Opole (województwo opolskie, powiat Opole (m.n.p.p.))

Historia

Opole - stolica plemienia, księstwa, rejencji, województwa

Historia Opola nie jest wcale krótsza od historii takich prastarych grodów jak Gniezno czy Kraków. Ba, Opole było już miastem, kiedy dzisiejsza stolica Polski była zaledwie niedużą, mazowiecką... wsią Warszą.

 

Któż z nas, Opolan, nie zna legendy o powstaniu Opola? Mówi ona o władcy plemiennym, który dawno temu, gdy tereny nad Odrą porastały jeszcze ogromne, dzikie puszcze, samotnie oddalił się w czasie polowania od swojej drużyny. Nie mogąc znaleźć drogi, błąkał się wiele dni po lesie. Kiedy wreszcie trafił na niedużą polanę i stojące przy niej chaty wieśniaków, miał był krzyknąć z radości: "O! Pole!". Z wdzięczności kazał w tym miejscu wybudować gród. Opole właśnie.

 

Tyle legenda. Prawda historyczna jest jednak mniej niezwykła. Otóż w średniowieczu nazwą "opole" nasi przodkowie nazywali terytorium, na którym mieszkała ludność wspólnie użytkująca pola i pastwiska oraz wspólnie broniąca się przed wrogiem.

 

Na opolskiej ziemi, będącej dziś częścią Niziny Śląskiej, osiedlać zaczęto się już w wiekach średnich, co przede wszystkim związane było z jej położeniem. A więc zarówno z korzystnymi warunkami obronnymi, z mało dostępną, pokrytą bagnami, lewobrzeżną stroną Odry, jak i z usytuowaniem na skrzyżowaniu prastarych szlaków handlowych. To m.in. przez nasze miasto z dawien dawna wiodła trasa z Kijowa przez Kraków do Wrocławia i dalej na zachód, zaś z północy, znad Morza Bałtyckiego, jako tzw. "szlak bursztynowy", przez Bramę Morawską do Włoch i dalej.

 

Pierwszy historyczny przekaz o Opolu, grodzie leżącym nad Odrą, znajduje się w zapiskach, znanych jako "Geograf Bawarski", pochodzących z połowy IX wieku. Anonimowy kronikarz odnotował wówczas istnienie głównego grodu plemienia o nazwie Opolanie. Podlegało mu dwadzieścia innych, mniejszych osad.

 

Natomiast początki Opola, miasta nad Odrą, wiążą się z osobą księcia Kazimierza, prawnuka Bolesława Krzywoustego, za czasów którego Opole uzyskało prawa miejskie (pocz. XIII wieku) i w 1283 roku awans do rangi stolicy księstwa. Wówczas obwarowany zamek na wyspie Pasiece stanowił książęcą własność, miasto zaś, także otoczone fortyfikacjami, rozwijało się na prawym brzegu Odry (Młynówka jest starym korytem Odry).

 

Po śmierci ostatniego z Piastów Opolskich - Jana III Dobrego (1497-1532), Opole na ponad 200 lat trafiło pod rządy Habsburgów. Jak twierdzą historycy, nie były to dla jego rozwoju lata rozkwitu. Niektórzy badacze piszą wręcz o upadku miasta. Dość powiedzieć, że pod koniec XVII wieku Opole liczyło mniej mieszkańców niż za czasów Jana Dobrego. Ożywienie gospodarcze nastąpiło dopiero pod panowaniem Prus.

 

Opole, miasto na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych Europy, od najdawniejszych czasów było znaczącym węzłem komunikacyjnym w tej części kontynentu. W 1843 r. otrzymało pierwsze połączenie kolejowe z Wrocławiem, a do końca XIX wieku z wieloma innymi miastami.

 

Podkreśleniem rosnącej rangi Opola był też niewątpliwie fakt przeniesienia po pierwszej wojnie światowej okręgowej dyrekcji kolei z Katowic do Opola. W latach dwudziestych na jej potrzeby wybudowano obiekt o ponad sześciuset pokojach z dyrektorską rezydencją w pobliżu. Dziś, w tym olbrzymim gmachu funkcjonuje opolska policja, a w byłej rezydencji - kasyno "Gastropolu".

 

Po uporządkowaniu nowo zagospodarowanego terenu dyrekcji powstała też nowa ulica, która otrzymała nazwę "Wał Piastowski" (dzisiejsza ulica Korfantego). Nie była ona wtedy jeszcze połączona mostem nad Młynówką z wyspą Pasieką; most zbudowano dopiero w latach trzydziestych.

 

Na rozwój transportu kolejowego oraz wodnego znaczący wpływ w połowie XIX wieku miał rozwój przemysłu, zwłaszcza cementowego. Margiel, na którym leży znaczna część Opola, wprawdzie wypalany był już w wiekach średnich, ale dopiero po wynalezieniu cementu portlandzkiego (w 1824 r.) zrobił w Europie prawdziwą furorę.

 

Pierwsza opolska cementownia zbudowana została przez spółkę Fryderyka Grundmanna w 1857 r., w miejscu obecnego Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica przy ul. Struga. Druga, właścicielem której był H. Pringsheim (należał do niego także browar, istniejący przy dzisiejszym placu Kopernika, a wyburzony w latach siedemdziesiątych naszego stulecia), powstała w 1865 roku w miejscu dzisiejszych zakładów "Ovita Nutricia". W 1871 roku powstała w Opolu trzecia cementownia (obecnie "Groszowice"), a rok później - następna, do dziś funkcjonująca - Cementownia "Odra".

 

W XX wiek, 30-tysięczne Opole, położone wówczas na 828 ha, weszło jako silne gospodarczo miasto, z portem rzecznym w Zakrzowie, z gazownią (za sprawą Rudolfa Firlego budowniczego i pierwszego dyrektora, pierwsze latarnie Opola zapłonęły w listopadzie 1862 roku) oraz siecią wodociągów.

 

Budowę nowoczesnej sieci wodociągowej (stalowe rury pod ziemią) oraz wieży ciśnień przy ul. Oleskiej rozpoczęto 1892 roku. Inwestycję zakończono cztery lata później. Niedługo potem wybudowano nowoczesne ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania. Tym samym rozpoczął działalność specjalistyczny zakład wodociągów miejskich.

 

W 1892 roku w Opolu wybudowano też nowoczesną łaźnię miejską (jej budynek przetrwał na rogu ul. Reymonta i Kościuszki; dziś funkcjonuje w nim... dom handlowy), a w latach późniejszych wodę doprowadzono do niektórych mieszkań.

 

W 1913 roku na potrzeby miasta, liczącego ponad 34 tys. mieszkańców, zakład wodociągów dostarczał 650 tys. m3 wody (ówczesny opolanin każdego dnia zużywał średnio ok. 52 litry wody).

