Myślenice (województwo małopolskie, powiat myślenicki)

Opis

Gmina Myślenice położona jest w południowej części województwa małopolskiego, 30 km od Krakowa na obszarze 153, 7 km kw., a same Myślenice zajmują 30,1 km kw. Miasto położone jest na wysokości 315 m. n.p.m. nad rzeką Rabą. Otoczone są wzniesieniami Dalinu, Chełmu i Uklejny.

 

Na gminę składają się obok Myślenic miejscowości: Bęczarka, Borzęta. Bulina, Bysina, Chełm, Droginia, Głogoczów. Jasienica, Jawornik, Krzyszkowice, Łęki, Osieczany, Polanka, Poręba. Trzemeśnia, Zasań, Zawada. Administracyjnie w skład gminy wchodzi 17 sołectw. Ludność Miasta i Gminy Myślenice liczy 40 791 mieszkańców, w tym miasto 17 975.

 

Urozmaicona rzeźba terenu, góry, wzniesienia, pagórki, doliny tworzą krajobraz chętnie podziwiany przez turystów i amatorów pieszych, rodzinnych wycieczek.

 

Gminę otaczają wzniesienia Pogórza Wielickiego, które przechodzą w łagodne stoki opadające ku dolinie Raby. Od południa kotlinę zamyka pasmo Beskidu Makowskiego, o charakterystycznych wierzchołkach przypominających kształtem kopułę. Budowa geologiczna sprzyja powstawaniu licznych głęboko wyciętych dolin. Dorzecze Raby stanowi dziesiątki potoków spływających z północnych i północno - zachodnich zboczy Pasma Lubomira i Łysiny oraz południowych zboczy Pogórza Wielickiego. Północna część gminy, o łagodniejszej rzeźbie terenu, leży w zlewni rzeki Skawinki.

 

Jeden z pięknych widoków w paśmie Beskidu Makowskiego.

 

Przez gminę Myślenice przebiega droga E 77 popularnie zwana "zakopianką", o znaczeniu międzynarodowym. Prowadzi z Krakowa do przejść granicznych w Chyżnem i Łysej Polanie. Na odcinku Kraków - Myślenice jest droga dwupasmową. Szczególnie atrakcyjna widokowo w tej części jest zakopianka między Myślenicami, a Borzętą. Po stronie południowej rozpościera się panorama na szeroką dolinę Raby, zbiornik Dobczycki, a w tle Beskid Wyspowy.

 

Podróżni udający się w kierunku wschodnim z pominięciem Krakowa skorzystają z drogi prowadzącej do Myślenic z Bochni, która w Łapczycy łączy się z drogą międzynarodową do przejścia granicznego w Medyce. Połączenie na zachód z Sułkowicami, dalej Kalwarią Zebrzydowską albo Suchą Beskidzką umożliwia droga krajowa na Bielsko Białą.

 

 

Na kulturę w Myślenicach składają się zarówno elementy kultury ludowej, twórczości amatorskiej, jak i zdarzenia należące do kultury wysokiej.

 

Dbałość o tradycję i tożsamość regionu to ważny obszar działania nie tylko myślenickiego samorządu, ale także lokalnej społeczności. Na terenie Myślenic działa wiele instytucji zajmujących się zarówno sztuką ludową, folklorem, etnografią, etnologią, jak również nowoczesnymi formami artystycznymi. Do najważniejszych centrów lokalnej kultury należą: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu i działająca przy nim Galeria Sztuki Współczesnej oraz Muzeum Regionalne „Dom Grecki". Obydwie instytucje są miejscem spotkań lokalnych twórców, które integrują środowisko twórcze.

Myślenice, to także silny ośrodek literacki. Od kilku lat działa w mieście Myślenicka Grupa Literacka „Tilia", której członkowie wydali już kilkanaście tomików poezji cieszących się dużą popularnością.

 

Sztuce i kulturze ludowej poświęcony jest konkurs Kwiaty Polskie, który z czasem zyskał rangę ogólnopolskiego. Jak Koniaków koronki, Mazowsze wycinanki, a Zalipie malowane chaty, tak wsie ziemi myślenickiej mają swoje ozdoby z bibułek: kwiaty, wianki, girlandy. Niesłabnącą do lat popularnością cieszy się myślenicki festiwal „Jesień Folklorystyczna", który jest okazją do prezentacji zespołów folklorystycznych z całej Polski.

