安idnica (wojew鏚ztwo dolno郵御kie, powiat 鈍idnicki)

Atrakcje turystyczne

Muzeum Dawnego Kupiectwa

Muzeum Dawnego Kupiectwa powsta這 w 1967 w ratuszu, w nawi您aniu do tradycji kupieckiej miasta i jest jedynym muzeum tego typu w Polsce. Prezentuje eksponaty zwi您ane z histori kupiectwa: wagi, odwa積iki oraz aran瘸cje dawnego sklepu kolonialnego, apteki, domu wagi i urz璠u miar. W gotyckiej Sali Rajców znajduj si cenne malowid豉 z XVI w. przedstawiaj帷e S康 nad jawnogrzesznic, S康 Ostateczny i Ukrzy穎wanie. Zobaczy tu mo積a równie makiet XVII-wiecznej 安idnicy oraz wiele interesuj帷ych eksponatów, zwi您anych z przesz這軼i miasta.
www.muzeum-kupiectwa.pl

 

Dom pod Hermesem

Kamienica pod numerem pierwszym przy ul. Grodzkiej nazywana jest Domem pod Hermesem. Ta naro積a budowla wyra幡ie góruje nad ca陰 ulic. Secesyjna kamienica okry豉 si s豉w ju w chwili swojego powstania. Podczas jej wznoszenia zosta odkryty skarb monet pochodz帷ych z okresu wojny trzydziestoletniej. Dach budynku wie鎍zy kopu豉 z figur Hermesa. Ten mitologiczny bóg opiekowa si podró積ymi, z這dziejami i, oczywi軼ie, kupcami, których w dawnej 安idnicy nie brakowa這. Trudno si wi璚 dziwi, 瞠 dzisiaj ma tu swoj siedzib bank.

 

Basteja Bramy Strzegomskiej

Baszta stanowi豉 niegdy ochron dla gównej bramy wjazdowej do miasta - Bramy Strzegomskiej. Przy niej mie軼i si dawna kaplica przybramna 鈍. Barbary, któr dzi mo積a ogl康a jako siedzib 鈍idnickiego klubu NOT.

 

Ko軼ió 安 Józefa

Ko軼ió 鈍. Józefa zosta wybudowany w latach 1754 - 1772 i wkomponowany w 軼is陰 miejsk zabudow. Dawniej stanowi zespó klasztorny Urszulanek. Co ciekawe, ko軼ió zosta wybudowany na planie elipsy.

 

Pa豉c Opatów

Pa豉c Opatów Cysterskich, obecnie Bibliotek Miejsk. Ten pi瘯ny, barokowy obiekt zosta wzniesiony w 1724 roku i niemal od pocz徠ku mia burzliw histori. Pierwotnie nale瘸 do opatów cystersów z Krzeszowa, w 1741 zosta zarekwirowany i zamieniony na siedzib komendanta 鈍idnickiej twierdzy. Pó幡iej mie軼i si tu arsena, a tak瞠 urz康 podatkowy. Wn皻rze budynku kryje bogato zdobiony, zabytkowy dziedziniec.

 

Kolumna 安. Trójcy

Barokowa kolumna 安i皻ej Trójcy wykonana jest z czerwonego piaskowca. Pos庵 anonimowego autorstwa ufundowany zosta w 1693 r. przez starost 鈍idnicko - jaworskiego Joachima von Sinzendorfa. Fundator, po swojej 鄉ierci w 1697 r., pochowany zosta w ko軼iele parafialnym 鈍. Stanis豉wa i 鈍. Wac豉wa, o czym informuje inskrypcja znajduj帷a si na kartuszu, umieszczonym na pomniku staraniem wdowy po staro軼ie. Obecnie kolumn mo積a podziwia w ca貫j wspania這軼i, dzi瘯i przeprowadzonym niedawno zabiegom konserwatorskim.

 

Ratusz

Ju w 1291 r. pojawi豉 si pierwsza wzmianka o domu kupieckim stoj帷ym po鈔odku Rynku. W 1330 r. funkcjonuje piwnica ze sk豉dem win, oraz murowane kramy sukienników i szewców. Sze嗆 lat pó幡iej rada miejska, odbywaj帷a posiedzenia w domu kupieckim, postanawia przenie嗆 sw siedzib na pi皻ro, z czego wynika, 瞠 budynek by co najmniej dwukondygnacyjny.