 

Elektryfikacja Opola nastąpiła dość późno. Dopiero w 1906 roku władze miejskie zdecydowały się na budowę elektrowni (w 1817 roku w całym mieście było tylko 17 latarń ulicznych na olej, w 1862 roku, po zbudowaniu gazowni, zainstalowano 140 lamp gazowych). Na przełomie lat 1907-1908 rozpoczęto budowę zakładu energetycznego przy dzisiejszej ulicy M. Konopnickiej, który został otwarty w maju 1908 roku. Rok później, w marcu Opole zostało po raz pierwszy oświetlone przez 32 lampy łukowe, które z czasem zaczęły wypierać lampy gazowe (było ich w tym czasie 400) oraz naftowe (52). W 1914 roku prąd dostarczany był do 754 odbiorców w całym mieście (rok później było ich już 951, którzy zużyli w tym czasie niespełna 500 kWh energii; na jej wyprodukowanie użyto 1082 tony węgla), a długość sieci wynosiła ok. 15 km.

 

Elektrownia działała do roku 1931, tj. do czasu, kiedy rolę głównego dostawcy energii dla miasta przejął zakład znajdujący się na terenie cementowni "Groszowice". Po drugiej wojnie miasto otrzymało prąd w kwietniu 1945 roku.

 

Dzisiaj Energia Pro Opole SA zaopatruje w energię ponad 400 tysięcy odbiorców (zdecydowana większość to odbiorcy indywidualni, którzy jednak zużywają niespełna 20 proc. energii; jej głównym odbiorcą jest oczywiście przemysł).

 

Okres po pierwszej wojnie opisywany jest przez historyków jako czasy stagnacji, wręcz regresu gospodarczego miasta. Również wojenny front, który przeszedł przez Opole w styczniu 1945 roku, był wyjątkowo tragiczny. Zniszczeniu uległo ok. 900 domów, większość zakładów przemysłowych oraz wszystkie mosty.

 

W wyniku jałtańskiego podziału Europy, m. in. Śląsk (a więc także Opole) przypadł Polsce. Rozpoczęła się szybka odbudowa, której towarzyszyło niemal błyskawiczne zasiedlanie. Nie tylko przez repatriantów zza Buga, ale także przybyszów z innych rejonów Polski. Opole, pod koniec stycznia 1945 roku liczące zaledwie ponad 200 mieszkańców, w czerwcu tegoż roku miało już ponad 5 tysięcy obywateli, a rok później - ponad 27 tysięcy.

 

Kalendarium:

 

Nota "Geograf Bawarski" datowana na rok 845 wspomina o istnieniu na Śląsku terytorium plemiennego Opolan (Opolini). Prawdopodobnie pod koniec IX w. terytorium to weszło w skład Państwa Wielkomorawskiego, a później znalazło się w orbicie wpływów politycznych Czech.

 