 

Innym cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez MOKiS są Powiatowe Warsztaty dla Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drogi". Przez cały miesiąc osoby niepełnosprawne pod czujnym okiem artystów pracują - przygotowując wystawę dokumentującą efekty ich pracy.

Warsztaty to bardzo cenna i nowatorska w skali kraju inicjatywa. Jest szansą dla osób niepełnoprawnych do realizacji swoich twórczych aspiracji. Podczas ubiegłorocznej edycji warsztatów wśród kadry merytorycznej znaleźli się przedstawiciele jednego z chińskich uniwersytetów, którzy prowadzili warsztaty z zakresu tradycyjnych chińskich form artystycznych.

 

Natomiast każdy początek roku to ogólnopolski festiwal chórów - Myślenicki Festiwal Pieśni Chóralnej Kolędy i Pastorałki pod patronatem księdza kardynała Stanisława Dziwisza- Metropolity Krakowskiego.

 

W okresie letnim od kilku lat organizowane są Dni Myślenic. Cykliczna impreza trwająca trzy dni, której główne obchody odbywają się na plaży trawiastej na Zarabiu (na profesjonalnej scenie odbywają się koncerty, happeningi i zabawy, zawsze z jakąś gwiazdą polskiej sceny muzycznej). W czasie tych Dni organizowane są imprezy towarzyszące, m. in. wystawy, wieczory poetyckie, konkursy, spotkania, itp.

 

Pieśni ludowe, tańce i obrzędy przechowują liczne zespoły ludowe, koła gospodyń, a nade wszystko profesjonalny Reprezentacyjny Folklorystyczny Zespół Miasta i Gminy Myślenice Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka z chórem, baletem i kapelą. Zespół działa przy MOKiS już od 20 lat. Ma w swoim dorobku liczne koncerty, w tym także zagraniczne. Bogaty program artystyczny oraz niezwykła oprawa sprawiają, że Zespół zyskał miano "wizytówki" Myślenic. "Ziemia Myślenicka" koncertowała m.in: w Japonii, Indiach, Finlandii, Niemczech, Francji, ect.

 

Częstym zjawiskiem na tym terenie jest przekazywanie twórczości w rodzinie. Zdarza się nierzadko, że ojciec był twórcą ludowym, potomek kończył ASP i stawał się twórcą profesjonalnym. Ich dzieła wystawiane są w MOKiS, Galerii Sztuki Współczesnej oraz "Domu Greckim".

 

Z Myślenicami związali się również artyści, którzy nie wywodzą się stąd, lecz zamieszkali w Myślenicach z wyboru lub idąc tropem dawnych więzi rodzinnych. MOKiS organizuje wystawy zbiorowe tych twórców, pokazując nieprzebrane bogactwo form, technik twórczych, a nade wszystko treści, którymi się dzielą z widzem.

 

Od roku 2000 działa Stowarzyszenie Wspólnota Myślenice, które ma na celu promocję dobrej sztuki "z najwyższej półki". Od ponad dwudziestu lat działa w Myślenicach Klub Inteligencji Katolickiej. Organizuje prelekcje, spotkania dyskusyjne. Tradycją stały się Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej z szerokim przeglądem różnych dziedzin aktywności twórczej myśleniczan i zapraszanych gości.

 

Silne tradycje ma twórczość oryginalna dzieci i młodzieży, która owocuje wieloma nagrodami i wyróżnieniami w konkursach o randze regionalnej. Forum dla tych dokonań stały się Szkolne Prezentacje Artystyczne w MOKiS.

 

Warto jeszcze nadmienić, iż Myślenie to silny ośrodek muzyki rozrywkowej. Na tych terenach dzieła wiele grup i zespołów rockowych, jazzowych czy nawet metalowych. Swoje umiejętności prezentują na Przeglądzie Amatorskich Zespół Młodzieżowych organizowanych przez MOKiS.

