk upamiętniający 100-lecie Wyspy Sobieszewskiej, jedynej w Polsce powstałej w wyniku działalności człowieka. Rowerzyści, którzy chcieliby kontynuować podróż wzdłuż Mierzei Wiślanej poza Wyspą, między majem a wrześniem mogą przeprawić się promem na drugą stronę Przekopu Wisły.

Około 3 km od portu w Świbnie znajduje się rezerwat Mewia Łacha, utworzony z materiałów naniesionych przez nurt Wisły. Gromadzą się tu wielotysięczne stada ptaków -mew, rybitw i ptaków siewkowych, a bobry i foki bałtyckie mają swoje siedliska. W Górkach Wschodnich znajduje się rezerwat Ptasi Raj o powierzchni 198 ha, który wraz z Mewią Łachą wchodzi w skład europejskiej sieci terenów chronionych Natura 2000. Objechać go można rowerem korzystając z dobrze przygotowanej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej. Sąsiadują z nią 2 wieże widokowe, z których rozciąga się malowniczy widok na jeziora Karaś i Ptasi Raj, Mierzeję Messyńską z nadmorską plażą, Ujście Wisły Śmiałej z groblą oddzielającą Wisłę od jeziora oraz Zatokę Gdańską. Rezerwat jest ważnym obszarem dla ptaków wodno-błotnych, gdyż krzyżują się tu szlaki ich przelotów biegnące z północnej i wschodniej Europy oraz zachodniej Syberii do południowej i zachodniej Europy, Afryki nad Morze Czarne.

Od wspomnianego wcześniej obelisku w Świbnie szlak rowerowy prawie w całości pokrywa się z zielonym pieszym szlakiem PTTK. Zjeżdżając z traktu rowerowego ok.4 km od przeprawy promowej możemy zdobyć na dwóch kółkach najwyższe wzniesienie na Wyspie Sobieszewskiej (32 m npm). Po pokonaniu ok.18 km dojeżdżamy do Orlinek, gdzie wyrasta wieża mieszcząca dawniej stację radarową. Odbijając nieco od głównego szlaku mijamy „Forsterówkę"- niegdyś letnią rezydencję gauleitera okręgu gdańskiego NSDAP Alberta Forstera. Stąd już trakt wiedzie z powrotem do miejsca startu, czyli mostu pontonowego w Sobieszewie.

„Tour de Wyspa Sobieszewska" to jedyna w swoim rodzaju wyprawa rowerowa. Niespotykana uroda tego miejsca w pełni wynagradza trudy pokonanych kilometrów.

 

 

 

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku 

 
FB dlaMaturzysty.pl reklama