 • Ok. 990 - Opole wraz z całym Śląskiem przez Mieszka I zostaje przyłączone do Polski.
 • 1039 - Najazd księcia czeskiego Brzetysława na Śląsk. M.in. Opole na 11 lat przechodzi pod panowanie czeskie.
 • 1050 - Kazimierz I Odnowiciel odzyskuje Śląsk z Opolem.
 • 1138 - Na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego Śląsk zostaje przyznany jako dziedziczna dzielnica najstarszemu synowi księcia, Władysławowi II, który dał początek linii Piastów Śląskich.
 • 1179 - Śląsk podzielony zostaje na trzy dzielnice, m.in. wyodrębnione zostaje księstwo opolskie, którego pierwszym władcą zostaje ks. Jarosław, syn Bolesława Wysokiego, późniejszy biskup wrocławski (zm. 1201).
 • 1202 - Książę raciborski Mieszko Plątonogi, który dał początek linii Piastów górnośląskich i opolskich, przyłącza Opole do swoich posiadłości. Główna siedziba księcia był Racibórz
 • 1211-1229 - W Opolu rządy sprawuje syn Mieszka Plątonogiego- Kazimierz I, który jako pierwszy tytułuje się księciem opolskim. Za jego rządów Opole stało się główna siedziba władcy i stolicą księstwa opolsko- raciborskiego
 • 1211- 1217 - Opole zostaje lokowane na prawie zachodnim, prawdopodobnie flamandzkim.
 • 1220 - Kazimierz I rozpoczyna budowę zamku książęcego na Ostrówku (zakończona 1289 przez Bolka I).
 • 1229 - Po śmierci Kazimierza I i krótkim okresie regencji księżny- wdowy Violi, rządy opiekuńcze nad małoletnimi synami Mieszkiem II i Władysławem I obejmuje książę Wrocławia Henryk Brodaty, który jednoczy przejściowo cały Śląsk.
 • 1238 - Synowie Mieszka I Plątonogiego Mieszko II i Władysław I odzyskują ojcowiznę
 • 1239 - Kościół Św. Krzyża podniesiony zostaje do rangi kolegiaty.
 • 1234 - Założenie klasztoru o.o. Franciszkanów minorytów. (kościół w 1248 ?)
 • Ołtarz - franciszkanie1241 - Najazd Tatarów na Śląsk, m.in. oblężenie Opola i spalenie podgrodzia za rządów Mieszka II Otyłego
 • 1246 - Po śmierci Mieszka II Otyłego rządy obejmuje jego brat, Władysław I. Opolszczyzna stanowi jednolite terytorium, co jest pozytywnym wyjątkiem w coraz bardziej rozdrobnionej na dzielnice Polsce.
 • 1254 - Wzniesiony zostaje kościół "na górce"
 • 1281 - Po śmierci księcia Władysława I następuje podział księstwa opolskiego na mniejsze dzielnice. Opole dostaje się we władanie Bolka I (1281-1313).
 • 1289-1291 - Synowie Władysława I, władający w poszczególnych częściach Górnego Śląska, nie są w stanie oprzeć się potędze czeskiej i zostają lennikami króla czeskiego.
 • 1295 - Zbudowany zostaje klasztor dominikanów ("na górce").
 • 1307 - Pożar niszczy klasztor franciszkanów
 • Ok. 1300 - Do zamku na Ostrówku dobudowana zostaje okrągła wieża ("piastowska").
 • 1327 - Bolko II opolski, jako ostatni z książąt górnośląskich, składa hołd lenny królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu.
 • 1352 - Wzniesiony zostaje opolski ratusz.
 • 1356 - Umiera Bolko II, a jego następcami są Bolko III i Władysław II Opolczyk
 • 1382-1387 - Władysław II Opolczyk buduje drugi w Opolu zamek tzw. Zamek Górny (jego pozostałość to czworokątna wieża oraz część budynków dzisiejszego Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Osmańczyka). W 1382 r, funduje klasztor paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie.
 • 1395 - Oblężenie Opola przez wojska króla Władysława Jagiełły, jako odpowiedź na antypolskie intrygi ks. Władysława II Opolczyka. Władzę w Opolu obejmuje Bolko IV oraz Bernard, synowie Bolesława III.
 • 1437 - Po śmierci Bolka IV jego syn, Bolko V, sprzyjający Husytom, wykorzystuje wojny husyckie dla integracji Górnego Śląska i jednoczy dawne ziemie Bolka I.
 • 1460 - Po śmierci Bolka V jego spadkobiercą i władcą Opola zostaje najmłodszy brat Mikołaj I
 • 1474 - Oblężenie Opola przez wojska polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka, za poparcie udzielone przez ks. Mikołaja I królowi węgierskiemu Maciejowi Korwinowi.
 • 1497 - Książę Mikołaj II opolski, syn Mikołaja I, w wyniku konfliktu na zjeździe książąt górnośląskich w Nysie, stracony zostaje w publicznej egzekucji. Jedynym władcą księstwa opolskiego zostaje Jan III Dobry.
 • Ratusz w Opolu1521 - Jan III Dobry przyłącza księstwo raciborskie do księstaw opolskiego.
 • 1528 - Książę opolski Jan III Dobry ogłasza tzw. Ordunek Górny, kodyfikujący prawo górnicze na Górnym Śląsku, pierwszy tego rodzaju dokument w języku polskim.
 • 27 III 1532 - Bezpotomna śmierć księcia Jana III Dobrego, ostatniego władcy piastowskiego w Opolu, który do śmierci zdołał zjednoczyć prawie cały Górny Śląsk (bez regionu nysko- otmuchowskiego)
 • 1532-1552 - Tytułem zastawu miasto dostaje się we władanie Jerzego Hohenzollerna.
 • 1533 - Pierwszy znany spis ludności Opola, tzw. urbarz; Opole zamieszkiwało wówczas 1420 osób.
 • 1552-1556 - Królowa węgierska Izabela Zapolya (córka króla polskiego Zygmunta Starego i Bony) zostaje nową władczynią Opola, jako lenniczka cesarza Ferdynanda Habsburga.
 • 1600 - Podczas powodzi Odra zmienia dotychczasowe koryto, które stanowiła obecna Młynówka, w rezultacie Pasieka staje się wyspą.
 • 1615 - Pożar zniszczył dużą część miasta; m.in. Zamek Górny już nigdy nie został odbudowany.
 • 1632 - Zdobycie Opola przez oddziały saskie i szwedzkie. Okupacja trwała dwa lata i kosztowała miasto blisko 10 tys. florenów.
 • 30 V 1645 - Opole wraz z całym księstwem opolsko-raciborskim przechodzi, tytułem zastawu, we władanie polskiej dynastii Wazów.
 • 13 X 1655 - Król polski Jan Kazimierz wraz z całym dworem przybywa do Opola, chroniąc się przed najazdem szwedzkim na Rzeczpospolitą. Stąd wydaje uniwersały, wzywające Polaków do walki z najeźdźcą.
 • 31 V 1666 - Po spłaceniu sum zastawnych Habsburgowie przejmują ponownie Opole i księstwo opolsko-raciborskie.
 • 1697 - Założono pierwszą w mieście stację pocztową.
 • 15 I 1741 - Do Opola wkroczyły wojska pruskie. Po pokoju wrocławskim w lipcu 1742 r., kończącym I wojnę śląską, miasto znalazło się w granicach Prus.
 • 1744-1745 - Podczas II wojny śląskiej do Opola dwukrotnie wkraczały wojska austriackie; po pokoju drezdeńskim miasto pozostało w posiadaniu Prus.
 • 1746 - Pierwszy, dokonany przez władze pruskie, spis ludności wykazał w Opolu 1161 mieszkańców (mniej niż przed 200 laty).
 • 1756-1763 - W czasie wojny siedmioletniej miasto zdobywali dwukrotnie Austriacy (1757, 1762) i Rosjanie (1761). Pokój w Hubertsburgu pozostawił jednak Opole, wraz z większością Śląska, pod panowaniem pruskim.
 • Wieża Piastowska w Opolu1776 - Po kasacji zakonu gimnazjum jeuzuickie przemianowane zostaje na Królewsko-Pruski Instytut Szkolny, a od początku XIX w. - na Królewskie Katolickie Gimnazjum.
 • 17 III 1794 - Egzekucja na opolskim Rynku Marka z Jemielnicy, przywódcy chłopów, buntujących się przeciw porządkom feudalnym. Skazany został na 6-krotne przepędzenie rózgami.
 • 1800 - Założenie drukarni polskiej.
 • 1807 - Podczas wojen napoleońskich wkraczają do miasta sprzymierzeńcy cesarza Francuzów - Bawarczycy, a później załoga francuska (opuściła Opole w lipcu 1808 r.).
 • 1813 - Utworzono cmentarz komunalny na Zaodrzu; w XIX w. kilkakrotnie powiększany.