 

W ramach spontanicznie tworzonych dziedzin sztuki nie sposób pominąć działalność orkiestr dętych, które uświetniają ważniejsze uroczystości gminne i powiatowe, a także uświetniają liturgiczną oprawę świąt kościelnych.

 

Istotnym przedsięwzięciem kulturalnym jest również coroczne Misterium Męki Pańskiej ulicami miasta, organizowane przez oazy Ruchu Światło - Życie z parafii Świętego Brata Alberta oraz Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

 

W mieście działa szkoła muzyczna I stopnia, która dba o kształcenie talentów muzycznych. Obecnie jej nauczycielami są w znacznej liczbie absolwenci tej szkoły, którzy ukończyli muzyczne wyższe uczelnie. Szkoła koncertuje dwa razy do roku. W roku szkolnym 2004/2005 szkoła obchodziła jubileusz 25 lecia działalności kształceniowej.Szkołę ukończyło w sumie około 630 absolwentów. Niektórzy z nich powrócili do szkoły jako nauczyciele. Obecnie w szkole kształci się ponad 200 uczniów z całego powiatu myślenickiego. Od początku roku szkolnego 2005/2006 szkoła współpracuje z Podstawową Szkołą Muzyczną w Topolcanach na Słowacji.

Ziemia myślenicka jest chętnie wybierana jako miejsce plenerów malarskich zarówno przez amatorów, jak i artystów profesjonalnych. Wśród plenerów prawdziwym rarytasem są Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne organizowane przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej. Ideą tych dwutygodniowych spotkań, które obywały się dotąd w Myślenicach i Tokarni, jest pokazanie artysty przy jego pracy.

 

Święto miasta nazwane "Dniami Myślenic" organizowane są już blisko 10 lat. Odbywają się one cyklicznie co rok w okresie letnim. Jest to seria koncertów, happeningów, przedstawień i konkursów w których uczestniczą nie tylko mieszkańcy miasta, ale również licznie w tym okresie przebywający w Myślenicach turyści. W tym czasie organizowane są liczne imprezy towarzyszące: wystawy, wernisaże, spotkanie poetyckie, odczyty itp.

Od paru lat Dni Myślenic już na stałe zagościły na plaży trawiastej w rekreacyjnej części miasta, na Zarabiu. Odbywają się zazwyczaj pod koniec czerwca (ostatni weekend). Trwają trzy dni - piątek, sobota, niedziela, a ich ukoronowaniem są wieczorne koncerty, które są największą ich atrakcją. Na koncerty zapraszane są gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej, rockowej, cieszące się dużą popularnością. W Myślenicach gościły już takie zespoły jak: Dżem, Blender, Perfect, Myslovitz, Pod Budą, i soliści: Urszula, Robert Kasprzycki, Piotr Szczepaniuk. Również we wszystkie dni, po koncercie głównym ma miejsce dyskoteka, która zawsze trwa do białego rana. Co warte podkreślenia, wszystkie koncerty są bezpłatne dlatego mieszkańcy miasta bardzo licznie uczestniczą w tych Dniach.


Do Myślenic można dojechać bezpośrednio autobusem PKS z Krakowa i Zakopanego. Na dworcu PKS zatrzymują się wszystkie autobusy kursowe, miasto ma połączenie z głównymi miastami południowej i środkowej Polski. Dodatkowo na wszystkich trasach komunikacyjnych gminy kursują minibusy przewoźników prywatnych.

 

Myślenice i okolice są ważnym zapleczem turystycznyno - rekreacyjnym dla mieszkańców Krakowa i Śląska. Na początku XX w. powstała rekreacyjna cześć miasta - Zarabie.

 

Miejscowości wczasowe: Poręba, Trzemeśnia, Osieczany od lat przyjmują wczasowiczów w gospodarstwach agroturystycznych oferujących nie tylko noclegi, ale wszystkie uroki wiejskiego życia.

 

Myślenice są siedzibą gminy i powiatu myślenickiego.

 

Źródło: Biuro Strategii Rozwoju Regionalnego oraz Promocji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice

 
FB dlaMaturzysty.pl reklama