Ratusz i wie瘸 ratuszowa by造 symbolem niezale積o軼i miasta. Cz窷 badaczy s康zi, 瞠 wie瘸 powsta豉 dopiero w 1377, z okazji ca趾owitego wykupienia wójtostwa przez miasto, jednak ostatnie badania fundamentów wie篡 pozwalaj s康zi, 瞠 wie瘸 jest oko這 stu lat starsza, ni dotychczas przypuszczano. Pewne jest jednak, 瞠 w czasie wielkiego po瘸ru miasta w 1393 r. wie瘸 uleg豉 niemal ca趾owitemu zniszczeniu. Odbudowano j dopiero w 1450 r. W 1528 r. kolejny po瘸r zniszczy wie輳 a do fundamentów. Odbudowano j nieco szybciej ni poprzednio, bo po dwudziestu latach, a po dalszych siedmiu zainstalowano zegar. Trudny czas wojny trzydziestoletniej wie瘸 przetrwa豉 szcz窷liwie. Dopiero wielki po瘸r miasta w 1716 r. dokona kolejnej rujnacji. Odbudow przeprowadzono w rekordowym tempie, bo ju pod koniec nast瘼nego roku sta豉 nowa wie瘸, z dzwonami i zegarem. Ponowne zniszczenie przynios豉 wojna siedmioletnia. W 1757 r., w czasie ostrza逝 miasta przez Austriaków, celne trafienie zwali這 szczyt do wysoko軼i zegara. W czasie przeprowadzonej 7 lat pó幡iej odbudowy wzorowano si na wie篡 ko軼io豉 parafialnego. W tym stanie wie瘸 przetrwa豉 202 lata. 5 stycznia 1967 r. prace rozbiórkowe w otoczeniu wie篡 spowodowa造 naruszenie konstrukcji i o godzinie 15.16 wie瘸 zawali豉 si.

Budynek ratusza ju od pocz徠ku swego istnienia przechodzi liczne przebudowy. Cze嗆 z nich wynika豉 ze zniszcze powsta造ch w wyniku po瘸rów, cz窷 podyktowana by豉 konieczno軼i dostosowania obiektu do pe軟ionej funkcji. Dzieje tzw. Izby Rajców s tego najlepszym przyk豉dem.

Izba Rajców jest jedynym pomieszczeniem ratusza, które zachowa這 relikty pierwotnego wystroju. Jest to gotycka sala, o planie zbli穎nym do kwadratu. Przekryta jest dwuprz瘰這wym sklepieniem krzy穎wo - 瞠browym. Wn皻rze zdobione by這 malowid豉mi o tematyce religijnej, cz窷ciowo zachowanymi. W 1663 r. izba zosta豉 zamieniona w kaplic i z tego okresu pochodzi barokowy wykusz, dostawiony do pó軟ocnej 軼iany ratusza. Wej軼ie do izby zdobi kamienny portal o typowej formie dla architektury pi皻nastowiecznej. Do wej軼ia przylega kominek, obramowany renesansowym portalem z wykut w nadpro簑 dat 1597.

Wej軼ie do ratusza zdobi portal wykonany z ó速ego piaskowca przez Jana Krzysztofa Hampla w 1720 r., w trakcie odbudowy ratusza po wielkim po瘸rze 安idnicy w 1716 r. Bogato rze嬌iony otwór wej軼iowy obramowany jest dwiema kolumnami o g這wicach korynckich, podtrzymuj帷ymi balkon pierwszego pi皻ra. Kamienna balustrada balkonu ozdobiona jest kartuszem z czteropolowym herbem miasta. Drewniane dwuskrzyd這we drzwi zachowa造 oryginaln dekoracj snycersk. Nad鈍ietle przegrodzone jest ozdobn 瞠lazn krat. Obecnie mie軼i si w nim unikalne i jedyne na 安iecie Muzeum Dawnego Kupiectwa z unikatow kolekcj miar, wag i odwa積ików, reliktami kramów kupieckich oraz aran瘸cj sklepu kolonialnego z XIX/XX. Muzeum odzwierciedla kupieckie tradycje miasta.

 

Apteka pod Brykami

Kamieniczka pó幡orenesansowa, której naro瘸 zdobi dwie rze嬌y byków naturalnej wielko軼i z prawdziwymi rogami. Na parterze od 1882 roku nieprzerwanie dzia豉 apteka.

 

Ulica Zamkowa

Znajduje si tu jedna z nielicznych pozosta這軼i dawnych umocnie, basteja dawnej Bramy Strzegomskiej. Wyposa穎na w liczne otwory strzelnicze, broni豉 niegdy jednej z najstarszych 鈍idnickich bram i gównego wjazdu do miasta. Na pocz徠ku XVI wieku stan掖 tu ko軼ió pw. 安i皻ej Barbary. Kaplica po陰czona z bastej, dwie軼ie lat temu zosta豉 zamieniona na arsena, a obecnie mie軼i si tu siedziba Naczelnej Organizacji Technicznej. Wej軼ia do dawnej 鈍i徠yni ci庵le strzeg 鈍. Barbara i 鈍. Katarzyna.
 