 • 1816 - Opole zostaje stolicą rejencji opolskiej, jednostki administracyjnej, obejmującej cały pruski Śląsk. W mieście powstaje urząd rejencji (Regierungsbezirk Oppeln), jeden z czterech w prowincji śląskiej.
 • 1818-1824 - Wybudowano nowy gmach ratusza.
 • 1819 - Władze rejencji nakazały zburzenie średniowiecznych murów miejskich. Ich pozostałości, w postaci bram prowadzących do miasta, rozbierano sukcesywnie w latach 1822-1848.
 • 1819 - Według spisu ludności miasto liczyło 4896 mieszkańców.
 • 1823-1824 - Zbudowanie mostu, łączącego Opole z wyspą Pasieką od strony dzisiejszej ulicy Katedralnej, przedłużony po 1840 r. na Zaodrze.
 • 1824 - Powstanie pierwszej biblioteki publicznej.
 • 1824-1833 - Budowa gmachu - siedziby urzędu rejencji (tzw. starego), dziś już nie istniejącego, przy obecnym pl. Wolności.
 • 1827 - Oświetlenie po raz pierwszy ulic Opola 17 latarniami.
 • 1828 - Zaczęła się ukazywać się urzędowa gazeta miejska "Stadtblatt fur Oppeln", przemianowana później na "Oppelner Stadtblatt".
 • 1843 - Do Opola dotarła pierwsza na Śląsku linia kolejowa z Wrocławia, przedłużana stopniowo w następnych latach aż do Mysłowic.
 • 1849-1850 - Ks. Bernard Bogedain wydaje polskojęzyczną "Gazetę miejską dla Górnego Śląska".
 • 1853 - Wybudowany zostaje pierwszy dworzec kolejowy.
 • 1857 - Uruchomiono pierwszą w Opolu cementownię "Grundmann S.A." na terenie dzisiejszego Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Struga. Do wybuchu I wojny światowej w Opolu i okolicy działało już 8 cementowni.
 • 1862 - Zbudowana zostaje gazownia miejska, dzięki której Opole zostaje niebawem oświetlone przez 140 gazowych latarni ulicznych.
 • 1864 - Ukazuje się najstarszy periodyk niemiecki w Opolu, początkowo jako "Wochenblatt fur Stadt und Land", od 1890 r. jako dziennik "Oppelner Zeitung".
 • 1890 - Bronisław Koraszewski rozpoczyna wydawanie "Gazety Opolskiej" (wychodziła do 1922 r.)
 • 1896-1898 - Wybudowane zostają koszary wojskowe przy dzisiejszej ul. Plebiscytowej.
 • 28 III 1897 - Przy dzisiejszej ul. Piastowskiej otwarty zostaje "Bank Ludowy", polska placówka spółdzielcza.
 • 1 IV 1897 - Nowa Wieś Królewska przyłączona zostaje do Opola.
 • 15 V 1899 - Zakrzów zostaje przyłączone w granice miejskie Opola.
 • 1899 - Opole zostaje siedzibą odrębnego powiatu miejskiego.
 • 1900 - W ratuszu zorganizowane zostaje Muzeum Miejskie, które kilkakrotnie zmieniało siedzibę; do obecnej, przy Małym Rynku (dzisiejsze Muzeum Śląska Opolskiego), przeniosło się w 1940 r.
 • 23 V 1908
 • Otwarcie zakładu energetycznego przy dzisiejszej ul.Nadbrzeżnej
 • 1909
 • Oddany zostaje do użytku dworzec kolejowy Opole-Wschód.
 • 1910 - Wyspa Bolko zostaje zakupiona na potrzeby miasta; w latach 1911-1912 powstaje tu tzw. Park Ludowy.
 • 1910 - Rozpoczynają działalność zakłady naprawcze taboru kolejowego ("Wagonówka").
 • 1910 - Opole, wg urzędowego spisu ludności, zamieszkiuje 33907 mieszkańców, z tego 5731 mówi językiem polskim, 1382 - polskim i niemieckim, 27128 - niemieckim.
 • 1911 - Franciszek Ksawery Kurpierz rozpoczyna wydawanie gazety "Nowiny", od 1922 r. ukazującej się jako "Nowiny Codzienne".
 • 25 VI 1991
 • Przy dzisiejszej ulicy Katedralnej otwarty zostaje "Bank Rolników", który w 1917 r. przeniesiony zostaje do obecnej siedziby przy ul. Książąt Opolskich.
 • 25 X 1913 - Zostaje otwarty port rzeczny w Zakrzowie.
 • 10 XI 1918
 • Początek tzw. rewolucji listopadowej; po manifestacji na Rynku utworzona zostaje rada garnizonowa i rada robotnicza (przekształcona później w Radę Ludową). Obok nich powstały też polskie rady ludowe, nie uznane przez Centralną Radę Ludową we Wrocławiu
 • 1920-1922 - W budynku "Banku Rolników" przy dzisiejszej ul. Książąt Opolskich działa Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej
 • 11 II 1920 - Do Opola, w związku z przygotowaniami do plebiscytu górnośląskiego, przybywa Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa w składzie: gen. H. Le Rond (przewodniczący), płk H. F. P. Percival i gen. A. de Marinis; swoją misję pełni w gmachu władz rejencji do 9 VII 1922.
 • 2 V 1920 - Wielka manifestacja ludności polskiej na Zaodrzu, zakończona starciem z bojówkami niemieckimi.
 • 20 III 1921 - Plebiscyt na Górnym Śląsku - w Opolu za przyłączeniem do Polski głosuje 1098 osób, za pozostaniem w Niemczech - 20 816.
 • 2-3 V 1921 - Wybuch III powstania śląskiego; w Opolu powstańcza grupa destrukcyjna Wawelberga wysadza mosty kolejowe.
 • X 1921 - Po decyzji Rady Ambasadorów i podziale obszaru plebiscytowego Opole pozostaje w granicach Rzeszy Niemieckiej.
 • 10 VII 1922 - Powrót niemieckiej administracji i garnizonu wojskowego. Opole zostaje siedzibą władz rejencji i zarazem prowincji górnośląskiej (do 1938 r.).
 • 1923 - Zarząd Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech, ukonstytuowany w Bytomiu, prowadzi działalność w Opolu, początkowo w budynku "Banku Rolników", później przy ul. Sądowej.
 • 1928 - Zburzenie Zamku Piastowskiego na Pasiece; pozostaje tylko wieża.
 • 28 IV 1928 - Nacjonaliści niemieccy po przedstawieniu w sali ratusza opery S. Moniuszki "Halka". napadają na artystów Teatru Polskiego z Katowic, którzy zostają dotkliwie pobici.
 • 1930 - Rozpoczynaja się badania wykopaliskowe na Ostrówku.
 • 1 VII 1931 - Do Opola przeniesiony zostaje z Bytomia Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej, zlokalizowany w budynku przy dzisiejszej ul. Konsularnej.
 • 1932 - Rozpoczęcie budowy, na miejscu wyburzonego zamku piastowskiego, nowego gmachu rejencji (obecnie siedziba Urzędu Wojewódzkiego).
 • 1936 - W obszar Opola włączone zostają Szczepanowice i Półwieś.
 • 9-10 XI 1938 - Tzw. noc kryształowa w Niemczech, czyli zorganizowany przez nazistów pogrom ludności żydowskiej. W Opolu zostaje spalona synagoga przy dzisiejszej ul. Piastowskiej.
 • 17 V 1939 - Ostatni przed wybuchem wojny spis ludności wykazuje 50540 mieszkańców Opola.
 • VIII 1939 - Opole staje się miejscem koncentracji sił 10 Armii Niemieckiej i kwatery jej dowództwa.
 • 11 IX 1939 - Aresztowanie aktywistów Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech, i przetrzymywanie w więzieniu przy ul. Sądowej.
 • 4-5 X 1939 - Transporty aresztowanych Polaków z Dworca Głównego do obozów koncentracyjnych Buchenwald i Ravensbrück.
 • 1939-1945 - W czasie II wojny światowej w Opolu funkcjonują obozy pracy przymusowej i oddziały robocze jeńców wojennych. Liczba mieszkańców wzrasta do ok. 60 tysięcy wskutek napływu uchodźców z bombardowanych rejonów III Rzeszy.
 • 1 X 1944 - Opole ogłoszone zostaje miastem-twierdzą w związku z krytyczną sytuacją Wehrmachtu na froncie wschodnim i przygotowań do obrony na linii Odry.
 • Katedra św. Krzyża23-24 I 1945 - Zdobycie prawobrzeżnego Opola, Pasieki i wyspy Bolko przez oddziały 1 Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej. W wyludnionym mieście pozostaje ok. 300 mieszkańców.
 • 14 II 1945 - Przybywa 26-osobowa grupa polskich kolejarzy, aby uruchomić opolski węzeł kolejowy.
 • 15 III 1945 - Zdobycie lewobrzeżnego Opola przez wojska radzieckie.

