Kowary (województwo dolnośląskie, powiat jeleniogórski)

Opis

Kowary malowniczo położone miasteczko w kotlinie jeleniogórskiej, u podnóża Karkonoszy i Rudaw Janowickich na wysokości od 420 do 1266 m n.p.m.. Mikroklimat doliny Jedlicy ma korzystny wpływ na ogólna kondycje ale przede wszystkim łagodzi dolegliwości układu oddechowego i układu krążenia. Od lat przyciaga kuracjuszy do malowniczo położonego sanatroium Wysoka Łaka. W Kowarach po zdrowie warto zejść nawet do podziemia. W sztolniach dawnych kopali rud uranu działa jedyne w Polsce i jedno z pieciu na świecie, podziemne inhalatorium radonowe prowadzone przez Jelenią Strugę SPA RESORT.

Kowary położone są nad rzeką Jedlicą, wzdłuż której na przestrzeni ok. 5 km ciągnie się zwarta zabudowa. W środkowej jej części usytuowane jest centrum miasta. Centrum to wyznacza ciąg placówek usługowo-handlowych, urząd miasta, kościół, ośrodek zdrowia i dwie z czterech szkół podstawowych. Centrum jest najstarszą częścią miasta.

Teren Kowar (w granicach administracyjnych) zajmuje 3739ha. Największą część miasta w 1998 roku stanowiły użytki leśne - 2379ha (63,6% ogólnej powierzchni miasta). Zaliczane są one do I grupy ochronnej służącej rekreacji i ochronie powietrza. Niewielki obszar zajmują użytki rolne - 838ha. Związane jest to z zaniechaniem nieopłacalnej na tutejszym terenie produkcji rolniczej.

Miasto posiada trzy dzielnice będące niegdyś wioskami, które oddalone są od centrum Kowar o około 3 km i nie połączone z jego zabudową. Są to: Podgórze, Wojków i Krzaczyna. Podgórze leżące na południu miasta zajmuje dwie śródgórskie doliny położone pomiędzy stokiem Karkonoszy i Grzbietem Lasockiego a Rudami Janowickimi. Wojków położony jest w północno-wschodniej części obszaru administracyjnego miasta na zboczach wzniesień Brzeźnika w paśmie Rudaw Janowickich. Krzaczyna natomiast stanowi zachodnie krańce miasta. Obszar Kowar odwadniany jest przez rzekę Jedlicę, wzdłuż której na przestrzeni około 5km ciągnie się zwarta zabudowa miasta.

W końcu roku gminę Kowary zamieszkiwało 12869 osób. Według prognozy na rok 2015 przewiduje się wzrost liczby mieszkańców do około 13520 osób.

 

Źródło: Centrum Informacji Turystycznej w Kowarach 

 
FB dlaMaturzysty.pl reklama