W okresie 鈍ietno軼i miasta tu obok bramy sta zamek. Wybudowa go ksi捫 鈍idnicko-jaworski Bolko I. Do 1392 roku zamek nale瘸 do wdowy po ostatnim w豉dcy z linii Piastów, Bolku II. Potem przeszed na w豉sno嗆 królów czeskich i by przyznawany kolejnym rodom rycerskim. W pierwszej po這wie XVI wieku zamek sp這n掖, a ruiny obj掖 kanclerz Franciszek Grimm. Odbudowa zamek nadaj帷 mu renesansowy charakter. Niestety, kolejni w豉軼iciele nie byli dobrymi gospodarzami. W okresie wojen ze Szwedami zamek zosta niemal doszcz皻nie zniszczony a po瘸r, który wybuch w 1673 roku obróci go ostatecznie w ruin. Do dzi pozosta造 po nim jedynie podziemne fundamenty i w陰czony w bry喚 ko軼io豉 鈍. Antoniego renesansowy portal.

 

Katedra 安idnicka

Gotycki ko軼ió z XIV w., z budz帷ym zachwyt barokowo-gotyckim wystrojem oraz wie膨 o wysoko軼i 103 m (najwy窺z na Dolnym 奸御ku a pi徠 co do wielko軼i w Polsce), stanowi punkt rozpoznawczy miasta. We wn皻rzu szczególn uwag przyci庵a imponuj帷y o速arz gówny, wzorowany na barokowym o速arzu w paryskim ko軼iele Van-de-Grace oraz gotycki o速arz Za郾i璚ia NMP, wzorowany na o速arzu Wita Stwosza w Ko軼iele Mariackim w Krakowie. U podnó瘸 Katedry znajduj si pozosta這軼i fortyfikacji fryderycja雟kich z II po. XVIII w. Dzi瘯i inicjatywie Papie瘸 Jana Paw豉 II w dniu 23 marca 2004 r. dawny ko軼ió diecezjalny sta si Katedr i siedzib nowej diecezji.

 

Rynek

Kamieniczki 鈍idnickiego Rynku stwarzaj romantyczny nastrój i nadaj sercu miasta wyj徠kowego charakteru. Mo積a tu odnale潭 obiekty reprezentuj帷e ró積orodne style architektoniczne od renesansu a po secesj, dokumentuj帷e chlubn histori miasta jako stolicy dawnego Ksi瘰twa 安idnicko-Jaworskiego. W po這穎nych w Rynku licznych kawiarenkach i restauracjach mo積a odpocz望 i raczy si atmosfer tego niezwyk貫go miejsca. Centralny plac miasta wytyczono w po這wie XIII wieku i pe軟i on wówczas funkcj miejsca handlu. Przez wieki jego funkcja zmienia豉 si, lecz na pami徠k, w ka盥 pierwsz niedziel miesi帷a odbywa si tu najwi瘯sza w regionie Gie責a staroci, numizmatów i osobliwo軼i.

 

Ko軼ió Pokoju

Wizytówk 安idnicy jest XVII-wieczny Ko軼ió Pokoju - obiekt wpisany na List 安iatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Ko軼ió ten jest uwa瘸ny za najwi瘯sz drewnian 鈍i徠yni Europy. W swoim wn皻rzu mo瞠 pomie軼i ok. 7500 osób. Jednocze郾ie jest to jeden z dwóch Ko軼ioów Pokoju zachowanych na 鈍iecie. Drewniana budowla o konstrukcji szachulcowej wybudowana zosta豉 na planie krzy瘸 greckiego. Wn皻rze ko軼io豉 zachwyca barokowym wystrojem, a na szczególn uwag zas逝guj dwa zespo造 barokowych organów. Do najcenniejszych elementów barokowego wyposa瞠nia nale篡 tak瞠 jego gówny o速arz i ambona, a tak瞠 lo瞠 rodowe zas逝穎nych mieszczan i w豉dców ziemi 鈍idnickiej. Ko軼ió otoczony jest zespo貫m zabytków Placu Pokoju: dzwonnic, domem stró瘸, plebani i zabytkowym cmentarzem ewangelickim. Wszystkie budowle pochodz z XVII wieku i s przyk豉dem charakterystycznego budownictwa ryglowego. W domu stró瘸 dzia豉 obecnie nastrojowa kawiarnia. Na cmentarzu ewangelickim spoczywa m.in. konstruktor pierwszej rakiety tenisowej na kontynencie europejskim oraz ucze J. S. Bacha - dawny organista ko軼ielny. W Ko軼iele Pokoju corocznie odbywa si Mi璠zynarodowy Festiwal Bachowski.

 

毒ód這: www.um.swidnica.pl

 
FB dlaMaturzysty.pl reklama