 

 • 24 III 1945 - Radziecka komendantura wojenna przekazuje władzę polskiej administracji: 71-osobowej grupie starostwa opolskiego z pierwszym starostą Pawłem Piechaczkiem oraz wicestarostami: Henrykiem Janusem i Stanisławem Zawalonką.
 • IV 1945 - Do Opola przybywają pierwsze transporty repatriantów zza Buga.
 • 16 V 1945 - W budynku byłego niemieckiego Gimnazjum Grodzkiego przy ul. Gosławickiej (obecnie Osmańczyka), rozpoczyna działalność Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.
 • 1 VI 1945 - Rozpoczyna działalność Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem".
 • 2 VII 1945 - Rozpoczyna działalność Miejska Komisja Weryfikacyjna.
 • 5 VII 1945 - Utworzona została Miejska Międzypartyjna Komisja Porozumiewawcza Stronnictw Demokratycznych (PPR, PPS, SD, SL).
 • 1 IX 1945 - Do Opola przybywa ks. dr Bolesław Kominek, administrator apostolski.
 • 24 X 1945 - Przedstawieniem "Zemsty" A. Fredry działalność inauguruje Teatr Miejski w Opolu.
 • 6 IV 1946 - Na pierwszym posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej konstytuuje się Rada Miasta, przewodniczącym ktorej zostaje Tomasz Zasuń.
 • 8 IV 1946 - Burzliwy wiec sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego z udziałem prezesa NKW PSL, wicepremiera Stanisława Mikołajczyka, zorganizowany w Teatrze Ziemi Opolskiej.
 • 30 VI 1946 - Ukazuje się pierwszy numer "Nowin Opolskich", wydawanych przez katowicki okręg Polskiego Związku Zachodniego.
 • 18 VIII 1946 - W Opolu odbywa się zjazd byłych członków Związku Polaków w Niemczech.
 • V 1947 - Otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • X 1947 - Powołanie Komitetu Badań Prehistorycznych (w maju 1955 przekształconego w Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk).
 • 23 I 1949 - Przekazanie do użytku odremontowanego budynku teatru przy ul. 24 Marca (obecnie ul. Mozarta);
 • IX 1949 - Przy dużej scenie PTZO powstaje Teatr Lalek, którego twórcą jest Alojzy Smolka, prekursor tego teatru na Opolszczyźnie w okresie międzywojennym (w 1952 r. Teatr otrzymał własną siedzibę przy ul. Kośnego; w grudniu 1972 r. zmieniono nazwę na Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki).
 • 1949 - odbudowa dawnego Szpitala św. Wojciecha przy pl. Czerwonej Armii (obecnie pl. Kopernika).
 • 28 V 1950 - Sejm przyjmuje ustawę o zmianie podziału administracyjnego państwa, wprowadzając na Ziemie zachodnie trzy nowe województwa: opolskie, zielonogórskie i koszalińskie.
 • 22 VII 1951 - Uruchomienie Cementowni "Odra".
 • 1952 - Karol Musioł obejmuje stanowisko przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej (czyli dziś prezydent Opola i przewodniczący Rady Miasta w jednej osobie) i jako "Papa Musiał" pełni ją przez 13 lat
 • 1 I 1952 - Ukazuje się pierwszy numer "Trybuny Opolskiej".
 • 1 III 1952 - Powołanie do życia Opolskiej Orkiestry Symfonicznej (we wrześniu 1972 r. przemianowana na Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera).
 • 1952 - Wojewódzki Związek Spółdzielczości Pracy powołuje do życia Zespół Pieśni i Tańca "Opole".
 • III 1953 - Utworzenie w Opolu Wojewódzkiego Archiwum Państwowego.
 • 1954 - Powołanie do życia Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych w Groszowicach. Utworzenie Pracowni Sztuk Plastycznych.
 • 1 X - Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego w przeniesionej z Wrocławia do Opola Wyższej Szkole Pedagogicznej.
 • 1955 - Prof. Stanisław Kolbuszewski zostaje redaktorem naczelnym powołanego do życia "Kwartalnika Opolskiego".
 • 16 VIII 1955 - Powstaje oddział Związku Literatów Polskich, pierwszym prezesem wybrany zostaje Rafał Urban.
 • 1956 - Rozpoczyna pracę Rozgłośnia Polskiego Radia w Opolu.
 • 1957 - Reaktywowanie w Opolu Instytutu Śląskiego.
 • 16-23 VI 1957 - Po raz pierwszy zostają zorganizowane Dni Opola.
 • 30 VI 1957 - Powstaje oddział opolski Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich.
 • VII 1957 - Ukazuje się pierwszy numer miesięcznika "Odra" (z końcem roku przeniesiony został do Wrocławia).
 • 1958 - Powstaje Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
 • 16 V 1958 - "Teatr 13 Rzędów", którego reżyserem jest Jerzy Grotowski, daje pierwsze przedstawienie (w 1962 przybiera nazwę "Teatr Laboratorium 13 Rzędów", w styczniu 1965 zostaje przeniesiony do Wrocławia).
 • 23 X 1958 - Powstaje Biuro Wystaw Artystycznych.
 • Zielony mostek na kanale1959 - Rozpoczyna działalność Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych.
 • 10 III 1961 - Powstaje Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość".
 • 11 XI 1961 - Przekazanie do użytku sztucznego lodowiska - "Toropol".
 • 14 XI 1961 - Rozpoczyna działalność Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach.
 • 1962 - Ukończenie elektryfikacji linii kolejowej Wrocław - (Opole) - Gliwice.
 • 1962 - Kolonia Gosławicka zostaje włączona w granice Opola.
 • 19 I 1963 - Zostaje otwarte reprezentacyjne kino "Kraków".
 • 23 I 1963 - Zostaje powołane do życia Towarzystwo Miłośników Opola.
 • 23-26 VI 1963 - Zorganizowany zostaje I Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.
 • 1964 - Rozpoczyna działaność Centralne Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach, z siedzibą dyrekcji w Opolu.
 • 1964 - Do eksploatacji zostaje oddany most Piastowski na Odrze.
 • XI 1965 - Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego gmachu przy Placu Teatralnym z okazji XX-lecia PTZO.
 • 18 XII 1965 - Otwarto Wojewódzki Szpital Ginekologiczno-Położniczego przy ul. Reymonta.
 • 30 IX 1966 - Pierwsza inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Inżynierskiej.
 • 2 V 1970 - Ukazuje się pierwszy numer miesięcznika "Opole".
 • 9 V 1970 - Na Placu Wolności odsłonięty zostaje Pomnik Bojowników o Wolność Śląska Opolskiego, zaprojektowany przez Jana Borowczaka.
 • 14 XI 1970 - Zostaje utworzone Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe.
 • 1971 - Powstaje Redakcja Opolskich Programów Telewizyjnych.
 • 1 IX 1971 - Rozpoczyna działalność Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie w Opolu.
 • 23 I 1975 - Oddanie do użytku nowego gmachu Teatru im. Jana Kochanowskiego przy pl. Lenina (obecnie pl. Teatralny).
 • 22 VII 1975 - Województwo opolskie odznaczone zostaje Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
 • 1976 - Igrzyska Olimpijskie w Montrealu, z udziałem, m.in. opolskich sportowców: Eugeniusza Pędzisza, Stefana Leletki, Tadeusza Rutkowskiego i Henryka Budzicza.
 • 14-18 I 1977 - I Opolskie Dni Literatury; literacka Nagroda Roku przyznana zostaje poecie Bogusławowi Żurakowskiemu.
 • 26 V 1977 - W Opolu oddany zostaje Żłobek Pomnik Matki Polki.
 • 30 III 1979 - Przy ul. Zamkowej w Opolu otwarta zostaje Bibliotekę Muzyczną.
 • 25 V 1979 - Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w 20-lecie działalności otrzymuje imię Jana Cybisa
 • X 1980 - Strajki ostrzegawcze opolskich załóg pracowniczych, m.in. w FSD w Nysie, Elektrowni "Opole", Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach.
 • 15 VI 1981 -W opolskim amfiteatrze zorganizowane zostaje spotkanie przewodniczącego KKP NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy z mieszkańcami Opolszczyzny.
 • 25-26 VII 1981 - Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Ziemi Opolskiej wybrało władze; przewodniczącym Zarządu zostaje dr Stanisław Jałowiecki, pracownik naukowy Instytutu Śląskiego.
 • 13 XII 1981 - Dekretem Rady Państwa na obszarze całego kraju wprowadzony został stan wojenny.
 • 1 IX 1982 - Rok szkolny młodzież II Liceum im. Marii Konopnickiej rozpoczęła w nowym zespole budynków przy ul. Pułaskiego.
 • 21 III 1983 - Zmarł Karol Musioł, powstaniec Śląski, założyciel TPO, twórca KFPP, gospodarz Opola.
 • 26 V 1985 - Harcerski Zespół Artystyczny "Legenda" otrzymuje Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych w Częstochowie.
 • 29 IV 1987 - Rektorem WSI zostaje prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski.
 • 30 V 1987 - W Opolu po raz pierwszy przyznane zostają medale "Serce Dziecku". Otrzymują je: Krystyna Gałęza, działaczka TPD, Stefan Grobelny, nestor opolskich harcerzy, Elżbieta Orzechowska-Pizio, lekarz z Opola.
 • 4 II 1989 - Opolski historyk doc. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, otrzymuje nagrodę "Życia Literackiego" za walory dokumentalne i językowe książki "Cmentarz Łyczakowski we Lwowie".
 • 4 VI 1989 - Wybory do Sejmu w wyniku których zmienia się ustrój Polski, a władzę przejmuje obóz solidarnościowy.
 • 27 V 1990 - Wybory do samorządów gminnych pierwszej kadencji. W Opolu na czele 45-osobowej Rady Miasta staje Stanisław Skakuj, a 7-osobowego Zarządu Miasta Opola - prezydent Jacek Kucharzewski.
 • 7-9 IX 1990 - Ukazuje się pierwszy numer "Gazety Opolskiej", której redaktorem naczelnym zostaje Edward Pochroń
 • 14 IX 1990 - 50-lecie artystycznej działalności świętuje Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera.
 • 3 V 1991 - Na wieżę Piastowską w Opolu wraca orzeł, dzieło artysty Mariana Nowaka.
 • 18 VII 1992 - W Opolu otwarty zostaje Wicekonsulat RFN.
 • IX 1992 - Ukazuje się pierwszy numer miesięcznika samorządu Opola pn. "Miejski Biuletyn Informacyjny", którego redaktorem naczelnym zostaje Jan Kocem
 • 16 IX 1992 - Rozpoczyna działalność Opolski Ośrodek Promocji Przedsiębiorczości.
 • X 1992 - Rada Miasta decyduje o zmianie nazwy pomnika przy pl. Wolności, na "Pomnik Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego".
 • X 1992 - Rozpoczyna działalność Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej.
 • 5 III 1993 - Zostaje odsłonięta tablica pamiątkowa na budynku Klubu Związków Twórczych (Rynek 4), w którym działał Teatr Laboratorium 13 Rzędów Jerzego Grotowskiego.
 • VII 1993 - Pakiet kontrolny (80 proc.) akcji Cementowni "Odra" kupuje niemiecka firma Hansa Miebacha z Dortmundu (modernizacje zakłada za kwotę 30 mln DM).
 • 11 XI 1993 - Na fasadzie opolskiego Ratusza odsłonięta zostaje tablica w hołdzie poległym w latach 1939-45 żołnierzom ZWZ-AK Inspektoratu Opolskiego "Skorpion".
 • 10 III 1994 - Sejm RP przyjął ustawę o utworzeniu w Opolu Uniwersytetu Opolskiego.
 • 19 VI 1994 - Wybory do drugiej kadencji samorządowej, w których zwycięstwo odnosi koalicja partii i ugrupowań lewicowych. Przewodniczącym Rady Miasta zostaje Andrzej Namysło z SdRP.
 • 27 VI 1994 - Otwarte zostaje Wojewódzkie Centrum Telekomunikacji przy ul. Sosnkowskiego.
 • 23 VIII 1994 - Leszek Pogan, nowo wybrany prezydent Opola, na czele pięcioosobowego Zarządu Miasta Opola, rozpoczyna rządy w mieście.
 • 4 X 1994 - Ukazuje się pierwszy numer miesięcznika kulturalno-społecznego "Strony", którego redaktorem naczelnym jest Jan Feusette.
 • 30 IV 1995 - Szczepanowice obchodzą 700-lecia istnienia.
 • 7. XI 1995 - W opolskim szpitalu przychodzą na świat pięcioraczki Gabrieli i Bernarda Bonków ze Zdzieszowic.
 • 15 XI 1995 - Nowo otwarty Szpital Wojewódzki przy al. Witosa przyjmuje pierwszych pacjentów na oddziały okulistyczny i laryngologiczny.
 • 18-19 XI 1995 - Uroczyste obchody 700-lecia opolskiej katedry i 50-lecia powołania polskiej administracji kościelnej na Opolszczyźnie.
 • 23 III 1996 - Prof. Stanisław Nicieja zostaje rektorem Uniwersytetu Opolskiego.
 • 26 X 1996 - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, pierwsza niepaństwowa wyższa uczelnia na Opolszczyźnie, inauguruje swój pierwszy rok akademicki.
 • 10 III 1997 - Reżyser Kazimierz Kutz otrzymuje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.
 • 18 IV 1997 - Prof. Dorota Simonides uhonorowana zostaje Nagrodą im. Wojciecha Korfantego.
 • 6 V 1997 - W Opolu, w budynku przy ul. Słowackiego otwarte zostaje Centrum Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
 • 7 V 1997 - Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy most na Odrze w Opolu-Wróblinie.
 • 25 V 1997 - Polacy głosują w Referendum Konstytucyjnym.Za przyjęciem uchwalonej przez Sejm ustawy głosuje 53,22 proc. Opolan.
 • 10 VII 1997 - Opole oraz wiele miast i wsi Opolszczyzny dotyka katastrofalna, tragiczna w skutkach powódź.
 • 1 VIII 1997 - Rozpoczyna działalność Wojewódzkie Centrum Medyczne w nowych obiektach przy al. Witosa.
 • 8 VIII 1997 - Bp Alfons Nossol zostaje laureatem Nagrody Pokojowej Augsburga.
 • 21 IX 1997 - Wybory do parlamentu RP, w których zwycięża Akcja Wyborcza "Solidarność" (34,6 proc.) przed Sojuszem Lewicy Demokratycznej (26,8 proc.) i Unią Wolności (15 proc.).
 • 16 X 1997 - Prof. Wiesław Lesiuk, dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu zostaje laureatem Nagrody im. Karola Miarki.
 • 15 XI 1997 - W opolskiej katedrze zamontowane zostają 4,5 -tonowe drzwi, wyrzeźbione w brązie przez opolskiego artystę Alfreda Panitza.
 • 8 XII 1997 - Stanisław Lem, wybitny polski pisarz, filozof i eseista, zostaje doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.
 • 11 XII 1997 - Tytuł doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie otrzymuje bp Alfons Nossol, ordynariusz diecezji opolskiej.
 • 11 I 1998 - W obronie zachowania Opolszczyzny na mapie administracyjnej Polski utworzony zostaje Obywatelski Komitet Obrony Opolszczyzny (OKOOP).
 • 6 III 1998 - Przy pomniku Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego odsłonięta zostaje tablica z Pięcioma Prawdami Polaków.
 • 10 III 1998 - Ryszard Kaczorowski, prezydent RP na uchodźstwie, zostaje piątym doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.
 • 15 III 1998 - Kilka tysięcy Opolan manifestuje pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego przeciwko rządowym planom likwidacji województwa opolskiego oraz włączenia go w obszar regionu Górnego Śląska.
 • 16 V 1998 - Uroczystość przekazania Opolu
 • za wkład w działanie na rzecz integracji europejskiej - Flagi Honorowej, przyznanej przez Radę Europy.
 • 7 VI 1998 - Łańcuch Nadziei wzdłuż trasy E-40, przecinającej województwo, tworzy w obronie Opolszczyzny blisko sto tysięcy Opolan. Pomysłodawczyniami są Opolanki z Danutą berlińską i Dorotą Simonides.
 • 14 VI 1998 - W Opolu prezydent RP Aleksander Kwaśniewski spotyka się z kilkoma tysiącami Opolan, manifestujących w obronie województwa.
 • 18 VII 1998 - Sejm podejmuje uchwałę o nowym podziale administracyjnym Polski na 16 województw, z opolskim włącznie, które powiększone zostaje o Olesno i miejscowości wchodzące w skład powiatu oleskiego.
 • 18 VIII 1998 - Ks. prałat Stefan Baldy ujawnia utrzymywane w tajemnicy odnalezienie szczątków ostatniego z piastowskich książąt Śląska - Jana III Dobrego.
 • 2-5 X 1998 - Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika św. Jana Nepomucena, przeniesionego na dziedziniec miasteczka uniwersyteckiego.
 • 19 X 1998 - Prof. Teresa Smolińska, pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego, zostaje laureatem Nagrody im. Karola Miarki.
 • 6 XI 1998 - Pierwsza sesja Sejmiku Wojewódzkiego wybiera Stanisława Jałowieckiego (AWS) na marszałka województwa. Przewodniczącym Sejmiku zostaje Norbert Krajczy (MN). Nakładem wydawnictwa "Ossolineum" ukazuje się książka prof. Stanisława S. Niciei "Łyczaków - dzielnica za Styksem".
 • 9 XI 1998 - W 60. rocznicę "nocy kryształowej" (spalono wówczas synagogę przy dzisiejszej ul. Piastowskiej) odsłonięty zostaje pomnik z pamiątkową tablicą, upamiętniającą tragiczne wydarzenia listopada 1938 roku.
 • 20 XI 1998 - "Netia", największy po Telekomunikacji Polskiej SA operator telefonii przewodowej, otwiera w Opolu nową siedzibę wraz z centralą przy ul. Pułaskiego.
 • 30 XI 1998 - Powołane zostaje Stowarzyszenie Telewizji Regionalnej Śląska Opolskiego. Jego przewodniczącą zostaje prof. Dorota Simonides.
 • 5 XII 1998 - I Zgromadzenie Ruchu Społecznego AWS Śląska Opolskiego funkcję przewodniczącego powierza Franciszkowi Szelwickiemu.
 • 14. I. 1999 - W Pontaderze (Włochy) w wieku 65 lat umiera Jerzy Grotowski, Honorowy Obywatel Miasta Opola, aktor, reżyser, twórca świetności i światowej sławy Teatru Laboratorium 13 Rzędów.
 • 17 II 1999 - W laboratorium kryminalistycznym KWP w Opolu uruchomiono jedna z najnowocześniejszych w kraju pracownię badań genetycznych.
 • 4 II 1999 - Opole odwiedza Manuel Fraga Iribarne, prezydent Autonomicznej Republiki Galicii w Hiszpanii, w celu nawiązania współpracy pomiędzy województwem opolskim a hiszpańską republiką.
 • 10 II 1999 - Poeta Tadeusz Różewicz i kompozytor Wojciech Kilar otrzymują tytuły doktorów honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.
 • 19 III 1999 - Na opolskim Rynku zorganizowane zostają uroczystości z okazji przyjęcia Polski do NATO
 • 12 III 1999 - W Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Katowickiej w Opolu zostaje otwarty nowoczesny oddział anestezjologii i intensywnej terapii.
 • 14 IV 1999 - Przy ul. Masłowskiego w Opolu otwarty zostaje Dom Matki i Dziecka.
 • 19 IV 1999 - Opolski ciężarowiec Szymon Kołecki zostaje mistrzem Europy w podnoszeniu ciężarów na zawodach w La Coruna (Hiszpania).
 • 21 IV 1999 - Oddano do użytku wyremontowaną po powodzi salę gimnastyczną w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu.
 • 22 IV 1999 - Opolscy radni podejmują uchwałę o utworzeniu przez gminę Opole spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Miejska Telewizja Opole".
 • 28 IV 1999 - Prof. Piotr Wach zostaje nowym rektorem Politechniki Opolskiej
 • 15 V 1999 - Tomik wierszy "Niczyje, boskie" opolskiego poety Jacka Podsiadły zostaje nominowany do Nagrody Literackiej "NIKE".
 • 17 V 1999 - Otwarte zostaje nowe skrzydło budynku ZUS (rotunda), zbudowane według projektu nieżyjącego już architekta Zbigniewa Trzosa.
 • 19 VI 1999 - Uroczystości pogrzebowe drugiego pochówku księcia Jana III Dobrego.
 • 29 VI 1999 - Przestaje istnieć 10. Sudecka Dywizja Zmechanizowana. Jej miejsce zajmuje 10. Brygada Logistyczna, która przejmuje też sztandar i tradycje bojowe pancerniaków.
 • 30 VI 1999 - W plebiscycie czytelników "Gazety w Opolu" na herb Opolszczyzny zwycięża herb z wizerunkiem orła Piastów (na 295 głosów 122 oddano na ten herb, najmniej - 19 głosów otrzymuje orzeł Jana III Dobrego).
 • 1 VII 1999 - Otwarta zostaje północna jezdnia autostrady A - 4 na odcinku Prądy- Sarny, będącą pierwszym oddanym do użytku odcinkiem autostrady Wrocław - Opole.
 • 5 VII 1999 - Około 300 opolskich pielęgniarek pikietuje pod Urzędem Wojewódzkim, domagając się poprawy warunków pracy i płacy.
 • 8 VII 1999 - Na zawodach w Sanvannah (USA) ciężarowiec Szymon Kołecki, zawodnik "Budowlanych" Opole, wynikiem 395 kg zdobył tytuł Mistrza Świata Juniorów w wadze 94 kg.
 • 30 VIII 1999 - W Opolu oddany zostaje do użytku nowy most na Odrze we Wróblinie wraz z odcinkiem obwodnicy północnej.
 • 2 IX 1999 - Spółka Deutsche Asphalt Dromex oddaje do użytku dwukilometrowy odcinek północnej jezdni autostrady na odcinku Sarny-Michałów.
 • 9 IX 1999 - Dziesięć par nowożeńców staje na ślubnym kobiercu w opolskim USC, mimo że dzień tygodnia - czwartek - nie jest typowym dla zawierania związków małżeńskich. Młodzi wierzą, że taka data przyniesie szczęście...
 • 5 X 1999 - 300 ubranych na czarno pielęgniarek uczestniczy marszu milczenia ulicami Opola, domagając się poprawy warunków płacy i pracy.
 • 2 XI 1999 - Ordynariusz opolski, ks. biskup Alfons Nossol, zostaje laureatem Medalu Świętego Jerzego, nagrody honorowej "Tygodnika Powszechnego".
 • 12 XI 1999 - Opolski ordynariusz ks. bp Alfons Nossol zostaje przez papieża mianowany arcybiskupem tytularnym
 • 23-26 XI 1999 - Na Targach "Investcity'99" w Poznaniu Opole zdobywa główne nagrody w dwóch (i jedynych) targowych konkursach: na najlepiej przygotowany udział w targach oraz najlepiej zaaranżowane stoisko.
 • 12 XII 1999 - W katedrze św. Krzyża poświęcono kaplicę św. Anny i złożono relikwie 4 nowych błogosławionych śląskich: Alojzego Ligudy, Józefa Cebuli, Emila Szramka i Edmunda Bojanowskiego. W kaplicy złożono relikwie świętych: Jadwigi Śląskiej, św. Jacka oraz bł. bł. Bronisławy i Czesława, a abp A. Nossol poświęcił figurę bł. Alojzego Ligudy dłuta Adolfa Panitza, która stanęła na bramą wejściową na plac katedralny.
 • 13 XII 1999 - Przychodnia rejonowa z ul. Reymonta przeniosła się do nowo zbudowanego obiektu przy ul. Kościuszki 2.
 • 17 XII 1999 - W Galerii Sztuki Współczesnej została otwarta Wielka Wystawa Fotografii National Geographic, na której zaprezentowano 100 najciekawszych zdjęć albumu "Oczami fotografów" oraz najlepsze okładki magazynu "NG", ukazującego się od ponad 100 lat.
 • 18 XII 1999 - Cementownia "Odra" zaprzestała produkcji cementu metoda mokrą.
 • 28 XII 1999 - Radni Sejmiku Wojewódzkiego wybrali herb ostatniego księcia piastowskiego Jana Dobrego na herb województwa opolskiego.
 • 17 I 2000 - w II Programie telewizji publicznej rozpoczęła się emisja pierwszego programu regionalnego, który powstał staraniem Stowarzyszenie Telewizji Regionalnej Śląska Opolskiego.
 • 27 I 2000 - Oddane zostaje do użytku Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Opolskiego w Vilii Academica, czyli odremontowanym po powodzi pałacyku przy ul. Powstańców Śląskich.
 • 10 III 2000 - Prof. Janusz Tazbir, wiceprezes PAN został doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.
 • 15 IV 2000 - Opole uhonorowane zostaje Plakietą Honorową Rady Europy, przyznaną przez Parlament Europejski za aktywność w podejmowaniu międzynarodowych kontaktów i propagowanie idei nowoczesnej Europy.
 • 23 V 2000 - Przy ul. Szpitalnej w Opolu otwarta zostaje Centralna Biblioteka Caritas diecezji opolskiej im. Josepha von Eichendorffa.
 • 30 V 2000 - W Malinie przy ul. Frankiewicza oddana zostaje do użytku stacja redukcyjna i sieć gazowa długości blisko 35 km, która służyć będzie także mieszkańcom Groszowic.
 • 29 V 2000 - Pływalnia przy ulicy Ozimskiej zostaje przekazana do użytku po wieloletnim remoncie.
 • 1 VII 2000 - Przy ul. Ozimskiej otwarte zostaje nowe centrum handlowe "Kaskada"
 • 1 VII 2000 - Po popowodziowym remoncie otwarty zostaje zabytkowy "Dom lodowy", czyli budynek PTTK przy stawku na ul. Barlickiego.
 • 8 VII 2000 - Szymon Kołecki, sztangista "Budowlanych" Opole, broni w Pradze tytuł mistrza świata juniorów w podnoszeniu ciężarów.
 • 23 VII 2000 - W Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Katowickiej otwarta zostaje nowo wyremontowaną, wyposażoną w nowoczesny sprzęt Izbę Przyjęć.
 • 1 VIII 2000 - Na osiedlu "Chabry" rozpoczyna działalność nowa rzymskokatolicka parafia pod wezwaniem św. Karola Boromeusza. Do czasu zbudowania kościoła nabożeństwa w nowej parafii odbywają się w kaplicy tymczasowej.
 • 6 VIII 2000 - Na pl. Wolności odsłonięty zostaje pomnik z brązu pn. "Brońmy swego, Opolskiego" - Wieża Piastowska w kształcie...armaty, zbudowany wg pomysłu artysty grafika Andrzeja Czyczyły.
 • 17 VIII 2000 - Do eksploatacji oddano śluzę wałową u wlotu Kanału Ulgi.
 • 2 IX 2000 - W Wojewódzkim Ośrodku Onkologii w Opolu uroczyście oddano do eksploatacji nowoczesny tomograf komputerowy wraz z pracownią.
 • 6 IX 2000 - W rankingu miast o największym potencjale rozwojowym opracowanym przez Centrum Badań Regionalnych w Warszawie Opole trafia do ścisłej czołówce miast, plasując się za Sopotem, Poznaniem oraz Krakowem.
 • 23 IX 2000 - Szymon Kołecki, sztangista "Budowlanych" Opole, na Olimpiadzie w Sydney zdobywa srebrny medal w podnoszeniu ciężarów (w kat. do 94 kg). Jego koledzy klubowi: Krzysztof Siemion (waga do 85 kg) i Grzegorz Kleszcz (waga do 105 kg) zajmują miejsca odpowiednio czwarte i ósme.
 • 29 IX 2000 - 50 -lecie istnienia świętuje Technikum Elektryczne.
 • 30 IX 2000 - Otwarty zostaje odcinek autostrady A-4 z Prądów do Przylesia
 • 3 X 2000 - Przed gmachem głównym Uniwersytetu Opolskiego odsłonięty zostaje pomnik Jana III Dobrego, a także przekazany zostaje do użytku nowy budynek Instytutu Studiów Edukacyjnych "Collegium Pedagogicum".
 • 13 X 2000 - Na Mistrzostwach Europy Juniorów w Rijece Szymon Kołecki, ciężarowiec "Budowlanych" Opole zdobywa złoty medal, a jego klubowy kolega Bogusław Sanocki - brązowy medal.
 • 19 X 2000 - Oddana zostaje do użytku nowa hala sportowa KS "Budowlani" przy ul. Duboisa.
 • 20 X 2000 - Przy ul. Luboszyckiej otwarto nowy budynek Wrocławskiej Szkoły Menadżerów.
 • 27 X 2000 - w pierwszych bezpośrednich wyborach samorządowych prezydentem miasta został Ryszard Zembaczyński, który wcześniej przez wiele lat był wojewodą opolskim.
 • 1 V 2003 - powstała Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • 17 II 2004 - papież Jan Paweł II odebrał w Watykanie doktorat honoris causa Uniwersytetu Opolskiego
 • 2 I 2007 - w Opolu powstała Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • czerwiec 2007 - Opole w rankingu miesięcznika "Forbes" zajęło dziewiąte miejsce w kategorii miast najatrakcyjniejszych dla biznesu i trzecie wśród miast najatrakcyjniejszych dla kapitału zagranicznego.
 • 13 VII 2007 - Opole zdobyło pierwsze miejsce pod względem pozyskanych środków europejskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca w rankingu samorządowym opublikowanym 13.07. przez "Rzeczpospolitą".

Źródło: www.opole.pl/historia/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=118

 
FB dlaMaturzysty.pl reklama